Оберіть своє місто:
26
01

ДФС інформує, що платники податків, які подають декларацію з податку на прибуток підприємств, затверджену наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 №897 «Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств», із змінами і доповненнями, наростаючим підсумком раз на рік, повинні подавати декларацію до контролюючих органів у новий термін.

Так, відповідно до п.49.18 ст.49 Податкового кодексу України (далі — ПКУ), Податкова декларація з податку на прибуток підприємств подається протягом
60 календарних днів після останнього дня звітного року.

Відповідні зміни внесено Законом України від 07 грудня 2017 року №2245 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році», що набрав чинності з 1 січня 2018 року.

Тобто, для Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, яка складається за звітний рік, визначено єдиний термін її подання – протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного року, незалежно від того,  за який базовий звітний період складається декларація – квартал або рік.

Для усіх платників податку на прибуток граничний термін подання Податкової декларації з податку на прибуток підприємств  — 1 березня 2018 року, а термін сплати податку на прибуток – 7 березня 2018 року.

Крім того, неприбуткові організації, які не привели свої установчі документи у відповідність до норм п.133.4 ст.133 ПКУ та виключені контролюючим органом з Реєстру неприбуткових установ та організацій (далі – Реєстр), втратили ознаку неприбутковості з 01.07.2017 та повинні сплачувати податок на прибуток, як новостоворені платники цього податку. Таким організаціям необхідно відзвітувати за два періоди 2017 року, з граничним терміном подання податкової звітності — 1 березня 2018 року:

— за період з 01.01.2017 по 30.06.2017, як неприбуткова організація;

— за період з 01.07.2017 по 31.12.2017, як платник податку на прибуток.

У разі включення, у період з 01.07.2017 по 31.12.2017, до Реєстру організацій, що були виключені з Реєстру з 1 липня 2017 року, такі організації подають наступну податкову звітність (із граничним строком подання податкової звітності 1 березня 2018 року):

— за період перебування на загальній системі оподаткування – податкові декларації з податку на прибуток підприємств;

— за період перебування у Реєстрі – Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації.

Звіт про використання доходів неприбуткової організації подається за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 17.06.2016 №553 «Про затвердження форми Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації», із змінами і доповненнями.

При цьому, професійні спілки, їх об’єднання та організації профспілок, утворені у порядку, визначеному законом, звітують до контролюючих органів лише у разі порушень п.133.4 ст. 133 ПКУ.

Платники податку на прибуток разом з відповідною податковою декларацією за 2017 рік подають річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації.

Фінансова звітність є додатком та невід’ємною частиною Податкової декларації з податку на прибуток (Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації) та подається як платниками податку на прибуток, так і неприбутковими підприємствами, установами та організаціями.

Про інші податкові зміни ви можете дізнатись на наших бухгалтерських семінарах!