Оберіть своє місто:
01
08

Наказом від 15.05.2018 р. № 511 Мінфін затвердив зміни до Порядку № 435, де форми ЄСВ-звітності були викладені в новій редакції, згідно з якою до Таблиці 5 форми № Д4 додано 4 графи для відображення інформації про посаду, яку обіймає працівник.

Відповідно у Таблиці 5 слід зазначити наступну інформацію з Класифікатора професій та його додатків:
графа 12 — професійна назва роботи;
графа 13 — код загального класифікатора професій, посад та тарифних розрядів (код ЗКППТР);
графа 14 — код класифікатора професій (код КП);
графа 15 — посада.

Для заповнення граф 12 – 14 потрібно обрати інформацію із довідника «Класифікатор професій ДК 003:2010».

Графа 15 Посада може бути заповнена з Довідника чи вручну.

У випадку, коли ви не можете знайти необхідну назву професії у Довіднику, варто знайти найближчу за назвою та значенням професійну назву та вказати її у графі 12, а в графі 15 зазначити посаду, що відповідає запису у трудовій книжці працівника.


Більше про заповнення додатку 4 звіту з ЄСВ


Класифікатор професій ДК 003:2010 згадується в Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників від 29.07.93 р. № 58. Отже, записи про найменування роботи, професії або посади, на яку прийнято працівника, виконуються відповідно до найменування професій та посад, зазначених у Класифікаторі професій ДК 003:2010 та відповідно до Інструкції №58.


Це підтверджується позицією Держпраці, що розмістила на офіційному сайті наступну інформацію:


Згідно з Кодексом законів про працю України основним документом про трудову діяльність є трудова книжка, причому керівник підприємства (установи, організації) є відповідальним за ведення обліку, зберігання та видачу трудових книжок.
Крім того,  трудова книжка, відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення«, є основним документом, що підтверджує стаж роботи працівника, отже, записи у ній будуть використані при призначенні пенсій, виплат за вислугу років та інших пільг. Керівники підприємств при оформленні кадрової документації (трудові книжки, накази, штатні розписи тощо), повинні записувати назви посад відповідно до Класифікатора професій.

У випадку утворення в органах виконавчої влади або місцевого самоврядування бухгалтерської служби, як відповідного самостійного структурного підрозділу, керівництво цим підрозділом здійснює керівник відповідного підрозділу. У цьому випадку допускається застосування подвійної назви посади, наприклад, «Начальник управління — головний бухгалтер», «Начальник відділу — головний бухгалтер», «Начальник сектору — головний бухгалтер», «Завідувач відділу — головний бухгалтер», «Завідувач сектору — головний бухгалтер».
При застосуванні подвійної назви посади керівника підрозділу первинна складова назви визначає рівень, функції управління та керівництва у структурі відповідної установи, а друга — функціональну діяльність. Якщо працівник займає посаду, що має подвійну назву, посадовий оклад визначається за першою назвою.

У Класифікаторі професій міститься професійна назва роботи «Спеціаліст-бухгалтер» з кодом 2419.3, яка належить до професійного угрупування «Професіонали державної служби», для якої передбачено кваліфікаційні категорії: «Головний спеціаліст — бухгалтер», «Провідний спеціаліст — бухгалтер», «Спеціаліст (I, II категорії) — бухгалтер».


Отже, якщо у бюджетній установі не утворюється бухгалтерська служба, до штатного розпису вводиться посада спеціаліста-бухгалтера певної категорії, яка враховує обсяг, характер та складність бухгалтерської роботи (Лист Мінсоцполітики від 14.03.2018 р. N 411/0/101-18/284 «Щодо назви посади керівника бухгалтерської служби»).


При виявленні розбіжностей найменувань у трудовій книжці та КП, слід привести трудову книжку у відповідність з Класифікатором.

Найпростішим шляхом буде заява від працівника з проханням привести найменування його посади у відповідність до Класифікатора професій ДК 003:2010, після чого потрібно буде видати наказ про приведення найменувань посад працівників у відповідність до вимог КП,
наказ про внесення змін до штатного розпису  та наказ про внесення змін до пункту розпорядження про прийняття/переведення, де неправильно зазначено назву роботи, посади або професії працівника.


На підставі останнього наказу потрібно внести запис до трудової книжки працівника:
графа 1 — наступний порядковий номер;
графа 2 — дата внесення змін;
графа 3 — зазначити «Запис за № __ недійсний, працівник прийнятий за професією (посадою)_____»;
графа 4 — дата й номер уточнювального наказу роботодавця.


Працівника слід ознайомити з новим записом у трудовій книжці під підпис в особовій картці працівника. Також потрібно буде внести зміни до всіх інших документів, де зазначене найменування посади/професії працівника.


Класифікатор професій


Загальні положення


Додаток А. Розділи:

1. Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі).Коди 1110–1496
2. Професіонали. Коди 2111.1–2490
3. Фахівці. Коди 3111–3590
4. Технічні службовці. Коди 4111–4229 5. Працівники сфери торгівлі та послуг. Коди 5111–5312
6. Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства. Коди 6111–6154
7. Кваліфіковані робітники з інструментом. Коди 7111–7990
8. Робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин. Коди 8111–8990
9. Найпростіші професії. Коди 9120–9411


Додаток Б (довідковий). Абетковий покажчик професійних назв робіт


Додаток В (обов’язковий). Похідні слова до професій (професійних назв робіт)