Оберіть своє місто:

Довідник «Номенклатура» у Cashalot |


Згідно з законодавством України для продажу товарів необхідно запрограмувати найменування всіх товарів і послуг, ціни на них, а в разі продажу підакцизних товарів — також кодів товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД, для цього необхідно заповнити довідник номенклатури.
Чек на товар (послугу), який відсутній в довіднику номенклатури, створити неможливо. Додати товар у довідник номенклатур можливо безпосередньо під час створення чеку.
Щоб відкрити довідник Номенклатура, оберіть пункт меню ЗВІТИ – Данні звіти:

На екрані буде відображено записи усіх товарів, що зберігаються у базі даних та доступні для реалізації:

Щоб відобразити товари певної групи, оберіть потрібну групу товарів зі списку, у полі Група. Для пошуку потрібного товару введіть назву або артикул товару чи відскануйте штрих-код.


Щоб додати новий товар:


По натисканню кнопки Імпорт можна імпортувати товарні позиції  із файлу формату Excel.
Щоб додати товар, відсутній у довіднику номенклатур, натисніть кнопку Новий товар.
У вікні Додати товар, що відкриється:

Заповніть інформацію про товар:
• відскануйте штрих-код товару або введіть код вручну;
• Артикул – введіть артикул товару;
• Найменування – введіть назву товару;
• Група – група, до якої належить товар, оберіть значення з довідника;
• Тип – введіть тип товару;
• Одиниця виміру – вкажіть одиницю виміру товару;
• Код УКТЗЕД — для підакцизних товарів введіть код товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД;
• Ваговий товар — встановіть опцію, якщо товар продається на вагу.
Натиснувши на область ліворуч, можливо завантажити зображення товару, за наявності.
У блоках, що знаходяться у нижній частині вікна введіть додаткові дані про товар.
У блоці Ціна:
У полях:
• Господарська одиниця — оберіть зі списку господарську одиницю, у якій здійснюватиметься продаж товару (доступні значення визначаються сертифікатом оператора, що авторизований у програмі);
• Партія — введіть номер партії товару;
Щоб додати інформацію про ціну, натисніть + та у вікні, що відкриється, введіть дані про ціну:

• Ціна придбання – введіть ціну, за яку було придбано товар;
• Ціна продажу – введіть ціну реалізації товару;
• Дата початку дії – оберіть дату встановлення ціни у календарі.
Для збереження даних товару натисніть кнопку Зберегти. Введені дані відобразяться у вікні Додати товар.
У блоці Ставка податку:

• Ставка ПДВ – введіть ставку ПДВ;
• Ставка акцизн. податку – вкажіть ставку акцизного податку (за потреби);
• Додатковий збір та Ставка додаткового збору – введіть значення додаткового збору (за потреби).

У блоці Додаткові дані:

• Постачальник – введіть постачальника або виробника товару;
• Виробник — вкажіть виробника товару;
• Вага — введіть вагу одиниці товару (для штучного товару);
• Об’єм (л) — введіть об’єм одиниці товару у літрах (для рідин);
• Допустимій залишок — вкажіть мінімальну допустиму кількість товару не складі;
• Відповідальний – введіть ПІБ особи, відповідальної за товар;
• Примітка – зазначте додаткові дані щодо товару.
У блоці Склад:

• Склад – оберіть склад, на якому наявний товар;
• Місце збереження – введіть місце збереження товару на складі.
Щоб додати інформацію про новий склад, натисніть + та у вікні, що відкриється, введіть необхідні параметри.
Для збереження даних товару натисніть кнопку Зберегти.
Після збереження можна здійснювати продаж та додавати товар у чек.
Щоб змінити дані існуючого у довіднику товару, натисніть кнопку у відповідному рядку. Відкриється вікно, у якому внесіть необхідні зміни та натисніть Зберегти для їх збереження.


Більше про ПРРО Cashalot


Інші інструкції з використання ПРРО Кашалот

Про програмний РРО Cashalot
Початок роботи
Відкриття зміни у Cashalot
○ Касовий фіскальний чек у ПРРО Cashalot
○ Розрахункові операції у програмному РРО Cashalot
Створення Х-звіту та Z-звіту в Cashalot
○ Службове внесення та видача готівки у програмному РРО Cashalot
○ Історія операцій у програмному РРО Cashalot
• Довідник «Номенклатура» у програмному РРО Cashalot
○ Вихід з програмного РРО Cashalot