Оберіть своє місто:
16
11
формування плану графіку перевірок ДПСУ 2020

Мінфін наказом від 07.09.2020 р. №548 виклав у новій редакції Порядок формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків.


Річний план-графік буде оприлюднений на офіційному сайті ДПСУ до 25 грудня року, що передує року, в якому будуть проводитися такі документальні планові перевірки та буде оновлений в разі коригування.

Внесення змін до плану-графіка перевірок на поточний рік від 13.11.2020 має відбуватися не частіше одного разу у першому та одного разу у другому кварталах такого року, крім внесення змін щодо найменування платника податків, що вже був включений до плану-графіка та/або виправлення технічних помилок.

Документальна перевірка платника податків, який був включений до плану-графіка перевірок на поточний рік внаслідок внесення змін у такому році, відмінних від вищенаведених, може бути розпочата:

○ не раніше ніж 1 липня поточного року у разі внесення змін до плану-графіка на поточний рік у першому кварталі такого року,
○ не раніше ніж 1 жовтня поточного року у разі внесення змін до плану-графіка на поточний рік у другому кварталі такого року.

Оновлений план-графік оприлюднюється на офіційному вебсайті ДПСУ до 30 числа останнього місяця кварталу. У випадках зміни найменування платника податків, що вже був включений до плану-графіка, та/або виправлення технічних помилок — до 30 числа місяця, що передує місяцю проведення перевірки.


Крім того, наказ №548 затверджує оновлений перелік ризиків від провадження господарської діяльності платників податків з урахуванням галузевої специфіки, регіональної специфіки, результатів попередніх аудитів, судової практики та даних, які можуть бути отримані від державних органів, згідно з вимогами, встановленими розпорядженням КМУ № 542-р, а також поділ за ступенями ризику.

Змінюється назва контролюючого органу на ДПСУ та виключаються норми, які не належать до сфери регулювання Порядку №524 після прийняття постанови КМУ від 18.12.2018 р. №1200 «Про утворення Державної податкової служби України та Державної митної служби України». Зокрема, виключені посилання на положення Митного кодексу України, а саме що план-графік документальних планових перевірок щодо дотримання вимог законодавства України з питань державної митної справи, у тому числі своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати митних платежів, складається з квартальних планів-графіків відповідно до вимог статті 346 МКУ.

Також з переліку критеріїв ризику виключені критерії ризику платників податків – учасників зовнішньоекономічної діяльності, які перевіряються з питань дотримання вимог законодавства з питань державної митної справи, та з розділу І плану-графіка виключено підрозділ C «Платники податків та їх контрагенти, які мають ризики несплати податків та плануються до перевірок щодо дотримання вимог законодавства України з питань державної митної справи».

Наказ набув чинності від офіційного опублікування в «Офіційному віснику» від 13.11.2020 р. №89.


Корисні новини:


Акція Збирай врожай для аграріїв   опрацювання Повідомлення про внесення чергового платежу за ліцензію   Відповідно, ЕЦП, згенеровані до 7 листопада 2018, від 7.11.2020 вважатимуться недійсними.

акція 1с підприємство банер системи для бізнесу   Знайомство з 1С:Підприємство 8 Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України   cashalot Кашалот

коли може бути відмовлено в реєстрації прро 2020   Декларація про доходи буде об'єднана з ЄСВ 2020   блокування податкових накладних сільськогосподарським товаровиробникам