Оберіть своє місто:
06
12

Якщо відбувається постачання товарів/послуг (крім здійснення операцій, визначених п. 44 підрозд. 2 р. XX Податкового кодексу України (далі – ПКУ), постачання яких має безперервний або ритмічний характер, постачальником (продавцем) може бути складена зведена податкова накладна. Це передбачено п. 19 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Мінфіну від 31.12.2015 р. № 1307.


Зведена податкова накладна (далі – ПН) складається:

▪️ покупцям – платникам ПДВ, – не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, на кожного платника ПДВ, з урахуванням всього обсягу постачання товарів/послуг протягом періоду, за який складається така ПН;

▪️ покупцям – неплатникам ПДВ, – не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, з урахуванням всього обсягу постачання товарів/послуг таким покупцям, протягом періоду, за який складається така ПН.

У разі якщо операції, визначені п. 44 підрозд. 2 р. XX ПКУ мають безперервний або ритмічних характер постачання, платники ПДВ можуть складати зведену ПН:

▪️ покупцям – платникам ПДВ – не пізніше останнього дня місяця, в якому отримано кошти, на кожного платника податку, з яким постачання мають такий характер, з урахуванням усієї суми отриманих коштів протягом такого місяця;

▪️ покупцям – неплатниками ПДВ – не пізніше останнього дня місяця, в якому отримано кошти, з урахуванням усієї суми отриманих коштів протягом такого місяця.

При цьому, у разі складання зведеної ПН в графі «Зведена податкова накладна» зазначається код ознаки 4 «Операції, що не є господарською діяльністю платника податку» (п. 11 Порядку № 1307).

У разі складання зведених ПН покупцям – неплатникам ПДВ, у графі «Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини» такої ПН робиться позначка «Х» та зазначається тип причини 02 «Операції звільнені від оподаткування».

У графі «Отримувач (покупець)» слід зазначити «Неплатник», а у рядку «Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)» проставити умовний ІПН «100000000000». Рядок «Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта» не заповнювати.

У графі 2 зведеної ПН зазначається весь опис (номенклатура) поставлених протягом місяця товарів/послуг.


⚠️ Відсутність факту оплати поставлених товарів/послуг (крім визначених п. 44 підрозд. 2 р. XX ПКУ) не звільняє постачальника (продавця) від складання зведеної ПН.

Зведені ПН (крім зведених ПН, складених у разі здійснення операцій, визначених п. 44 підрозд. 2 р. XX ПКУ) не складаються на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс).

Якщо станом на дату складення зазначених ПН сума коштів, що надійшла на поточний рахунок продавця як оплата (передоплата) за товари/послуги, перевищує вартість поставлених товарів/послуг протягом місяця, таке перевищення вважається попередньою оплатою (авансом), на суму якої складається ПН у загальному порядку не пізніше останнього дня такого місяця.

Інформаційно-довідковий ресурс «ЗІР»

⚠️ Заповнити оновлену форму податкової накладної можна у програмі M.E.Doc (F/J 1201010).


Ми створили відеоінструкції зі створення нових ПН у програмі M.E.Doc. Перегляньте їх, клацнувши на зображення: