Системи для бізнесу » 1С:Підприємство 8.3 Комплексний облік для бюджетних установ України, редакція 2.1
Оберіть своє місто:

1С:Підприємство 8.3 Комплексний облік для бюджетних установ України, редакція 2.1

«1С:Комплексний облік для бюджетних установ України»

Конфігурація «1С:Комплексний облік для бюджетних установ України» призначена для використання в установах, які повністю або частково фінансуються з бюджету та подають бюджетну та фінансову звітність до органів Держказначейства. Система дозволяє автоматизувати бухгалтерський, фінансовий та кадровий облік та облік розрахунку заробітної плати відповідно до чинного законодавства України.

Облік фінансування

Система дозволяє формувати та відстежувати показники таких фінансових документів як:

 • кошториси та довідки про зміни до кошторисів;
 • помісячні плани асигнувань і довідки про зміни до них;
 • розподіл відкритих асигнувань.

Облік грошових коштів

У конфігурації передбачено облік наступних операцій:

 • реєстрація бюджетних зобов’язань відповідно до введених договорів;
 • реєстрація фінансових зобов’язань згідно документів постачальника(акти, накладні);
 • підготовка реєстрів зобов’язань та платіжних доручень у Держказначейство.
 • введення банківських виписок;
 • реєстрація рухів по касі та формування касової книги.

Робота з казначейством

Конфігурація дозволяє в автоматичному режимі вивантажувати в форматі dbf реєстри бюджетних та фінансових зобов’язань, платіжні доручення, кошториси, плани асигнувань та довідки про зміни до них. Така функція дозволяє уникнути дублювання фінансових даних у програмі ДКУ Meregam та позбавляє необхідності її використання в роботі.

Облік НА, ТМЦ та послуг:

 • облік необоротних активів та ТМЦ в розрізі джерел фінансування та КЕКВ;
 • усі операції з обліку НА (надходження, введення в експлуатацію, знос, списання);
 • можливість ведення обліку ТМЦ як по обліковим так і по середнім цінам;
 • гнучке налаштування складу рахунків обліку матеріальних цінностей;
 • облік наданих послуг (реалізація послуг списком);
 • облік отриманих послуг.

Облік договорів та взаєморозрахунків

Система дозволяє відслідковувати взаєморозрахунки з постачальниками та покупцями в розрізі джерел фінансування, договорів та розрахункових документів.

В конфігурації реалізовано автоматичне вивантаження всіх необхідних даних, таких як Договора, акти, специфікації, звіти, на портал EData для подальшого оприлюднення.

Облік ПДВ:

 • налаштування методів обліку ПДВ;
 • реєстрація вхідних і вихідних податкових накладних;
 • автоматичне формування декларації з ПДВ;
 • вивантаження податкових документів і звітів.

Облік кадрів та розрахунок заробітної плати:

 • розрахунок заробітної плати в розрізі джерел фінансування;
 • розрахунок лікарняних, відпускних та відряджень;
 • розрахунок утриманих податків та нарахувань на заробітну плату;
 • депонування заробітної плати;
 • облік та аналіз кадрового складу установи;
 • формування графіків роботи по установі в цілому та індивідуальних графіків роботи окремих працівників;
 • автоматичне формування табелів обліку робочого часу на підставі введених в конфігурацію документів;
 • розрахункові листи по співробітниках
 • розрахункові відомості та звіти по нарахуванням та утриманням;
 • розрахунково-платіжні відомості для виплати зарплати через касу та відомості перерахувань заробітної плати на банківські картки співробітників через банк.

Звітність у конфігурації:

 • меморіальні ордери, картки аналітичного обліку;
 • головна книга;
 • оборотно-сальдова відомість, оборотно-сальдова відомість по рахунку
 • шахова відомість, обороти рахунку;
 • звіти по розділах обліку (облік НА, облік ТМЦ, облік послуг, облік договорів, облік кадрів, облік заробітної плати, облік грошових коштів, облік фінансування).

В конфігурації формується вся необхідна регламентована звітність. Звітнісь може бути експортована для подачі у контролюючі органи у необхідному форматі.

Конфігурація «1С:Комплексний облік для бюджетних установ України» задовольнить всі потреби бюджетних установ в частині обліку витрачання коштів на власні потреби та в частині розподілу відкритих асигнувань розпорядникам нижчого рівня.