Оберіть своє місто:
04
11
податковий календар бухгалтера листопад 2020

9 листопада 2020 —останній день подання


🔸  податкової декларації рентної плати з розрахунком за ІІІ квартал 2020 р.:

○  рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів;
○  рентної плати за спеціальне використання води;
○  рентної плати за користування надрами без рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;

🔸  податкової декларації екологічного податку за ІІІ квартал 2020 р.;
🔸  податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів за ІІІ квартал 2020 р.;
🔸  податкової декларації туристичного збору за ІІІ квартал 2020 р.;
🔸  податкової декларації платника єдиного податку юридичними та фізичними особами – підприємцями 3 групи за ІІІ квартал 2020 р.;
🔸  податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи –підприємця єдинниками, віднесеними до 1 та 2 груп, у разі перевищення обсягу доходу, визначеного в п. 291.4 ПКУ, або самостійного прийняття рішення про перехід у 2 чи 3 групу єдинників чи відмови від спрощеної системи оподаткування;
🔸  податкової декларації з податку на прибуток підприємств за три квартали 2020 р. та фінансової звітності за три квартали 2020 р., платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу;
🔸  розрахунку податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення окремого балансу фінансово-господарської діяльності за три квартали 2020 р. платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу;
🔸  розрахунку податку на прибуток постійного представництва нерезидента, визначеного шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7, за три квартали 2020 р. платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу;
🔸  розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, за три квартали 2020 р.;
🔸  податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також сум утриманого з них податку за III квартал 2020 р. (форма № 1ДФ);
🔸  податкової декларації про майновий стан і доходи фізичною особою – підприємцем при переході на сплату інших податків та зборів, або вперше зареєстрованих протягом поточного року;
🔸  звіту про обсяги виробництва та реалізації за жовтень 2020 р.:

○  спирту (форма № 1-РС);
○  алкогольних напоїв (форма № 2-РС);
○  тютюнових виробів (форма № 3-РС);

🔸  звіту про обсяги придбання та реалізації у оптовій мережі за жовтень 2020 р.:

○ алкогольних напоїв (форма № 1-ОА);
○ тютюнових виробів (форма № 1-ОТ).


13 листопада 2020 — останній день подання


🔸  звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за жовтень 2020 р. (форма № ЗВР-1), якщо подання інформації дротовими або бездротовими каналами зв’язку не передбачено;
🔸  довідки про використані розрахункові книжки за жовтень 2020 р.


19 листопада 2020 — останній день сплати


🔸  податку на прибуток підприємств за ІІІ квартал 2020 р.;
🔸  частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та об’єднаннями за результатами фінансово-господарської діяльності за ІІІ квартал 2020 р.;
🔸  рентної плати за ІІІ квартал 2020 р.:

○ за спеціальне використання лісових ресурсів;
○ за спеціальне використання води;
○ за користування надрами без рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;

екологічного податку за ІІІ квартал 2020 р.;
🔸  туристичного збору за ІІІ квартал 2020 р.;
🔸  збору за місця для паркування транспортних засобів за ІІІ квартал 2020 р.;
🔸  єдиного податку платниками єдиного податку юридичними особами та фізичними особами – підприємцями 3 групи за ІІІ квартал 2020 р.;
🔸  єдиного податку з сум доходів, які оподатковуються за ставкою 15% та задекларовані єдинниками 1 та 2 груп за III квартал 2020 р.


20 листопада 2020 — останній день подання


🔸  податкової декларації з ПДВ за жовтень 2020 р.;
🔸  податкової декларації акцизного податку за жовтень 2020 р.;
🔸  податкової декларації рентної плати за жовтень 2020 р. з розрахунком:

○ рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;
○ рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України;
○ рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами;
○ рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України;

🔸  податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за жовтень 2020 р. у разі неподання податкової декларації на 2020 р.;
🔸  звіту з ЄСВ (форма № Д4(місячна)) за жовтень 2020 р.

Останній день сплати

🔸  авансових внесків з єдиного податку фізичними особами – підприємцями 1 та 2 груп за листопад 2020 р.;
🔸  ЄСВ за жовтень 2020 р. роботодавцями за найманих працівників (крім гірничих підприємств).


30 листопада 2020 — останній день сплати


🔸  ПДВ за жовтень 2020 р.;
🔸  акцизного податку за жовтень 2020 р.;
🔸  авансового внеску з туристичного збору за листопад 2020 р. платниками, які сплачують туристичний збір авансами щомісяця;
🔸  рентної плати за жовтень 2020 р. за:

○ користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;
○ користування радіочастотним ресурсом України;
○ транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України;
○ транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України;

🔸  плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за жовтень 2020 р.;
🔸  ПДФО з нарахованого, але не виплаченого доходу за жовтень 2020 р.;
🔸  військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу за жовтень 2020 р.;
🔸  ПДФО від оподаткування доходів, нарахованих у вигляді:

○ процентів на поточний або депозитний банківський рахунок;
○ процентів на вклади члена кредитної спілки.


Корисні новини:


Акція Збирай врожай для аграріїв   опрацювання Повідомлення про внесення чергового платежу за ліцензію   Відповідно, ЕЦП, згенеровані до 7 листопада 2018, від 7.11.2020 вважатимуться недійсними.

акція 1с підприємство банер системи для бізнесу   Знайомство з 1С:Підприємство 8 Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України   cashalot Кашалот

коли може бути відмовлено в реєстрації прро 2020   Декларація про доходи буде об'єднана з ЄСВ 2020   блокування податкових накладних сільськогосподарським товаровиробникам