Оберіть своє місто:

Приклад відображення обліку рослинництва в програмі 1С БСПУ

Приклад обліку рослинництва в 1С БСПУ

Приклад розглянуто з умовними показниками та цифрами, що можуть відрізнятися від реаліїв сільськогосподарських підприємств та враховано наступні види технологічних операцій на сільськогосподарському підприємстві:

  1. Формування плану посіву.

  2. Підготовка полів до посіву (оранка).

  3. Списання насіння на посів полів.

  4. Внесення мінеральних добрив.

  5. Відображення різних послуг сторонніх ораганізацій.

  6. Відображення амортизації основних засобів.

  7. Розподіл загальновиробничих витрат.

  8. Збір урожаю.

  9. Формування фактичної собівартості.

  10. Звітність керівництву.

1. Формування плану посіву

Облік рослинництва в програмі 1С БСПУ розпочинається із формування документу “План посіву”, в якому зазначається площа посівів та відповідна культура. Наприклад, на полі 1 посіяно пшеницю — 200 гектарів, на полі 2 посіяно ячмінь 300 гектарів, на полі 3 — соняшник 250 гектарів.
Формування плану посіву в 1С БСПУ

2.Підготовка полів до посіву (оранка).

Перш ніж посіяти культуру, необхідно підготувати поля, наприклад, здійснити оранку полів. Технологічна операція «Оранка» проводиться документом «Подорожній лист сільськогосподарської техніки», де відображено витрати ПММ пов’язані з даною операцією; вказано сільгосптехніку, що здійснила оранку полів та власне, поля, що підлягали «Оранці»;
Подорожній лист сільськогосподарської техніки в 1С БСПУ
В кожного документа в програмі є кнопка “ДтКт”, (рисункок вище), що дозволяє переглянути проводки, які сформував цей документ.
Рухи документа: Подорожній лист сільськогосподарської техніки в 1С БСПУ

3.Списання насіння на посів полів.

Після підготовки полів, переходимо безпосередньо до посіву.
В програмі кількість списаного на посів насіння відображається документом «Лімітно-забірна карта» з видом операції «Списання насіння». Наприклад, списано насіння на посів полів в кількості: для «Поле 1» — 2 тонни пшениці, для «Поле 2» — 0,9 тонна ячменю, для «Поле 3» — 1 тонна соняшника)
Списання насіння на посів полів в 1С БСПУ
Сформовано наступні проводки в програмі:
Формування проводок по списанню насіння на посів полів в 1С БСПУ

4.Внесення мінеральних добрив.

Для збільшення урожайності полі, вирішено внести мінеральні добрива. В програмі це реалізовано через документ “Лімітно-забірна картка” з видом операції “Списання добрив та отрутохімікатів”, приклад на на попередньому рисунку. Документ сформував наступні проводки в програмі:
Внесення мінеральних добрив в 1С БСПУ

5. Відображення різних послуг сторонніх організацій.

У випадку використання для оранки поля, орендованої сільгосптехніки, відображаємо витрати по оренді актом надання послуг оренди сільськогосподарської техніки. Для проведення цієї операції в програмі використовується документ “Надходження товарів та послуг” з видом операції “Покупка, комісія”.
Відображення різних послуг сторонніх ораганізацій в 1С БСПУ
Надано послуги по ремонту сільськогосподарської техніки
Послуги по ремонту сільськогосподарської техніки в 1С БСПУ
Рухи документа по ремонту техніки в 1С БСПУ

6. Відображення амортизації основних засобів.

Нараховано амортизацію основних засобів, в програмі проведено документ «Закриття місяця» з відображенням «Нарахування амортизація».
Відображення амортизації основних засобів в 1С БСПУ
Сформовано проводки за результатом проведення документа “Закриття місяця”:
Рухи документа по амортизації основних засобів в 1С БСПУ

7. Розподіл загальновиробничих витрат.

На рисунку нижче показано загальновиробничі витрати, що сформувалися за умовний період.
Розподіл загальновиробничих витрат в 1С БСПУ
За допомогою документа “Розподіл витрат” розподіляємо загальновиробничі затрати на прямі витрати поточного періоду, за базу розподілу взято площу полів.
Розподіл витрат по рослинництву в 1С БСПУ
На закладці “Витрати” кнопкою заповнити заповнюються всі витрати по 911 рахунку.
Закладка "Витрати" по рослинництву в 1С БСПУ
База розподілу заповнюється на однойменній закладці.
Документ "Розподіл витрат" по рослинництву в 1С БСПУ
Розподіл загальновиробничих витрат здійснюється на закладці “Розподіл” відповідно заданим параметрам.
Закладка "Розподіл" у загальновиробничих витратах в 1С БСПУ

8.Збір урожаю.

Зібраний врожай відображаємо документом «Звіт виробництва за зміну». На рисунку зображено для прикладу лише зібраний врожай ячменю за 25.06.2019р, інші вносяться аналогічно.
Зібрано урожай ячменю(планова собівартість 250 грн за 1 ц):
— 25.06.2019 р — 100 ц
— 26.06.2019 р. — 50 ц
Документ "Звіт виробництва за зміну" по рослинництву в 1С БСПУ
Рухи документа: Звіт виробництва за зміну по рослинництву в 1С БСПУ

9.Формування фактичної собівартості.

В оборотно-сальдовій відомості по 2311 рахунку ці операції відобразилися так:
Оборотно-сальдова відомість по рахунку 2311 в 1С БСПУ
Наступним етапом є розрахунок фактичної собівартості. Для цього в програмі призначений документ “Розподіл витрат”, заповнюється аналогічно розподілу 911 рахунку, лише базою розподілу буде кількість випущеної продукції.
Закладка "Розподіл" у розподілі витрат рослинництва в 1С БСПУ
Закладка "База розподілу" у розподілу витрат в 1С БСПУ
Закладка "Розподіл витрат" після "Бази розподілу" в 1С БСПУ
Після формування фактичної собівартості оборотно-сальдова відомість по 2311 рахунку виглядає так:
Оборотно-сальдова відомість по рослинництву в 1С БСПУ

10. Звітність керівництву.

Важливим моментом в роботі працівників та керівництва є можливість швидко та якісно сформувати необхідні звіти. Програма дозволяє сформувати наступні звіти:
Звіти по рослинництву для керівництва в 1С БСПУ
— фактична собівартість 1 центнера ячменю становить 640,36 грн.
Фактична собівартість 1 цетнера ячменю в 1С БСПУ
— рух біологічних активів(рослиництва)
Рух біологічних активів (рослинництва) в 1С БСПУ
— оборотно-сальдова відомість (оперативний облік):
Оперативний облік по рослинництву в 1С БСПУ
— відомість руху матеріалів
Відомість руху матеріалів в 1С БСПУ
Програма 1С Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства дозволяє автоматизувати не лише операції повязанні з надходження, рухом та вибуття продукції рослинництва, але й інші щоденні операції працівників: банк, каса, прихід, облік основних засобів, нарахування заробітної плати, виробництво та інші.