Оберіть своє місто:
28
01

Платниками податку на землю є власники земельних ділянок, земельних часток та землекористувачі (п. 269.1 ПКУ).


Податок на землю не сплачують єдинники 1–3 групи у разі використання земельної ділянки для здійснення господарської діяльності та платники єдиного податку 4 групи, при використання ділянки для сільськогосподарської діяльності.

Для розрахунку річної суми орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності застосовується нормативна грошова оцінка земель, що є базою оподаткування для платників єдиного податку 4 групи. Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель встановлено у розмірі 1,0.

Ставка податку за земельні ділянки, для яких проведено нормативну грошову оцінку, складає не більше 3 % від їх нормативної грошової оцінки:

📌 для земель загального користування — не більше 1%;
📌 для сільськогосподарських угідь — не менше 0,3 % та не більше 1 %;
📌 для лісових земель — не більше 0,1 % (з 01.01.2019 р.).

Ставка земельного податку за ділянки, що заходяться в постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності) встановлюється у розмірі не більше 12 відсотків.

Ставка податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів або в межах населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено, встановлюється у розмірі не більше 5% від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області: для сільськогосподарських угідь — не менше 0,3 % та не більше 5 %; для лісових земель — не більше 0,1 %.


Звітним податковим періодом для плати за землю є рік: від 1 січня по 31 грудня поточного року.

Платники податку за землю (крім фізосіб) самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого подають Декларацію до ДФС за місцем розташування земельної ділянки, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями (п.286.2 ПКУ). Подання річної Декларації звільняє від обов’язку подання щомісячних звітів. Податкове зобов’язання, визначене на підставі Декларації, сплачується рівними частинами щомісячно протягом 30-ти календарних днів, наступних за останнім днем звітного місяця.

⚠️  20.02.2019 року є останнім днем подання Декларації за січень 2019 року, а також подання Декларації на 2019 рік.

Для фізичних осіб обчислення земельного податку здійснює орган ДФС за місцем розташування земельної ділянки, та надсилає платнику податкове повідомлення–рішення до 1 липня. Фізособи сплачують податкове зобов’язання протягом 60 днів з дня отримання податкового повідомлення–рішення.


Від сплати податку звільняються:

📌 фізособи: особи з інвалідністю 1–2 групи; фізособи, які виховують 3–х і більше дітей віком до 18 років; пенсіонери (за віком); ветерани війни; постраждалі в наслідок Чорнобильської катастрофи; власники земельних ділянок, паїв при передачі в оренду єдиннику 4 групи.

📌 юрособи: санаторно–курортні та оздоровчі заклади, реабілітаційні установи громадських організацій осіб з інвалідністю; бази олімпійської та параолімпійської підготовки; дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади всіх форм власності; заклади культури, науки, освіти, охорони здоров’я, фізкультури та спорту; державні та комунальні дитячі санаторно–курортні заклади та заклади оздоровлення та відпочинку


За неподання або несвоєчасне подання платником податків або іншими особами, зобов’язаними нараховувати і сплачувати податки та збори, податкових декларацій (розрахунків), а також іншої звітності, обов’язок подання якої до контролюючих органів передбачено ПКУ, передбачено штраф у розмірі 170 грн, за кожне таке неподання або несвоєчасне подання. За ті самі дії, вчинені платником податків повторно протягом року, штраф застосовується у розмірі 1020 грн.

За затримку сплати узгодженої суми податкового зобов’язання до 30 календарних днів застосовується штраф у розмірі 10% від суми податкового боргу, понад 30 календарних днів — 20% від суми податкового боргу.