Оберіть своє місто:

M.E.Doc.Корпорація

 M.E.Doc.Корпорація

M.E.Doc.Корпорація — це система електронного документообігу, розроблена для великих підприємств та установ з розгалуженою структурою підзвітних організацій. Враховано всі особливості обміну документами всередині великих підприємств.M.E.Doc.Корпорація  вирішує весь спектр завдань створення, збору, консолідації, аналізу та обміну електронними документами з підзвітними структурами:


  автоматичний прийом всієї необхідної звітності в електронному вигляді, підписаних кваліфікованим електронним підписом;

   збереження створених та прийнятих електронних документів в єдиному електронному архіві;

  підписання вихідних документів кваліфікованим електронним підписом, розшифровка і перевірка будь-якого створеного чи прийнятого файлу на цілісність, відповідність затвердженому формату, заповнення основних реквізитів тощо;

  формування в автоматичному режимі квитанцій:

  повідомлення про доставку електронного документа та про результати його обробки;

  зручна і швидка консолідація звітів, отриманих від підзвітних організацій.


Переваги впровадження M.E.Doc.Корпорація на вашому підприємстві:


▪️ максимальне спрощення взаємодії головного підприємства з підзвітними установами;

▪️ удосконалення якості обробки наданих електронних документів і звітів;

▪️ прискорення обробки та аналізу електронних документів: прозорість руху документів, швидкий пошук документів в єдиному електронному архіві;

▪️ скорочення витрат робочих ресурсів і часу на доставку та обробку документів, відмова від прийому та зберігання паперових документів;

▪️ гарантована своєчасність подання документів;

▪️ підвищення рівня контролю за процесом збору, прийому та аналізу електронних документів;

▪️ посилення виконавської дисципліни завдяки глобальній автоматизації процесу подачі, розгляду та обробки документів;

▪️ прийом оперативних, ефективних управлінських рішень.