Оберіть своє місто:
05
01
облікова політика 2021

Облікова політика — сукупність принципів, методів і процедур, використана підприємством для ведення бухгалтерського обліку, складення та подання фінансової звітності.

B обліковій політиці варто прописувати виключно методи та принципи обліку і оцінки, для яких можливі декілька варіантів обліку або відносно яких існує невизначеність. Статті 4, 8, 121 Закону України від 16.07.99 р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» встановлюють обов’язковість облікової політики на підприємствах (за деякими винятками), а також стале застосування підприємством обраної облікової політики.

Підприємство повинно висвітлювати обрану облікову політику шляхом опису:

  • Принципів оцінки статей звітності
  • Методів обліку щодо окремих статей звітності.

Зміни в обліковій політиці можливі в наступних випадках:

  • зміна статутних вимог;
  • на вимогу органу, щo зaтверджує положення (стандарти) бухгалтерського обліку;
  • якщо зміни забезпечать дoстовірне відображення подій aбо операцій у фінансовій звітності пiдприємства.

Відповідальність за відсутність наказу про облікову політику

Згідно з ч. 3 ст. 8 Закону про бухоблік відповідальність за організацію бухгалтерського обліку несе власник (власники) або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів.

Відсутність наказу про облікову політику чи його невиконання вважається порушенням вимог чинного законодавства. Адміністративну відповідальність несуть керівник та головний бухгалтер згідно зі ст. 1642 КпАП. За порушення встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку, внесення недостовірних даних до фінансової звітності, передбачено штраф у розмірі від 8 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За повторне здійснення такого правопорушення протягом року сума штрафу становитиме від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів.


Завантажити Положення про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку в КНП