Оберіть своє місто:
28
02
вихідні березень 2020, звітність березень 2020,

2 березня — останній день подання:

📌 податкової декларації з податку на прибуток підприємств за 2019 рік та фінансова звітність за 2019 р., яка є додатком до декларації (розрахунку) та її невід’ємною частиною.
📌 розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до держбюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями за IV квартал 2019 р.;
📌 розрахунку податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення окремого балансу фінансово-господарської діяльності за 2019 рік платниками, у яких податковий період дорівнює календарному року;
📌 розрахунку податку на прибуток постійного представництва нерезидента, визначеного шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7 за 2019 рік платниками, у яких податковий період дорівнює календарному року;
📌 звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за 2019 рік;
📌 податкової декларації платника єдиного податку за 2019 рік фізособами — підприємцями, що обрали спрощену систему оподаткування 1 та 2 груп.


10 березня — останній день подання:


📌 звіту про обсяги виробництва та реалізації за лютий 2020 р.:

○ спирту (форма № 1-РС);
○ алкогольних напоїв (форма № 2-РС);
○ тютюнових виробів (форма № 3-РС);

📌  звіту про обсяги придбання та реалізації в оптовій мережі за лютий 2020 р.:

○ алкогольних напоїв (форма № 1-ОА);
○ тютюнових виробів (форма № 1-ОТ);

Останній день сплати

📌 частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями за результатами фінансово-господарської діяльності за 2019 рік;
податку на прибуток підприємства за 2019 рік.


13 березня — останній день подання:


📌  заяви про перехід на спрощену систему оподаткування з II кварталу 2020 р. та розрахунку доходу за 2019 р. платником інших податків і зборів;
📌  заяви про перехід на іншу групу платника єдиного податку з II кварталу 2020 р.
📌  звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за лютий 2020 р. (ф. № 3ВР-1), якщо не передбачено подання інформації дротовими або бездротовими каналами зв’язку;
📌 довідки про використані книжки за лютий 2020 р.


20 березня — останній день подання:


📌  податкової декларації рентної плати за лютий 2020 р. з розрахунком рентної плати за:

○ користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;
○ користування радіочастотним ресурсом України;
○ транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами;
○ транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України;

📌  податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за лютий 2020 р. у разі неподання податкової декларації на 2020 р.;
📌  податкової декларації з ПДВ за лютий 2020 р. платниками, у яких базовий звітний період дорівнює календарному місяцю;
📌  декларації акцизного податку за лютий 2020 р.;
📌  звіту з ЄСВ, нарахованому за лютий 2020 р. роботодавцями за найманих працівників (ф. № Д4 (місячна));
📌  заяви про відмову від спрощеної системи оподаткування з II кварталу 2020 р.

Останній день сплати авансових внесків з єдиного податку на березень 2020 р. фізичними особами – підприємцями, що обрали спрощену систему оподаткування 1 та 2 груп;
ЄСВ роботодавцями за лютий 2020 (крім гірничих підприємств).


30 березня — останній день сплати:


📌  ЄСВ за лютий 2020 р. гірничими підприємствами;
📌  рентної плати за лютий 2020 р. за:

○ користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;
○ користування радіочастотним ресурсом України;
○ транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України;
○ транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України;

📌  плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за лютий 2020 р.;
📌  ПДВ за лютий 2020 р. платниками, у яких базовий (звітний) період дорівнює календарному місяцю;
📌  акцизного податку за лютий 2020 р.
📌  ПДФО від оподаткування доходів за лютий 2020 р., нарахованих у вигляді процентів, на:○ поточний або депозитний банківський рахунок;
📌  вклади члена кредитної спілки;
📌  ПДФО та військового збору з нарахованих, але не виплачених доходів, за лютий 2020 р.


Вихідні у березні 2020


У березні будемо мати 21 робочий день та 10 вихідних, з них подовжені вихідні — з 7 по 9 березня. 

Загалом у березні буде 31 календарний день, з них: робочих днів — 21; вихідних днів — 10.

Норма робочого часу: при 40-годинному робочому тижні — 168,0; при 36-годинному робочому тижні — 151,2; при 24-годинному робочому тижні  — 100,8.


Корисні новини


Зміни до Положення про реєстрацію платників ПДВ сплата податку на прибуток 2019 2020 онлайн курси 1с підприємство для початківців та бухгалтерів