Оберіть своє місто:
26
06

Від 5 січня 2018 року набула чинності постанова Правління Нацбанку від 29.12.2017 р. № 148, що затверджує Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні. Окремі норми наберуть чинності з 1 липня 2018 року, згідно постанови Правління Нацбанку від 24.05.2018 р. № 54 (чинна з 1 червня 2018 року).

Нові форми касових документів, затверджені Положенням №148, необхідно використовувати з 1 липня 2018 року:

Відомість на виплату готівки

Прибутковий касовий ордер

Видатковий касовий ордер

Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів

Касова книга

Книга обліку виданої та прийнятої старшим касиром готівки

Акт про результати інвентаризації наявних коштів, що зберігаються

Акт про перевірку дотримання порядку ведення операцій з готівкою

Зміни:

Змінилось визначення оприбуткування готівки (п. 11 Положення №148)

Оприбуткуванням готівки в касах установ/підприємств та їх відокремлених підрозділів, які проводять готівкові розрахунки з оформленням їх касовими ордерами і веденням касової книги, є здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень у касовій книзі на підставі прибуткових касових ордерів.

Оприбуткуванням готівки в касах фізичних осібпідприємців, які проводять готівкові розрахунки з оформленням їх товарними чеками (квитанціями) і веденням книги обліку доходів і витрат(або книги обліку доходів), є здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень у книзі обліку доходів і витрат (або книзі обліку доходів) на підставі товарних чеків (квитанцій).

Оприбуткуванням готівки в касах відокремлених підрозділів установ/підприємств, а також у касах фізичних осібпідприємців, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням РРО та/або КОРО без ведення касової книги, є здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень на підставі даних розрахункових документів шляхом формування та друку фіскальних звітних чеків і їх підклеювання до відповідних сторінок КОРО/занесення даних розрахункових квитанцій до КОРО.

Граничні суми готівкових розрахунків

▪️ між суб’єктами господарювання (підприємства, ФОП) протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами — 10 000 гривень;
▪️ між суб’єктами господарювання (підприємства, ФОП) та фізичними особами протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами — 50 000 гривень;

▪️ між фізичними особами за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню — 50 000 гривень.

Способи здійснення платежів понад 50 тисяч гривень (п.6, 7 Положення №148):
1) переказ коштів з поточного рахунку на поточний рахунок;
2) внесення коштів до банку чи небанківської фінансової установи для подальшого їх переказу на поточні рахунки в банк (у тому числі на депозит нотаріуса на окремий поточний рахунок у національній валюті).

Наведені вище обмеження не стосуються (п.8 Положення №148):

1) розрахунків суб’єктів господарювання з бюджетами та державними цільовими фондами;
2) добровільних пожертвувань та благодійної допомоги;
3) використання готівки, виданої на відрядження.

Суб’єкти господарювання, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням РРО та/або КОРО, використовують КОРО для:

▪️ підклеювання та зберігання фіскальних звітних чеків на відповідних сторінках КОРО;
▪️ здійснення операцій із розрахунковими квитанціями в разі виходу з ладу РРО чи відключення електроенергії;
▪️ обліку ремонтів, робіт з технічного обслуговування, перевірок конструкцій та програмного забезпечення РРО.

Документами, що свідчать про здавання виручки до банку та є підтвердженням оприбуткування готівки в касі суб’єктів господарювання, є:

▪️ квитанція до прибуткового документа банку на внесення готівки, підписана відповідальними особами банку та засвідчена відбитком печатки банку;

▪️ квитанція/чек банкомата чи програмно-технічного комплексу самообслуговування;
▪️ примірник супровідної відомості до сумки з готівковою виручкою (готівкою), засвідчений підписом та відбитком печатки інкасатора-збирача;
▪️ чек платіжного термінала в разі проведення інкасації коштів у режимі реального часу з використанням платіжних терміналів

За матеріалами ДФС.