Оберіть своє місто:
29
08

Бланки прибуткового касового ордера (№ КО-1) та видаткового касового ордера (№ КО-2) визначені у додатках до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні.

Нумерація прибуткових касових ордерів (у реквізиті «Прибутковий касовий ордер № ___ від «___» __________ 20__ року») здійснюється в хронологічному порядку протягом календарного місяця: від «1» до відповідного номеру в кінці місяця.

Наприклад:

01.08.2018 — № 1, № 2, № 3;

02.08.2018 — № 4, № 5, № 6;

03.08.2018 — № 7;

30.08.2018 — № 39, № 40, № 41.

02.09.2018 — № 1, № 2, № 3…

Нумерація видаткових касових ордерів (реквізит «Номер документа») відбувається аналогічно.

Реквізит «№ з/п» прибуткового касового ордера та видаткового касового ордера

У реквізиті слід проставити номер ордеру за порядком (скорочено — № з/п). Оскільки прибутковий і видатковий касовий ордер оформлюються на кожну операцію з приймання/видачі готівки, у реквізиті «№ з/п» проставляється «1».

У реквізиті «№ з/п» форм касових документів проставляється номер за порядком (скорочено — № з/п), а саме:

— у відомості на виплату готівки (додаток 1 до Положення, п. 18 розділу II) застосовується єдина наскрізна нумерація;

— у журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових документів за типовими формами № КО-3, № КО-3а (додаток 4 до Положення, п. 33 розділу III) застосовується єдина наскрізна нумерація:

— у книзі обліку виданої та прийнятої старшим касиром готівки (додаток 6 до Положення, п. 43 розділу IV) застосовується єдина наскрізна нумерація.

Єдину наскрізну нумерацію, що не передбачає окремої нумерації для прибуткових та видаткових касових ордерів слід використовувати для прибуткових та видаткових касових ордерів у реквізиті «№ з/п» журналу реєстрації прибуткових і видаткових касових документів (типова форма № КО-3а). У колонці 3 зазначаються порядкові номери прибуткових документів, а у колонці 7 — порядкові номери видаткових документів.

Номери, які проставляються у колонці 3 (прибуткові документи) та у колонці 7 (видаткові документи), можуть не збігатися з нумерацією, зазначеною у реквізиті «№ з/п» журналу реєстрації прибуткових і видаткових касових документів (типова форма № КО-3а).

У реквізиті видаткового касового ордера «Додаток» зазначаються документи, що додаються до нього та є підставою видачі готівки, наприклад видаткова відомість із зазначенням номера та дати, наказ на відрядження із зазначенням номера та дати тощо.

У реквізиті прибуткового касового ордера «Додатки» зазначаються документи, що додаються до нього та є підставою внесення готівки, наприклад звіт про використання коштів, виданих на відрядження, із зазначенням номера та дати тощо.

 

За матеріалами visnuk.com.ua