Оберіть своє місто:

KBS.Бухгалтерія комунального підприємства

KBS Бухгалтерія комунального підприємства

Програмне забезпечення «KBS.Бухгалтерія комунального підприємства» використовується для бухгалтерського обліку та електронного документообігу на комунальних підприємствах. Сюди відносяться такі види підприємств:

 • комунальні некомерційні підприємства (КНП);
 • комунальні комерційні підприємстві (ККП).

Це заклади, які займаються будь-якими видами комерційної або некомерційної діяльності (надання послуг, виробництво та ін) та, відповідно, складають обов’язкову (регламентовану) звітність. Сюди відносяться такі підприємства як, поліклініки, лікарні, театри, гуртки, ЖЕКи та ін., тобто вони працюють по госпрозрахунку та отримують субвенцію з держбюджету.

Програма «KBS.Бухгалтерія комунального підприємства» дозволяє вести бухгалтерський облік на неприбутковому та комерційному підприємстві та вирішує щоденні завдання, які виникають перед комунальними унітарними підприємствами.

План рахунків бухгалтерського обліку повністю застосовується у програмі KBS.Бухгалтерія комунального підприємства, відповідно до Наказу Міністерства Фінансів України «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку й Інструкції про його використання» від 30 листопада 1999р. №291.

Залежно від управління, контролю, аналізу та звітності підприємства неприбуткової та комерційної діяльності можуть самостійно створювати субрахунки до синтетичних рахунків.
Правовласником комп’ютерних програм KBS. Облік бюджетної установи є ТОВ «Комплексні бюджетні системи» (Україна).


ОСНОВНІ МОЖЛИВОСТІ ПРОГРАМИ «KBS.Бухгалтерія комунального підприємства»

Фінансовий облік

 • Облік затверджених кошторисних показників за загальним і спеціальним фондами.
 • Для коректного формування бюджетної звітності за коштами спеціального фонду передбачено ведення кошторисних показників витрат небюджетних коштів за кодами доходу, за рахунок отримання яких ці витрати будуть зроблені.
 • Облік договорів, зобов’язань та платіжних документів, що виключає потребу дублювати роботу в обліковій та казначейській системах.
 • Реєстрація документів, які передаються в ДКСУ, контроль переданих документів.
 • Формування форм для друку та електронних файлів у форматі ПЗ «Мережа» ДКСУ.
 • Довільна кількість джерел фінансування.

Облік договорів

 • Система веде облік договорів з постачальниками та покупцями з урахуванням їх специфікацій.
 • Для договорів з постачальниками окремо враховується відповідність договору кошторисним показникам.
 • Можливість додавати до електронних документів скан-копії оригіналів.
 • Пакетне вивантаження документів «Договір», «Додаткова угода», «Надходження ТМЦ», «Надходження НА» та «Отримання послуг», а також специфікацій до них для оприлюднення на єдиному веб-порталі використання публічних коштів E-Data.

Облік грошових коштів, зобов’язань

 • Реєстрація взяття зобов’язань.
 • Реєстрація взяття фінансових зобов’язань.
 • Формування платіжних документів – підготовка платіжних документів у Держказначейство для виконання платежів поста­чальникам, перерахування сум заробітної плати, підзвітних сум тощо.
 • Ведення розрахунків з постачальниками, покупцями і підзвітними особами.
 • Валютний облік.
 • Розрахунки з підзвітними особами.
 • Облік фінансування та отриманих асигнувань.
 • Завантаження банківських виписок з ПТК «Клієнт казначейства – Казначейство».

Облік матеріальних цінностей

Облік матеріальних цінностей розділений за наступними напрямками:

 • Облік необоротних активів.
 • Облік запасів.

Облік необоротних активів та запасів реалізовано відповідно до вимог П(C)БУ 7 «Основні засоби», П(C)БУ 8 «Нематеріальні активи», П(C)БУ 9 «Запаси» і методичним вказівкам по їх застосуванню:


Облік у розрізі джерел фінансування.

 • Облік по партіях.
 • Налаштування методу обліку собівартості для кожного з рахунків обліку окремо.
 • Розрахунок собівартості матеріальних цінностей у момент відображення господарської операції.
 • Нарахування зносу.
 • Проведення інвентаризації.
 • Гнучке налаштування складу рахунків обліку матеріальних цінностей.
 • Облік продуктів харчування, облік виробництва страв, ведення плану-меню, розрахунок собівартості випуску.
 • Ведеться кількісно-сумовий облік.

Облік послуг

 • Реалізація послуг стороннім організаціям (дозволяє проводити групові реалізації).
 • Надходження послуг від постачальників.
 • Формування цін покупців (за видами цін та об’єктами ціноутворення), з автоматичним заповненням ціни в документах реалізації, облік індивідуальних цін.

Облік ПДВ

 • Налаштування методу обліку ПДВ за видами діяльності, у тому числі, з прив’язкою до джерела фінансування та структурного підрозділу.
 • Автоматичний розрахунок сум ПДВ господарських операцій. Ручне коригування методів обліку та сум ПДВ в залежності від господарської операції.
 • Контроль правильності формування вихідних податкових накладних.
 • Вивантаження податкових накладних в усі системи електронної звітності.

Бухгалтерський облік взаєморозрахунків

Виписка актів звірки взаєморозрахунків та проведення інвентаризації заборгованості дозволяє вести взаєморозрахунки у таких розрізах:

 • Джерела фінансування;
 • КЕКВ;
 • Контрагент;
 • Договір;
 • Документ розрахунків (наявність даного розрізу залежить від функціональних опцій).

Заробітна плата та кадри

 • Розрахунок заробітної плати у розрізі джерел фінансування та КЕКВ.
 • Розрахунок регламентованих законодавством податків із співробітників і внесків на фонд оплати праці.
 • Відображення нарахованої зарплати і податків у витратах установи.
 • Для розрахунку сум нарахувань та утримань передбачена можливість використовувати довільні формули, у яких, крім широкого переліку наперед визначених показників і показників, створених користувачами, є можливість застосовувати арифметичні дії, математичні функції та умовні вирази.
 • Облік депонованої заробітної плати.
 • Нарахування за середнім заробітком (відпустки, лікарняні тощо).
 • Розрахунки з ФСС.
 • Облік кадрів та аналіз кадрового складу.
 • Автоматизація кадрового діловодства.
 • Формування регламентованої звітності для подачі у фонди, ДПІ.
 • Формування довільної звітності з аналізу фонду оплати праці, нарахувань, утримань, податків тощо.
 • Відображення даних розрахунку заробітної плати у бухгалтерському обліку.

Звітність

 • Можливість побудови звітів за узагальненими кодами економічної класифікації видатків (КЕКВ).
 • Облік ПДВ, реєстрація вхідних і вихідних податкових накладних.
 • Формування стандартних бухгалтерських звітів, які дозволяють аналізувати дані за залишками, оборотами рахунків та за проводками у різних розрізах (наприклад, Оборотно-сальдова відомість, Шахова відомість, Обороти рахунку, Картка рахунку, Аналіз субконто тощо).
 • Журнал-ордери.
 • Спеціалізовані звіти.
 • Фінансова та бюджетна звітність.
 • Формування госпрозрахункової фінансової звітності за П(С)БО №1.

Сервісні можливості

 • Повнотекстовий пошук даних – пошук довільного тексту за всіма об’єктами конфігурації (документами, довідниками тощо).
 • Встановлення дати заборони редагування документів в розрізі підсистем обліку, користувачів.
 • Створення розподілених інформаційних баз для обміну даними з віддаленими підрозділами.
 • Налаштування автоматичного резервного копіювання.

Допоможемо автоматизувати облік вашої установи. Звертайтесь за консультацією за телефоном (067) 350-24-00. Будемо раді допомогти!


ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМИ KBS. БУХГАЛТЕРІЯ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Як правильно впровадити даний програмний продукт в своїй установі та скільки часу потрібно на повнофункціональний перехід?

Команда ТОВ «Системи для бізнесу» допоможе автоматизувати облік на вашій установі.

Процес впровадження програми KBS. Бухгалтерія комунального підприємства проводиться в рамках наявних функціональних можливостей.

Для впровадження програмного продукту першочергово необхідна правильно підібрана програма з визначенням кількості користувачів.

Вже на етапі укладання договору між нашою компанією й вашою установою визначається обсяг і склад робіт для майбутнього виконання.


Що входить до складу робіт за умовами укладеного договору?

🔸 Установка програми KBS. Бухгалтерія комунального підприємства.

🔸 Налаштування програми відповідно до облікової політики підприємства.

Допоможемо автоматизувати облік вашої установи. Звертайтесь за консультацією за телефоном (067) 350-24-00. Будемо раді допомогти!