Оберіть своє місто:
03
04
При наявності заборгованості перед Фондом соцстраху необхідно подати звіт до 10 квітня

Змінено форму та терміни подання  Звіту страхувальників по заборгованості страхувальника зі сплати страхових коштів до ФССУ.


З І кварталу 2019 року страхувальники, які станом на звітну дату мають заборгованість зі сплати страхових коштів на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та/або від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, мають подавати Звіт до відділень робочих органів виконавчої дирекції Фонду щоквартально в термін: до 10 квітня, 10 липня, 10 жовтня, 15 січня до повного погашення суми заборгованості.

Звіт складається наростаючим підсумком з початку року в гривнях з копійками та завіряється підписами керівника та головного бухгалтера (за наявності), скріпляється печаткою (за наявності).


Звіт подається до відділень робочих органів виконавчої дирекції Фонду на паперових носіях або надсилається поштою.


Такий лист слід направляти з повідомленням про вручення та з описом вкладення. У верхній частині поштового відправлення відправник робить позначку «Звіт» відповідно до вимог Порядку оформлення поштових відправлень з вкладенням матеріалів звітності, розрахункових документів і декларацій, затвердженого постановою КМУ від 28.07.1997 р. № 799. Відправлення на адресу відповідного відділення робочого органу виконавчої дирекції Фонду потрібно здійснити не пізніше ніж за п’ять днів до закінчення граничного строку подання Звіту.

У разі зміни місцезнаходження або місця проживання, що пов’язане зі зміною адміністративно-територіальної одиниці у звітному періоді, звітність за цей звітний період (з першого до останнього календарного числа звітного періоду) страхувальник подає до відділення робочого органу виконавчої дирекції Фонду, що відповідає новому місцезнаходженню (місцю проживання).