Оберіть своє місто:
15
05

Граничний строк сплати податку на прибуток за І квартал 2020 року — 20 травня.

Податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств (крім випадків, для яких передбачено річний звітний період) є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік. При цьому податкова декларація розраховується наростаючим підсумком.


Річний податковий (звітний) період встановлюється для таких платників податку:


🔸  зареєстровані протягом звітного (податкового) року (новостворені), що сплачують податок на прибуток на підставі річної податкової декларації за період діяльності у звітному (податковому) році;

🔸  виробники сільгосппродукції;

🔸  платники податку, річний дохід яких від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), за попередній річний звітний (податковий) період, не перевищує 20 млн. грн.
⚠️  До річного доходу від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначеного за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), включається дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інші операційні доходи, фінансові доходи та інші доходи.


Суб’єкти господарювання, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), за попередній річний звітний (податковий) період, перевищує 20 млн. грн, є квартальними платниками податку на прибуток.


Платник податків зобов’язаний самостійно сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого ПКУ, для подання податкової декларації.

Граничним днем сплати податку на прибуток за І квартал 2020 року є 20 травня.


⚠️  Крім того, 20 травня — останній день подання


🔸 податкової декларації з ПДВ за квітень 2020 р. платниками, у яких податковий період дорівнює календарному місяцю;
🔸 декларації акцизного податку за квітень 2020 р.;
🔸 податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за квітень 2020 р. у разі неподання податкової декларації на 2020 рік.;
🔸 звіту з ЄСВ за квітень 2020 р. (форма № Д4 (місячна);
🔸 податкової декларації з рентної плати за квітень 2020 р. з розрахунком рентної плати за:

— користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;
— 
користування радіочастотним ресурсом України;
— 
транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами;
— 
рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України.

Останній день сплати:

🔸 ЄСВ роботодавцями за квітень 2020 р. (крім гірничих підприємств);
🔸 податку на прибуток підприємства за I квартал 2020 р.;
🔸 частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями за результатами фінансово-господарської діяльності за I квартал 2020 р.;
🔸 ПДВ за I квартал 2020 р.;
🔸 екологічного податку за I квартал 2020 р.;
🔸 рентної плати за I квартал 2020 р.:

— за користування надрами без рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;
— 
за спецвикористання води;
— 
за спецвикористання лісових ресурсів;

🔸 збору за місця для паркування транспортних засобів за I квартал 2020 р.;
🔸 туристичного збору за I квартал 2020 р.;
🔸 єдиного податку із сум доходів, оподатковуваних за ставкою 15% та задекларованих у I кварталі 2020 р. платниками єдиного податку 1-ї та 2-ї груп;
🔸 єдиного податку за I квартал 2020 р. юрособами та фізособами –платниками єдиного податку 3-ї групи;
🔸 авансового внеску з єдиного податку за травень 2020 р.підприємцями, віднесеними до 1-ї та 2-ї груп.


Корисні новини:


як подавати звіт з єсв за працівників у відпустці без зарплати карантин 2020   1с:підприємство бас бухгалтерія в хмарі вебінар системи для бізнесу   податковий календар та календар бухгалтера травень 2020

нові довідники пільг 2020   ефективні курси 1с підприємство   Медок_Електроний_документообіг вебінар 2020 нова ера без паперу