Оберіть своє місто:
29
05
Щодо можливих дій суб’єктів господарювання при виході до них на інспекційне відвідування Держпраці в умовах нечинної постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 № 295

Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю та Порядок здійснення державного нагляду за додержанням законодавства про працю втратили чинність та більше не можуть бути застосовані.  Наразі при здійсненні перевірок Держпраці повинно керуватися виключно нормами Закону «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».


Наразі пропонується затвердити два нові порядки здійснення державного контролю і нагляду за додержання законодавства про працю.


Що можна зробити, якщо до вас завітали інспектори Держпраці згідно нечинної постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 № 295


Якщо Держпраці вийшла на інспекційне відвідування та закінчила його проведення до 13.05.2019 (включно)


До 13.05.2019 постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 № 295 була чинною.  Інспектування правомірне за дотримання Держпраці приписів Порядку здійснення державного нагляду за додержанням законодавства про працю та положень Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», встановлених частиною четвертою статті 2 цього Закону.


Держпраці вийшла на інспекційне відвідування до 13.05.2019 (включно) та не закінчила його до 14.05.2019


Держпраці почала інспекційне відвідування коли постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 № 295 була чинною, але під час проведення перевірки до її закінчення постанова втратила чинність.

Чинне законодавство не передбачає такої ситуації,  проте ДРС вважає, суб’єкт господарювання може письмово звернутися до Держпраці з вимогою про припинення інспекційного відвідування, мотивуючи свої дії ст. 10 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»: суб’єкт господарювання має право вимагати припинення здійснення заходу державного нагляду (контролю) у разі використання посадовими особами органу державного нагляду (контролю) неуніфікованих форм актів, зважаючи, що на сайті Держпраці не оприлюднено уніфіковану форму акту в сфері дотримання законодавства про працю, з переліком запитань залежно від ступеня ризику.


Держпраці почала на інспекційне відвідування після 14.05.2019 (включно)


Оскільки постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 № 295 втратила чинність, суб’єкт на підставі ст. 10 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» має право не допускати посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до здійснення державного нагляду (контролю), оскільки на сайті Держпраці не оприлюднено уніфіковану форму акту.


Обов’язковими умовами здійснення Держпраці заходів державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про працю є:


  • розробка Держпраці  та подання на затвердження Кабінету Міністрів України у встановленому законодавством порядку критеріїв,  за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності суб’єктами господарювання у частині додержання вимог законодавства про працю і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю);
  • розробка та затвердження наказом Держпраці переліку питань для здійснення планових заходів залежно від ступеня ризику;
  • після затвердження Кабінетом Міністрів України критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику, розробка, погодження з ДРС, затвердження та оприлюднення на офіційному сайті Держпраці уніфікованої форми акта,  складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання  законодавства про працю. Зазначена уніфікована форма акту має відповідати вимогам Методики розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) та містити  перелік питань  залежно від ступеня ризику;
  • проведення Держпраці позапланових заходів державного нагляду (контролю) виключно з підстав, визначених частиною першою статті 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»При цьому позаплановий захід за зверненням громадянина може бути здійснено тільки за погодженням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері дотримання законодавства про працю.

Підприємці, які хочуть оскаржити або вже оскаржують дії інспекторів, які під час перевірки керувалися нормами скасованих порядків, можуть посилатись на це рішення суду та довести, що є підстави для скасування результатів перевірки.


 джерело — ДРСУ