Оберіть своє місто:
24
09

Мінфін наказом від 17.08.2018 р. № 700 вніс зміни до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування, затвердженого наказом від 24.01.2012 р. № 44 (далі — Порядок №44).

Зміни передбачають, що:

Форми звітності та пояснювальні записки підписуються керівниками і головними бухгалтерами (спеціалістами, на яких покладено виконання обов’язків бухгалтерської служби). За бюджетними програмами, призначення за якими встановлюються законом про Державний бюджет щодо загальнодержавних видатків та кредитування, форми звітності можуть підписуватися керівником бюджетної установи та керівником самостійного структурного підрозділу. Без таких підписів звітність вважається недійсною. В АС «Є–Звітність» накладається електронний цифровий підпис (п.17 р. І).

Розпорядники бюджетних коштів, до мережі яких включені розпорядники та одержувачі бюджетних коштів, що знаходяться на тимчасово окупованій території та на території проведення антитерористичної операції або здійснення заходів ООС, вносять в АС «Є–Звітність» наявні показники звітності таких розпорядників та одержувачів бюджетних коштів. На форми бюджетної звітності та форми щодо розкриття елементів бюджетної звітності накладається електронний цифровий підпис, який підтверджує правильність внесення цих показників в АС «Є–Звітність» (п.17 р. І).

Подання звітності супроводжується листом, де слід зазначити перелік форм звітності, що подаються, їх обсяг (кількість аркушів за кожною формою) та номери додатків за формами,що не подаються у зв’язку з відсутністю показників. При поданні звітності із застосуванням АС «Є–Звітність» кількість аркушів за кожною формою звітності не зазначається (п.17 р. І).

У Пояснювальній записці зазначаються та описуються динаміка дебіторської та кредиторської заборгованості, у тому числі простроченої, за розрахунками з бюджетом на звітну дату порівняно із заборгованістю на початок звітного року та причини її збільшення або зменшення (п.2 р. ІV).

Довідка про використання іноземних грантів (додаток 23) відображає інформацію про використання розпорядниками бюджетних коштів грантів, отриманих від міжнародних фінансових організацій та країн–донорів за звітний період та які обліковуються у складі інших джерел власних надходжень (п. 15 р. ІV).

У додатках до Порядку № 44:

▪️ у додатку 23 слова «Затверджено кошторисом на звітний рік 1» замінено словами «Сума отриманого гранту за звітний період (рік)»;

▪️ у додатку 27 слова «у тому числі» замінено словами та цифрою «у тому числі 1». Доповнено додаток новою виноскою такого змісту: «1 Перелік показників визначається головним розпорядником бюджетних коштів.».

Наказ набирає чинності від дня його офіційного опублікування.


Все, що повинен знати справжній бухгалтер цієї осені!