Оберіть своє місто:

Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України

Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України

Бухгалтерський облік в сільському господарстві відрізняється від обліку в інших галузях тривалим виробничим циклом, наявністю допоміжних виробництв і побічних продуктів рослинництва, тваринництва і переробки. Крім того, сезонний характер виробництва викликає необхідність в залученні сезонних робітників і збільшує навантаження на кадрову службу підприємства.

Програма «Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України» призначена для автоматизації бухгалтерського та податкового обліку на сільськогосподарських підприємствах різних галузей, різного маштабу та будь-якої системи оподаткування.

Основні можливості програми:

 • Облік в рослинництві, управління біологічними активами
 • Облік взаєморозрахунків з оренди землі (облік пайщиків)
 • Облік в тваринництві, управління біологічними активами
 • Облік транспорту та сільгосптехніки
 • Управління запасами та складський облік
 • Управління виробництвом
 • Кадровий облік, розрахунок зарплати
 • Бухгалтерський та податковий облік

Ведення бухгалтерського та податкового обліку відповідно до національних стандартів України в Бухгалтерії сільськогосподарського підприємства для України.

Основні функціональні можливості програми:

 • Забезпечення вирішення всіх завдань, що стоять перед бухгалтерською службою підприємства — від обробки первинних документів до формування регламентованої звітності.
 • Ведення податкового обліку в розрізі декількох видів ПДВ (опціонна): формуються окремі книги продажів, придбання, декларації з ПДВ.
 • Аналіз іншої реалізації, валових доходів і витрат.
 • Облік в рослинництві. Введено поняття «технологічної операції». Всі документи по реєстрації факту виконаних робіт накопичують дані в розрізі типових технологічних операцій. У програму вводиться структура посівів, можливо графічне представлення схеми полів. Витрати на підготовку виробничої діяльності накопичуються в розрізі полів, культур і статей витрат. Реалізовано механізм розподілу витрат пропорційно площі полів, аналізу витрат, розрахунку фактичної собівартості.
 • Облік взаєморозрахунків з оренди землі (облік пайовиків). Реалізований автоматичний розрахунок нарахувань і утримань. Виплата проводиться всіма можливими способами: безготівковими, готівкою, готовою продукцією, товарами. Реалізований автоматичний розрахунок нарахувань і утримань.
 • Облік тваринництва. Тварини враховуються в сумовому обліку, в головах, у живій вазі. У бухгалтера є можливість відобразити в системі всі господарські операції з обліку тварин від приплоду до забою.
 • Облік транспорту і сільгосптехніки. У програмі фіксуються шляхові і облікові листи, ведеться облік палива, показань спідометра і залишків у баках, розрахунок витрати палива за нормами, виконується розрахунок відрядної зарплати. Крім того, є можливість проаналізувати витрати на склад машинотракторного парку водіїв, механізаторів та їх помічників.
 • Облік переробки та допоміжних виробництв реалізований з можливістю розрахунку фактичної собівартості і аналізу структури собівартості готової продукції.
 • Облік інших витрат. Ведеться в розрізі підрозділів, об’єктів (номенклатурних груп) і статей витрат. Реалізовано механізм розподілу і аналізу витрат, розрахунку фактичної собівартості готової продукції.
 • Розширені можливості по розрахунку заробітної плати. Ведення кадрового обліку; система гнучкого настроювання видів і груп розрахунків; розрахунок лікарняних, відпускних. Формування стандартних і регламентованих звітів. Виплата розрахованої заробітної плати може здійснюватися, як через касу підприємства, через картку банку, так і послугами, товарами та готовою продукцією.

До складу «Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України» включений план рахунків бухгалтерського обліку, відповідний Наказу Міністерства Фінансів України «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його використання» від 30 листопада 1999р. № 291. Склад рахунків, організація аналітичного, валютного, кількісного обліку на рахунках відповідають вимогам законодавства по веденню бухгалтерського обліку і віддзеркаленню даних в звітності. При необхідності користувачі можуть самостійно створювати додаткові субрахунки і розрізи аналітичного обліку.

Програмний продукт «Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України» є доповненням до типової конфігурації «Бухгалтерія 8 для України» зі збереженням всіх типових форм, механізмів і можливостей даної конфігурації.

У конфігурації автоматизовані наступні ділянки обліку:

Облік біологічних активів

— В рослинництві:

Введено поняття «технологічної операції». Всі документи по реєстрації факту виконаних робіт накопичують дані в розрізі типових технологічних операцій.
У програму вводиться структура посівів.
Витрати на підготовку виробничої діяльності накопичуються в розрізі полів, культур і статей витрат.
Реалізований механізм розподілу витрат пропорційно площі полів, аналіз витрат, розрахунку фактичної собівартості.

— В тваринництві:

Тварини враховуються в сумовому обліку, в головах, у живій вазі.
У бухгалтера є можливість відобразити в системі всі господарські операції з обліку тварин, починаючи від приплоду і закінчуючи забоєм.

Облік взаєморозрахунків з оренди землі (облік пайовиків)
Автоматизований розрахунок нарахувань і утримань.
Здійснення виплат різними способами: готівкою, готовою продукцією і товарами.

Облік транспорту і сільгосптехніки

Фіксування колійних та облікових листів.
Облік витрат палива і свідчень спідометра, залишків у баках по кожній обліковій одиниці техніки.
Розрахунок витрати палива за нормами
Розрахунок відрядної зарплати.
Аналіз витрат на утримання машинотракторного парку.

Управління віддаленим складом

Автоматизовано роботу віддаленого складу підприємства, реалізована схема ордерного складського обліку.
Формування необхідного набору звітів.
Можливість контролю роботи комірника.

Автоматизований облік на току

Підключення електронних ваг.
Реєстрація всіх зважувань.
Формування звітності по водіям і комбайнерам, по руху зерна на току, актів зачистки-сушіння.

Контроль збирання врожаю 

Використання талонів комбайнера, водія, оператора перевантажувача і вагаря.
Облік використання талонів (списання, погашення) та реєстрація зерна на токах або елеваторах.

Управління виробництвом

Облік всіх виробничих операцій і допоміжних виробництв.
Розподіл і аналіз витрат, розрахунок фактичної собівартості готової продукції.
Облік інших витрат у розрізі підрозділів, об’єктів (номенклатурних груп) і статей витрат.

Кадровий облік, розрахунок зарплати

Ведення кадрового обліку.
Формування стандартних і регламентованих звітів.
Система гнучкого настроювання видів і груп розрахунків.
Розрахунок лікарняних, відпускних; формування стандартних і регламентованих звітів.
Твір виплати заробітної плати всіма можливими способами: готівкою, перерахуванням на картку, натуроплатою.

Бухгалтерський і податковий облік

Ведення обліків відповідно до законодавства України.
Вирішення всіх бухгалтерських завдань у сільському господарстві.
Ведення податкового обліку в розрізі декількох видів ПДВ (опціонна),
Формування окремих книг продажів, придбання, декларації з ПДВ.
Аналіз іншої реалізації, валових доходів та витрат.
Ведення обліку для декількох організацій як в окремих інформаційних базах, так і в єдині