Оберіть своє місто:
24
04

Які критерії визначатимуть періодичність перевірок дотримання трудового законодавства?

Державна служба України з питань праці на офіційному сайті оприлюднила  проект постанови КМУ «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності суб’єктами господарювання в частині дотримання вимог законодавства про зайнятість населення, зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю, з питань гігієни праці, визначається періодичність здійснення Державною службою України з питань праці планових заходів державного нагляду (контролю), та визнання такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2009 р. № 1288». Проект визначає:

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності в частині дотримання вимог законодавства про зайнятість населення, зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю:

 

 • надання суб’єктами господарювання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном без отримання ліцензії;
 • порушення встановленого порядку подання суб’єктом господарювання, який надає послуги з посередництва у працевлаштуванні, інформації про працевлаштованих ним осіб;
 • встановлення за результатами аналізу відомостей, поданих до органів державної влади, факту масового вивільнення працівників, неподання/несвоєчасне подання/подання не в повному обсязі інформації про заплановане масове вивільнення працівників;
 • встановлення факту відмови у працевлаштуванні громадян, зазначених у частині першій статті 14 Закону України «Про зайнятість населення», при невиконанні квоти, у розмірі, встановленому законодавством України, для їх працевлаштування;
 • застосування праці іноземців або осіб без громадянства та осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця;
 • відсутність реєстрації суб’єктів господарювання в територіальних відділеннях Фонду соціального захисту інвалідів;
 • неподання/подання до Фонду звіту про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю з недостовірними даними/помилками;
 • невиконання суб’єктами господарювання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю;
 • несвоєчасні або не в повному розмірі нарахування та сплата роботодавцем адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю;
 • недостовірність поданої інформації щодо чисельності працюючих осіб з інвалідністю на підприємстві та організації, які засновані громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю та згідно чинного законодавства мають право на отримання державної допомоги у вигляді пільг з оподаткування, поворотної і безповоротної фінансової допомоги, цільової позики, дотації за рахунок сум адміністративно-господарських санкцій та пені, що надходять до державного бюджету за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю;
 • порушення вимог законодавства про зайнятість населення, нестворення належних умов праці для осіб з інвалідністю.

Відповідно до встановлених критеріїв суб’єкти господарювання незалежно від форми власності відносяться до одного з трьох ступенів ризику — високого, середнього та незначного, для яких періодичність перевірок складатиме:

 • для високого ступеня ризику —  один раз на два роки;
 • для середнього ступеня ризику — один раз на три роки;
 • для незначного ступеня ризику — один раз на п’ять років.

Як визначити, до якого ступеня ризику відноситься підприємство? Детальніше

 

Критерії оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності в частині дотримання вимог законодавства з питань  гігієни праці:

 

 • порушення вимог законодавства з питань гігієни праці;
 • перевищення на робочих місцях допустимих рівнів (концентрацій) факторів виробничого середовища (біологічних, фізичних, хімічних, психологічних та факторів трудового процесу (важкість та напруженість праці);
 • несвоєчасна або не в повному обсязі організація проведення попереднього (під час прийняття на роботу) та періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року;
 • отримання від закладів охорони здоров’я інформації щодо наявності у працівника гострого або хронічного професійного захворювання;
 • одержання державної допомоги у вигляді пільг з оподаткування, поворотної та безповоротної фінансової допомоги, цільової позики, дотації за рахунок сум адміністративно-господарських санкцій та пені, що надходять до державного бюджету за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю.

Відповідно до цих критеріїв суб’єкти господарювання незалежно від форми власності належатимуть до одного з трьох ступенів ризику: високого, середнього та незначного.

Планові перевірки Держпраці будуть проводитися з періодичністю:

 • для високого ступеня ризику —  один раз на два роки;
 • для середнього ступеня ризику — один раз на три роки;
 • для незначного ступеня ризику — один раз на п’ять років.
Якщо за результатами двох останніх перевірок державного контролю не виявлено фактів порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства, наступний плановий захід державного контролю щодо такого суб’єкта проводиться не раніше, ніж через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений у 1,5 рази.