Оберіть своє місто:
03
05

Дії платника ПДВ у разі зупинення реєстрації податкової накладної/ розрахунку коригування в Єдиному реєстрі

Порядок зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 117 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних».

За пунктом 12 Порядку № 117 у разі зупинення реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних контролюючий орган протягом операційного дня автоматично надсилає (електронною формою у текстовому форматі) платнику податку квитанцію про зупинення реєстрації ПН/РК. Така квитанція є підтвердженням зупинення реєстрації.

У квитанції про зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування зазначено пропозиції щодо надання платником податку пояснень та копій документів, необхідних для прийняття контролюючим органом рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН.

Перелік документів, необхідних для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН (п. 14 Порядку № 117):

  договори, зокрема зовнішньоекономічні контракти, з додатками до них;

  договори, довіреності, акти керівного органу платника податку, якими оформлені повноваження осіб, які одержують продукцію в інтересах платника податку для здійснення операції;

  первинні документи щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складські документи (інвентаризаційні описи), у тому числі рахунки-фактури/інвойси, акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявності певних типових форм та галузевої специфіки, накладні;

  розрахункові документи та/або банківські виписки з особових рахунків;

документи щодо підтвердження відповідності продукції (декларації про відповідність, паспорти якості, сертифікати відповідності), наявність яких передбачена договором/законодавством.

Письмові пояснення та копії документів платник податку має право подати до контролюючого органу протягом 365 календарних днів від дати виникнення податкового зобов’язання, відображеного у ПН/РК. Такі документи можуть бути подані до декількох податкових накладних/розрахунків коригування, якщо такі ПН/РК складені на одного отримувача — платника податку за одним договором або якщо в таких ПН/РК відображені однотипні операції (з однаковими кодами товарів згідно з УКТ ЗЕД або кодами послуг згідно з Державним класифікатором продукції та послуг).

Письмові пояснення та копії документів, зазначених у п. 14 Порядку № 117, платник податку подає до ДФС в електронній формі засобами електронного зв’язку, визначеними ДФС, з урахуванням вимог Законів України «Про електронний цифровий підпис», «Про електронні документи та електронний документообіг» та Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого в установленому порядку.

Пояснення можна подати у вигляді Повідомлення щодо подачі документів про підтвердження реальності здійснення операцій по відмовленим податковим накладним/розрахункам коригування за формою J/F 1312602.

Платник ПДВ має право подати одне Повідомлення до декількох податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрацію яких в ЄРПН зупинено, але копії документів до такого Повідомлення додаються у вигляді окремих додатків за формою . J/F 1360102 у форматі PDF (розмір кожного додатку не повинен перевищувати 2 МБ).

Попередні матеріали стосовно зупинення реєстрації податкових накладних:

 

Розгляд документів ДФСУ

Зміни у блокуванні ПН/РК

Критерії ризиковості платника податку

Критерії ризиковості здійснення операцій, позитивна податкова історія

 

За матеріалами ресурсу ЗІР.