Оберіть своє місто:
31
05

На офіційному порталі ДФС оприлюднено проект Наказу «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 31 грудня 2015 року № 1307».

Наказ передбачає затвердження у новій редакції форми податкової накладної та розрахунку коригування.

 

Завантажити у форматі .xls:

Нова редакція податкової накладної

Нова редакція розрахунку коригування

 

Також внесено наступні зміни до Порядку заповнення податкової накладної:

 

складання зведеної податкової накладної в частині зазначення коду однієї з ознак у графі „Зведена податкова накладна” (замість помітки „Х”);

складання податкової накладної за щоденними підсумками;

складання розрахунку коригування у разі допущення помилки в реквізитах заголовної частини податкової накладної, зареєстрованої в ЄРПН, які не заважають ідентифікувати здійснену операцію.

 

За складання податкової накладної за щоденними підсумками операцій (якщо податкова накладна не була складена на ці операції) у графі „Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причин” такої податкової накладної робиться помітка „Х” та зазначається тип причини 11. При цьому у графі „Отримувач (покупець)” зазначається „Неплатник”, а у рядку „Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)” проставляється умовний ІПН „100000000000”, рядок „Податковий номер платника податку або серія та/або номер паспорта” не заповнюється. Інші показники такої податкової накладної заповнюються за правилами, визначеними цим Порядком.

У разі допущення помилки в реквізитах заголовної частини податкової накладної, зареєстрованої в Єдиному реєстрі податкових накладних, які не заважають ідентифікувати здійснену операцію, постачальник (продавець) на дату виявлення такої помилки складає розрахунок коригування до податкової накладної, у якому всі правильно заповнені реквізити податкової накладної повторюються, а реквізит, у якому допущено помилки, заповнюється без помилок.

При цьому таблична частина розділів А та Б розрахунку коригування не заповнюється.

Коригування кількісних та/або вартісних показників табличної частини податкової накладної у зв’язку зі зміною суми компенсації вартості товарів/послуг, включно з наступним за постачанням переглядом цін, перерахунок у випадку повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником (продавцем) суми попередньої оплати товарів/послуг, здійснюється в такому порядку:

— рядок податкової накладної, що коригується, сторнується;

— за необхідності додається новий/нові рядок/рядки з правильними показниками;

— кожному із доданих рядків присвоюється новий черговий порядковий номер, який не було зазначено в податковій накладній;

— рядок податкової накладної, що коригується (сторнується), та додані новий/нові рядок/рядки з правильними показниками, що замінюють сторнований рядок податкової накладної, об’єднуються в одну групу коригування, порядковий номер якої вказується у графі 2.2 табличної частини розрахунку коригування. Усі рядки однієї групи коригування мають однакове значення у графі 2.2 „№ з/п групи коригувань”.

Розрахунок коригування може містити довільну кількість груп коригування, кожній з яких присвоюється окремий наступний порядковий номер. У межах однієї групи коригування може зазначатися лише одна причина коригування.

У разі складання та реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних двох і більше податкових накладних, складених на одну операцію з постачання товарів/послуг, постачальник (продавець) складає розрахунок коригування до податкової накладної, зайво складеної на операцію, за якою в Єдиному реєстрі податкових накладних вже зареєстрована податкова накладна. У верхній лівій частині такого розрахунку коригування у графі „Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причин” зазначається тип причини 16, при цьому помітка „Х” не проставляється.

Зазначене правило застосовується до всіх зайво складених податкових накладних, у тому числі до податкових накладних, що не надаються отримувачу (покупцю).  При  цьому у заголовній частині такого розрахунку коригування вказується дата та номер податкової накладної, зайво складеної на операцію, за якою в Єдиному реєстрі податкових накладних вже зареєстрована податкова накладна.

 

Розрахунок коригування складається окремо для кожної податкової накладної, зайво складеної на операцію, за якою в ЄРПН вже зареєстрована податкова накладна.

В інформаційному полі розрахунку коригування після розділу Б зазначаються дані щодо вірно складеної та зареєстрованої в ЄРПН податкової накладної.

При цьому інформаційне поле після розділу Б розрахунку коригування, де зазначаються дані щодо складеного та зареєстрованого  РК до податкової накладної, зайво складеної на операцію, за якою в Єдиному реєстрі податкових накладних вже зареєстрована податкова накладна, не заповнюється.

Такий розрахунок коригування підлягає реєстрації в Єдиному реєстрі отримувачем (покупцем), який був зазначений у податковій накладній, що коригується (зайво складеної на одну операцію), крім  випадків, передбачених цим Порядком.

У разі складання розрахунку коригування з типом причини 16 до податкової накладної, зайво складеної на операцію, за якою в Єдиному реєстрі податкових накладних вже зареєстрована податкова накладна, до якої раніше було складено розрахунок коригування, в інформаційному полі після розділу Б такого розрахунку коригування зазначаються дані щодо складеного та зареєстрованого в Єдиному реєстрі податкових накладних розрахунку коригування до податкової накладної, зайво складеної на операцію, за якою в Єдиному реєстрі податкових накладних вже зареєстрована податкова накладна.

При цьому графи з 1 по 15 розділу Б такого розрахунку коригування та рядки розділу А, до якого вносяться узагальнюючі дані щодо суми коригування, не заповнюються.

Такий розрахунок коригування підлягає реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних постачальником (продавцем).

Наказ набирає чинності від першого числа місяця, що настає за місяцем його офіційного опублікування.