Оберіть своє місто:
22
10

Подання Таблиць 1, 5 та 6 Додатку 4

Для формування та подання Звіту з ЄСВ у програмі реалізовано модуль Єдиний внесок. У модулі обираємо додаток 4 Звіту з ЄСВ та необхідну таблицю.
Звіт створюється по всьому реєстру співробітників, які працювали у відповідному звітному періоді, враховуються дати прийняття та звільнення, а також наявність позначки у полі «Ознака фізичної особи СПД» у картках співробітників.

Між звітами Таблиця 6 та Таблиця 1 існує перевірка – контроль, тому рекомендується спочатку заповнити Таблицю 6. У модулі, за замовчуванням, встановлений режим автоматичного розрахунку Таблиці 1 по Таблиці 6 – відмічений пункт Правка/Заповнення Таблиці 1 із Таблиці 6.


Таблиця 6 після відкриття автоматично заповнюється списком із реєстру співробітників.

Автоматично заповнюються групові дані про співробітників: категорія, місяць, рік, кількість днів перебування у трудових відносинах. Оберіть Правка > Групова заміна полів та заповніть необхідні дані.
Вручну вносяться суми нарахувань, суми єдиного внеску, різниця між мінімальною з/п та фактично нарахованою з/п у колонці 19.
Після формування таблиці потрібно оновити поля (команда Правка/Оновити поля або F5), перевірити звіт (на вкладці Наступні дії команда Перевірити звіт або F4) та зберегти (Ctrl+S).
Зверніть увагу:

1. У полі Категорія оберіть для працівника відповідну категорію із підключеного довідника Категорії застрахованої особи. Також категорію можна вносити вручну із клавіатури.
2. Якщо по одному співробітнику у звітному місяці потрібно внести декілька записів (заробітна плата, відпускні, лікарняні…), потрібно додати новий рядок (рядки) з записом такого співробітника (із довідника Співробітники) і в них вказати різні категорії ЗО.
3. До поля Тип нарахувань підключений довідник, із якого обирається код типу нарахувань. Дані у це поле вносяться тільки в окремих випадках, перелік яких наведений у звіті і переглянути їх можна, відкривши друковану форму за допомогою клавіші F11. Це поле може бути не заповненим.
4. Обов’язково потрібно вручну внести місяць та рік, у яких проводяться нарахування, у відповідні колонки. Варіанти заповнення колонки Місяць та рік перераховані у виносці під таблицею. Переглянути їх можна, якщо переключитись у друковану форму (F11).


Таблиця 5

Якщо у pеєстрі співробітників (довідник Співробітники) заповнені дата прийняття на роботу та дата звільнення з роботи, то Таблиця 5 сформується автоматично на підставі внесених у картку Фізичної особи даних.

У Таблиці 5 будуть створені рядки з записами прийнятих та звільнених працівників, та тих, у яких змінились ці дані. У колонки «День початку» та «День припинення» Таблиці 5 будуть перенесені дані із карток Фізичних осіб (відповідно – день, в який працівник прийнятий на роботу, та день звільнення з роботи).

Зверніть увагу:
1. У цей звіт можна додавати записи за допомогою кнопки (Додати співробітника) на панелі інструментів або комбінацією клавіш Ctrl+I. Це можуть бути, наприклад, працівники, яким надано відпустки по догляду за дитиною чи пологах.
2. Записи в Таблицю 5 можуть бути додані лише із довідника Співробітники.
3. У полі Категорія підключений довідник Категорії застрахованої особи, із якого потрібно обрати відповідну категорію. Також категорію можна вносити вручну із клавіатури.
3. У полі Підстава припинення труд.відносин підключений довідник Причини звільнення. Із довідника обирається стаття КЗпПУ, на підставі якої працівник звільнений з посади.
4. полях Професійна назва роботи, Код класифікатор професій та Код ЗКППТР підключений довідник Класифікатор професій ДК 003:2010. Нова колонка «Посада» може бути заповнена як із Довідника, так і самостійно – для цього потрібно внести назву посади вручну. Інформація записується і зберігається.
5. Значення поля Військове звання обираться з однойменного довідника.

Якщо дані у картці Фізична особа не актуальні, їх можна відредагувати безпосередньо із таблиці. Якщо співробітник новий, і він відсутній у довіднику, існує можливість спочатку додати його в довідник, а потім перенести в таблицю.


Заповнення таблиці 1 автоматичне – дані переносяться з Таблиці 6 у відповідні їм рядки Таблиці 1, включаючи нові. Вручну вносяться дані по рядках 4.1, 4.2, 5.1, 5.2.

При цьому, у програмі є можливість відключити функцію заповнення Таблиці 1 за даними Таблиці 6 (виділити курсором цей пункт і «галочка» буде знята). Це означає, що дані з Таблиці 6 не будуть переноситися, і Таблиця 1 може заповнюватися вручну. При збереженні таблиці, внесені вручну дані зберігаються.

Після заповнення таблиці слід виконати перевірку та зберегти документ, після чого в Переліку таблиць звіту заповнити рядки навпроти таблиць, які будуть подаватись зі Звітом; підписати та відправити Звіт.


Більше про використання Класифікатора професій: якщо назва у трудовій та назва посади у трудовій книжці не співпадають…


 за матеріалами medoc.ua