Оберіть своє місто:

Приклад обліку розведення кролів в 1С:БСПУ

Облік розведення кролів в 1С:БСПУ
Відображено операції:

  1. Купівля устаткування (кліток) та оплата послуг по їх монтажу.

  2. Надходження біологічних активів.

  3. Придбання та списання кормів для відгодівлі.

  4. Приплід та приріст ваги.

  5. Забій та реалізація біологічних активів.

  6. Розподіл витрат та розрахунок собівартості.

1. Купівля устаткування (кліток) та оплата послуг по їх монтажу.

Для утримання кролів, нам в першу чергу знадобляться клітки. Відобразимо операцію купівлі кліток та послуги по їх монтажу документом «Надходження товарів і послуг» з видом операції «Устаткування».
Купівля кліток для утримання кролів в 1С БСПУ

На закладці «Устаткування» вказуємо номенклатуру — «Клітка», кількість — 15, ціну — 2300 та рахунок обліку.

Плату за послуги по монтажу кліток, відображаємо на закладці «Послуги» у цьому ж документі.
Оплата послуг по монтажу кліток для кролів в 1С БСПУ
Крім вказаної послуги та її ціни, необхідно заповнити рахунок витрат – 2311, та відповідну аналітику/субконто: підрозділ – Основний підрозділ, номенклатурну групу – Вирощування кролів, статтю витрат – Витрати на обслуговування виробництва.

Після проведення документу, натиснувши на піктограму Дт-Кт
можна побачити сформовані проведення:

— послуги
Рухи документа по монтажу кліток в 1С БСПУ

— устаткування (клітка)
Рухи документа по купівлі кліток в 1С БСПУ
Використовуючи документ «Надходження товарів і послуг», можна відобразити придбання будь-якого товару, основного засобу, робіт, послуг.

2. Надходження біологічних активів.

Відобразимо операцію по придбанню самок і самців кроликів для подальшого розведення. Використовуємо документ «Надходження біологічних активів», з видом операції «Купівля тварин» — і заповнюємо необхідні реквізити.
Придбання кроликів для подальшого розведення в 1С БСПУ
Проведення по документу:
Рухи документа по купівлі кроликів в 1С БСПУ
В документі для даної номенклатури вказуємо рахунок обліку біологічних активів 2135 – кролі за первісною вартістю.

3. Придбання та списання кормів для відгодівлі.

Купуємо корм та сіно для вигодовування тварин та майбутнього приплоду. Для відображення даної операції створюємо документ «Надходження товарів і послуг». Обліковуємо придбаний корм на рахунку 277.
Придбання та списання кормів для відгодівлі кролів в 1С БСПУ
Проведення по документу:
Рухи документа по придбанню та списанню кормів в 1С БСПУ
Списуємо корм на харчування молодняку кролів, документом «Лімітно-забірна карта», вид операції «Списання кормів».
Лімітно-забірна картка: Списання кормів на харчування кролів в 1С БСПУ
Вказуємо кількість корму, що списується – 170 кг, рахунок витрат – 2311, та відповідну аналітику: підрозділ – Основний підрозділ, номенклатурну групу, на яку накопичуються витрати – Вирощування кролів.

4. Приплід та приріст ваги.

Отриманий через певний час приплід тварин, відображаємо документом «Приплід і приріст ваги», з видом операції «Приплід тварин».
Приріст та приплід кролів в 1С БСПУ
В документі вказуємо рахунок на якому обліковується молодняк тварин – 2131, їх вагу та ціну. Після проведення документу, отримуємо такі записи:
Рухи документа: Приріст ваги та кількості кролів в 1СБСПУ
Приріст ваги молодняку за місяць проводимо тим самим документом «Приплід та приріст ваги», але вид операції вказуємо – Приріст ваги тварин.
Приріст ваги молодняку за місяць в 1С БСПУ
Заповнюємо необхідні реквізити: біологічний актив – Молодняк кроля 0-1 міс., рахунок обліку – 2131, вказуємо приріст ваги – 10 кг.

Переводимо молодняк кролів 0-1 міс в групу на вирощування. Використаємо документ «Переміщення біологічних активів».
Переміщення біологічних активів кролів в іншу групу в 1С БСПУ
Усі зміни у складі біологічних активів (придбання біологічних активів, прирости ваги й кількості, переміщення тварин), можна переглянути у звіті «Оборотна сальдова відомість по біологічним активам»
Оборотно-сальдова відомість по біологічним активам кролям в 1С БСПУ
Основним завданням у вирощуванні й відгодівлі тварин, кролів зокрема, є отримання доходу шляхом збільшення поголів’я тварин та реалізації готової продукції – м’ясо, хутро й інші субпродукти.

5. Забій та реалізація біологічних активів.

В програмі вихід готової продукції відображається документом «Забій».
Забій та реалізація біологічних активів кролів в 1С БСПУ
На закладці «Переробка» — вказується причина забою – За будовою тіла, тобто досягли необхідної ваги.

На закладці «Випуск продукції» — вказуємо вихід продукції, в результаті переробки/забою 50 кролів:
Забій кролів в 1С БСПУ
Отриману продукцію, обліковуємо на рахунку – 272.

Також вирощенні біологічні активи можна реалізувати в «живій вазі». Для обліку даної операції, використовуємо документ – «Реалізація біологічних активів».
Реалізація біологічних активів кролів в 1С БСПУ
Відображення супутніх витрат по вирощуванню та розведенню кролів, відображається за тією ж схемою, що зазначено у прикладі Відображення в програмі 1С БСПУ обліку тваринництва на прикладі утримання свиней.

6. Розподіл витрат та розрахунок собівартості.

Завершальним етапом обліку є розподіл понесених витрат.
Розподіл витрат та розрахунок собівартості кролів в 1С БСПУ
На закладці Відбори заповнюємо рахунок витрат – 231, базою розподілу є рахунок 272, по номенклатурній групі — Вирощування кролів.

На закладці «Витрати»/ «База розподілу»/ «Розподіл» — натискаємо кнопку заповнити – і отримуємо розрахований програмою результат розподілу, на основі вказаних параметрів із закладки «Відбори».

Закладка «Витрати»:
Результати розподілу витрат по кролям в 1С БСПУ
Закладка «База розподілу»:
Закладка "База розподілу" в розрахунку витрат кролів в 1С БСПУ
Закладка «Розподіл»:
Закладка "Розподіл" в розрахунку розподілу витрат в 1С БСПУ
Після проведення документу «Розподіл витрат», необхідно провести коригування вартості біологічних активів, використовуючи відповідний документ. Після запису документу, отримуємо такі проводки:
Рухи документа: Коригування вартосты быологічних активів (кролів) в 1С БСПУ
Після розподілу витрат й коригування вартості, переходимо до розрахунку собівартості виготовленої продукції. Використовуємо документ «Довідка-розрахунок калькуляції собівартості продукції» та вказуємо необхідний розрахунковий період.

Згідно нашого прикладу отримано такі дані по собівартості:

— М’ясо кролика
Довідка-розрахунок калькуляція собівартості м'яса кролика в 1С БСПУ
— Вирощенні кролики/молодняк для реалізації
Довідка-розрахунок калькуляція собівартості молодняку кролів в 1С БСПУ
— Кроляче хутро
Довідка-розрахунок калькуляція собівартості кролячого хутра в 1С БСПУ
— Субпродукти
Довідка-розрахунок калькуляція собівартості субпродуктів в 1С БСПУ
Програма 1С Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства дозволяє автоматизувати не лише операції пов’язанні з надходження, рухом та вибуттям біологічних активів, але й інші щоденні операції працівників: банк, каса, облік основних засобів, нарахування заробітної плати, виробництво та інші.