Оберіть своє місто:

Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу для України

Оптимальне рішення  для автоматизації податкового і бухгалтерського обліку та формування регламентованої звітності для організацій, які займаються відповідними видами комерційної діяльності.

Системи для бізнесу, бухгалтерія елеватор млин

Бажаєте спробувати програму? Натисніть тут: 

В програмі автоматизовано наступні розділи обліку:

 • Робоче місце зважувальника – ведеться контроль роботи зважувальника, виписка накладних на переміщення зерна; створення  журналів реєстрації зважень і т.д.

В програмі автоматизовано наступні розділи обліку

 • Робоче місце спеціаліста лабораторії – введення результатів аналізів лабораторії, формування лабораторного журналу, аналіз якості зерна, створення  рецептур на виготовлення готових виробів і т.п.

Системи для бізнесу, бухгалтерія, робоче місце спеціаліста лабораторії

Системи для бізнесу, бухгалтерія, аналіз якості зерна, створення рецептур на виготовлення

 • Робоче місце бухгалтера по зерну – автоматичне формування реєстрів товаро-транспортних накладних, виписка наказів на вивезення/переоформлення зерна, автоматичне формування бухгалтерських проводок і оперативних звітів.

Системи для бізнесу, бухгалтерія, робоче місце бухгалтера по зерну

Системи для бізнесу, бухгалтерія, автоматичне формування бухгалтерських проводок и оперативних звітів

 • Робоче місце бухгалтера по взаєморозрахункам – ведення взаєморозрахунків з власниками  зерна, контроль розрахунків по послугам, створення  оперативних звітів, виписка рахунків, тощо.

Системи для бізнесу, бухгалтерія, робоче місце бухгалтера по взаєморозрахункам

Системи для бізнесу, бухгалтерія, ведення взаєморозрахунків з власниками зерна, контроль розрахунків по послугам

 • Облік виробництва – ведеться облік виробництва комбікорму та готової продукції мукомельного виробництва, робота з рецептами, облік готової продукції, фасування продукції та інші допоміжні виробництва.
 • Облік транспорту та сільгосптехніки – ведеться повний облік по паливу, показанням спідометра, залишків в баках, підрахунок витрат палива по нормам. Аналізуються витрати на водіїв та механіків машино-тракторного парку.

Системи для бізнесу, бухгалтерія, облік транспорту та сільгосптехніки

 • Облік інших витрат проводиться у розрізі статей витрат, підрозділів та об’єктів, реалізований механізм розподілу та аналізу витрат.

Системи для бізнесу, бухгалтерія, облік інших витрат

 • Розрахунок  заробітної плати – ведеться кадровий облік та розрахунок відпускних та лікарняних листів для співробітників. Зарплата виплачується як через касу підприємства так і через банківську картку, але є можливість виплачувати заробітну плату і в натуральному вигляді.

Системи для бізнесу, бухгалтерія, елеватор, млин, розрахунок заробітної плати

В програмі можна вести облік декілька юридичних та фізичних осіб з різними форми оподаткування в одній інформаційній базі. Це буде раціональним рішенням  для підприємств в тому випадку, коли їх господарська діяльність пов’язана між собою – тоді можна використовувати загальні списки партнерів, товарів, складів і робітників, и т.д. При цьому створювати спеціалізовану або обов’язкову  звітність, кожна організація може окремо.

Обік матеріально-виробничих запасів.

Підтримуються наступні способи оцінки матеріально — виробничих запасів при їх вибутті:

 • середня вартість товару;
 • собівартість товару по методу FIFO (перший прийшов перший пішов).

Складський  облік.

Є можливість вести кількісно-сумовий або кількісний облік по складах. При кількісному обліку оцінка матеріалів, товарів не залежить от конкретного складу. Є можливість відключення  складського обліку, якщо немає потреби.

Системи для бізнесу, елеватор, млин, складський облік

Дані інвентаризації, які формуються в «Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу для України», автоматом звіряються з даними обліку. На підставі даних інвентаризації можна оприбуткувати надлишки та списати нестачу.

Облік торгівлі.

Здійснюється автоматизація операцій надходження та реалізації послуг і товарів, а також повернення ТМЦ від покупця та постачальнику.

При роздрібній торгівлі відеозображення продажів формується  по результатам інвентаризації .

В програмі «Бухгалтерія елеватора, млина и комбікормового заводу для України» реалізована можливість застосовувати різні типи цін – закупівельні, роздрібні, оптові або дрібнооптові, що дуже спрощує створення документів по надходженню та реалізації ТМЦ.

Системи для бізнесу, бухгалтерія, елеватор, млин, облік торгілі

Системи для бізнесу, бухгалтерія, елеватор, млин, облік торгілі, різні типи цін – закупівельні, роздрібні, оптові або дрібнооптові

Обік операцій з тарою.

Функціонал надає можливість вести облік поворотної тари, коли в тому є необхідність і зроблені відповідні налаштування.

Облік готівкових і безготівкових грошових коштів.

Здійснюється автоматизація розрахунків з постачальниками, покупцями, підзвітними особами та співробітниками, ведення операцій в іноземній валюті, а також внесення готівкових коштів на розрахунковий рахунок  і отримання готівки в касі банку по чеку.

Системи для бізнесу, бухгалтерія, елеватор, млин, облік готівкових і безготівкових грошових коштів

Системи для бізнесу, бухгалтерія, елеватор, млин, облік готівкових і безготівкових грошових коштів, внесення готівкових коштів на розрахунковий рахунок

Розрахунки з покупцями і постачальниками.

Облік розрахунків з контрагентами ведеться як в національній валюті, так і в іноземній. При цьому здійснюється автоматичний розрахунок курсової різниці для кожної операції.  Розрахунки з контрагентами  проводяться по договору або з урахуванням розрахункових документів. Для кожного конкретного договору визначається свій  метод здійснення розрахунків.

Системи для бізнесу, бухгалтерія, елеватор, млин, розрахунки з покупцями і постачальниками

Системи для бізнесу, бухгалтерія, елеватор, млин, розрахунки з покупцями і постачальниками

Облік основних засобів, нематеріальних і малоцінних активів

Підсистема дозволяє спростити та  автоматизувати основні операції по находженню ОЗ, НМА та МЦ активів на підприємство, введення їх в експлуатацію, нарахування  амортизації, модернізація, передача, списання та інвентаризація.

Системи для бізнесу, бухгалтерія, елеватор, млин, облік основних засобів, нематеріальних і малоцінних активів

Підсистема дозволяє  призначити спосіб відображення витрат по амортизації за певний період у відповідності до рахунків обліку та  об’єктами аналітичного обліку, а також встановлювати графік нарахування сезонної амортизації.

Системи для бізнесу, бухгалтерія, елеватор, млин, графік нарахування сезонної амортизації

Системи для бізнесу, бухгалтерія, елеватор, млин, графік нарахування сезонної амортизації

Ведення  обліку основних засобів, нематеріальних і малоцінних активів, відповідає вимогам Національних Стандартів Бухгалтерського Обліку.

Облік основного та допоміжного виробництва.

В програмі реалізований автоматизований розрахунок собівартості продукції та послуг. Протягом місяця облік випущеної продукції ведеться по плановій собівартості, а в кінці місяця розраховується фактична собівартість.

Системи для бізнесу, бухгалтерія, елеватор, млин, облік основного та допоміжного виробництва

Системи для бізнесу, бухгалтерія, елеватор, млин, облік основного та допоміжного виробництва

Облік напівфабрикатів.

Конфігурація підтримує складський облік напівфабрикатів і автоматичний розрахунок їх собівартості.

Облік витрат.

Конфігурація надає можливість розподіляти витрати по номенклатурним група товарів та послуг. Можливі такі бази розподілу як,  оплата праці, обсяг  випуску, прибуток, планова собівартість, матеріальні та  прямі витрати, а також окремі статті прямих витрат.

Системи для бізнесу, бухгалтерія, елеватор, млин, облік витрат

Облік ПДВ.

Облік ПДВ реалізований в повному обсязі у відповідності з податковим законодавством України. Здійснюється контроль податкового призначення ТМЦ, ОЗ, ТЗВ. Є можливість змінювати податкове призначення, а також формування податкових документів  і Декларації по ПДВ.

Системи для бізнесу, бухгалтерія, елеватор, млин, облік ПДВ

Системи для бізнесу, бухгалтерія, елеватор, млин, облік ПДВ, контроль податкового призначення ТМЦ, ОЗ, ТЗВ

Облік податку на прибуток.

Ведення господарських операцій в інформаційній базі в кінці періоді дозволяє розраховувати  прибуток і відповідно розраховувати податок на прибуток. Податкова декларація по податку на прибуток формується в автоматичному режимі.

Системи для бізнесу, бухгалтерія, елеватор, млин, облік податку на прибуток

Системи для бізнесу, бухгалтерія, елеватор, млин, облік податку на прибуток

Бухгалтерська та податкова звітність.

В конфігурацію додано  набір універсальних бухгалтерських звітів для аналізу (наприклад, оборотно -сальдова відомість, картка рахунку, аналіз рахунку, аналіз субконто, зведені проводки і т.д).

Реєстр регламентованих звітів також вбудований в програму. В ньому є перелік самих розповсюджених фіскальних звітів. Їх форма, склад може змінюватись відповідно з рішеннями фіскальних органів. Зміна їх в програмі відбувається з одночасним оновленням програми.

Системи для бізнесу, бухгалтерія, елеватор, млин, Системи для бізнесу, бухгалтерія, елеватор, млин, облік податку на прибуток

Кадровий облік  і облік заробітної плати.

Крім обліку основних співробітників, в програму додана можливість ведення обліку сумісних співробітників. При необхідності цю функцію можна відключити. Для кадрової служби підприємства всі форми, які заповнюють кадровики мають друковану форму і відповідають первинним кадровим документам.

Системи для бізнесу, бухгалтерія, елеватор, млин, кадровий облік і облік заробітної плати

Підсистема здійснює:

 • Нарахування  заробітної плати співробітникам по окладу, премій та утримань, включає перерахування  зарплати на карткові рахунки співробітників.

Системи для бізнесу, бухгалтерія, елеватор, млин, нарахування заробітної платні співробітникам по окладу

 • Розрахунок податків та внесків заробітної плати співробітників.

Системи для бізнесу, бухгалтерія, елеватор, млин, розрахунок податків та внесків заробітної плати

 • Формування відповідних звітів підприємства.

 

Операції по закриттю періоду.

В конфігурації спрощено формування обов’язкових процедур по  закриттю місяця , тобто, автоматизовані операції, котрі виконуються наприкінці місяця,  а також проведення регламентованих операцій: переоцінка валюти, розрахунок амортизації, розрахунок собівартості продукції, списання витрат майбутніх періодів і т.і., розрахунок фінансових результатів.

Системи для бізнесу, бухгалтерія, елеватор, млин, операції по закриттю періоду

Системи для бізнесу, бухгалтерія, елеватор, млин, операції по закриттю періоду

Для спрощення контролю результатів по закриттю місяця, в програмі реалізована група звітів «Довідки -розрахунки», які відображає спосіб розрахунку від первинних даних до формування проводок.

Стандартні бухгалтерські звіти.

Конфігурація забезпечує користувача набором стандартних звітів (в число котрих входить оборотно -сальдова ведімось, обороти рахунка, аналіз рахунка, аналіз субконтно, зведені проводки, оборотно-сальдова ведімось по рахунку, тощо). На базі цих звітів можна аналізувати дані по проводкам, залишкам і оборотам рахунків в різних аналітичних розрізах.

Системи для бізнесу, бухгалтерія, елеватор, млин, стандартні бухгалтерські звіти

Системи для бізнесу, бухгалтерія, елеватор, млин, стандартні бухгалтерські звіти

Обов’язкова звітність.

Програма «1С:Підприємство Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу» об’єднана з сервісом електронної звітності «FREDO Звіт», що дозволяє автоматично формувати і відправляти звіти державним органам України, а також засновникам організації.

Сервісні механізми.

«Експрес — перевірка ведення обліку» дає можливість виявити помилки в веденні обліку, показує можливі причини появи таких помилок та рекомендації по їх виправленню.

«Монітор бухгалтера» представляє дані по залишкам і заборгованостям оперативно і в зручній формі.

Також представлені інші можливості – завантаження курсу валют із інтернету, вбудований поштовий клієнт, автоматична перевірка  та встановлення поновлень програмного рішення через інтернет та багато іншого.


Залишились запитання? Заповніть анкету і ми вам перетелефонуємо: