Системи для бізнесу » Назва посади у трудовій книжці повинна відповідати Класифікатору професій
Оберіть своє місто:
01
08

Наказом від 15.05.2018 р. № 511 Мінфін затвердив зміни до Порядку № 435, де форми ЄСВ-звітності були викладені в новій редакції, згідно з якою до Таблиці 5 форми № Д4 додано 4 графи для відображення інформації про посаду, яку обіймає працівник.

Відповідно у Таблиці 5 слід зазначити наступну інформацію з Класифікатора професій та його додатків:
графа 12 — професійна назва роботи;
графа 13 — код загального класифікатора професій, посад та тарифних розрядів (код ЗКППТР);
графа 14 — код класифікатора професій (код КП).

Хоча Класифікатор професій ДК 003:2010 не зареєстрований у Мін’юсті, та не є нормативно-правовим актом, він згадується в Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників від 29.07.93 р. № 58.

Отже, записи про найменування роботи, професії або посади, на яку прийнято працівника, виконуються відповідно до найменування професій та посад, зазначених у Класифікаторі професій ДК 003:2010 та відповідно до Інструкції №58.

Це підтверджується позицією Держпраці, що розмістила на офіційному сайті наступну інформацію:

Згідно з Кодексом законів про працю України основним документом про трудову діяльність є трудова книжка, причому керівник підприємства (установи, організації) є відповідальним за ведення обліку, зберігання та видачу трудових книжок.
Крім того,  трудова книжка, відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення«, є основним документом, що підтверджує стаж роботи працівника, отже, записи у ній будуть використані при призначенні пенсій, виплат за вислугу років та інших пільг.Керівники підприємств при оформленні кадрової документації (трудові книжки, накази, штатні розписи тощо), повинні записувати назви посад відповідно до Класифікатора професій.

При виявленні розбіжностей найменувань у трудовій книжці та КП, слід привести трудову книжку у відповідність з Класифікатором.

Найпростішим шляхом буде заява від працівника з проханням привести найменування його посади у відповідність до Класифікатора професій ДК 003:2010, після чого потрібно буде видати наказ про приведення найменувань посад працівників у відповідність до вимог КП,
наказ про внесення змін до штатного розпису  та наказ про внесення змін до пункту розпорядження про прийняття/переведення, де неправильно зазначено назву роботи, посади або професії працівника.

На підставі останнього наказу потрібно внести запис до трудової книжки працівника:
графа 1 — наступний порядковий номер;
графа 2 — дата внесення змін;
графа 3 — зазначити «Запис за № __ недійсний, працівник прийнятий за професією (посадою)_____»;
графа 4 — дата й номер уточнювального наказу роботодавця.

Працівника слід ознайомити з новим записом у трудовій книжці під підпис в особовій картці працівника. Також потрібно буде внести зміни до всіх інших документів, де зазначене найменування посади/професії працівника.


Класифікатор професій


Загальні положення

 

Додаток А. Розділи:

1. Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі).Коди 1110–1496
2. Професіонали. Коди 2111.1–2490
3. Фахівці. Коди 3111–3590
4. Технічні службовці. Коди 4111–4229 5. Працівники сфери торгівлі та послуг. Коди 5111–5312
6. Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства. Коди 6111–6154

7. Кваліфіковані робітники з інструментом. Коди 7111–7990
8. Робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин. Коди 8111–8990
9. Найпростіші професії. Коди 9120–9411

Додаток Б (довідковий). Абетковий покажчик професійних назв робіт
Додаток В (обов’язковий). Похідні слова до професій (професійних назв робіт)