Оберіть своє місто:
10
08

Мінфін назвав основні параметри, що будуть використовуватися для формування місцевих бюджетів на 2019 рік.

 

Бюджет на 2019 рік формується на підставі чинного бюджетного та податкового законодавства з урахуванням окремих законодавчих змін, а також виходячи з параметрів, визначених основними напрямками бюджетної політики на 2019-2021 роки.

Для формування місцевих бюджетів слід враховувати основні прогнозні показники економічного та соціального розвитку України на 2019 рік, схвалені постановою Уряду за № 546 від 11.07.2018:

▪️ номінальний ВВП — 3946,9 млрд грн;

▪️ темп зростання реального ВВП — 103,0 %;

▪️ індекс споживчих цін — 107,4%;

▪️ фонд оплати праці найманих працівників і грошове забезпечення військовослужбовців – 1142,7 млрд грн.

Крім того, важливими параметрами є розміри державних соціальних стандартів, що суттєво впливає на дохідну та видаткову частини місцевих бюджетів. На наступний рік пропонується встановити:

▪️ розмір мінімальної заробітної плати — 4173 грн;

▪️ розмір посадового окладу працівника І-го тарифного розряду ЄТС — 1921 грн;

▪️ прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць: з 1 січня 2019 року — 1853 грн, з 1 липня — 1936 грн, з 1 грудня — 2027 грн.

Для основних соціальних і демографічних груп (грн):

Щодо планованих Мінфіном нововведнень, що повинні позитивно вплинути на доходи  місцевих бюджетів

Законопроект 6490–д «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо стимулювання утворення та діяльності сімейних фермерських господарств», що передбачає сплату земельного податку за лісові землі. Наразі податок за лісові землі є складовою визначеної податковим законодавством рентної плати. Проект пропонує замінити чинну редакцію словами «Податок за лісові землі складається з земельного податку та рентної плати, що визначається податковим законодавством». Зарахування ПДФО за здані в оренду земельні ділянки за цим проектом повинно здійснюватися за місцезнаходженням таких орендованих земель, щоби уникнути сплати платниками ПДФО за місцем своєї податкової адреси/ власним місцезнаходженням, що приводить до неотримання місцевими орендодавцями надходжень до своїх бюджетів.

Від 1 січня 2019 року, планується зарахування до місцевих бюджетів 5% рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (крім рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату) за місцем видобутку відповідних корисних копалин (наразі така рентна плата зараховується: 25% — до обласних бюджетів, 75% — до державного бюджету).

Планування видаткової частини місцевих бюджетів 2019

При плануванні видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв рекомедовано застосовувати середній коефіцієнт 1,1 (для природного газу — 0,997), тобто обсяг коштів на оплату енергоносіїв збільшиться на 10% проти поточного року.

За інформацією Казначейства, за перше півріччя цього року загальний обсяг видатків місцевих бюджетів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склав 8,9 млрд грн, що на 14,9% більше аналогічних видатків 2017 року. Із цієї суми видатки на оплату теплопостачання витрачено на 19,9% більше, ніж минулоріч% на водопостачання та водовідведення — на 12,5% більше; на оплату електроенергії — на 8,9% більше; на оплату природного газу — 1,7 млрд грн, що на 5,6% більше проти видатків минулорого року.

При плануванні видатків на енергоносії кожного окремого місцевого бюджету слід враховувати особливості відповідного бюджету, щоби при виконанні бюджету не виникало проблем із недостатністю коштів на фінансування пріоритетних видаткових статей.

Відповідно до п. 18 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу , починаючи з 2019 року, усі без виключення місцеві бюджети повинні застосовувати програмно-цільовий метод.

Передбачається продовжити дію пункту 20 Прикінцевих та перехідних положень щодо надання права здійснювати утримання закладів дошкільної освіти та закладів культури з бюджетів сіл, селищ, міст районного значення.

Відповідно до програмних документів, надання первинної медичної допомоги населенню у 2019 рік повинно здійснюватися Національною службою здоров’я України.

У міністерстві очікується, що така політика держави щодо місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин у 2019–2021 роках дозволить створити ефективної та прозорої системи управління місцевими фінансами, орієнтовану на досягнення цілей сталого економічного та соціального розвитку.

 

За матеріалами decentralization.gov.ua