Оберіть своє місто:
14
03
податок на прибуток основні зміни 2019

ДФСУ  повідомила про зміни щодо податку на прибуток підприємств у 2019 році (лист від 11.03.2019 № 7785/7/99-99-15-02-01-17):


Введено поняття «актив з права користування» — визнаний орендарем згідно з вимогами міжнародних стандартів фінансової звітності актив, що представляє право орендаря використовувати базовий актив протягом строку оренди (п.п. 14.1.12 Кодексу);


Визначено поняття «норматив витрат на виплати страховим посередникам» — гранично допустима величина будь-яких виплат (винагород) страховим посередникам та іншим особам за надані послуги щодо укладання (пролонгації) договорів страхування, встановлена для цілей Кодексу за визначеною методикою (п.п. 14.1.1251 Кодексу).


Уточнено поняття деривативу (п.п. 14.1.45 Кодексу), зокрема:


✔️ вилучено визначення деривативу як стандартного документа, отже, не передбачається затвердження Кабінетом Міністрів України стандартної  форми деривативів;

✔️ платежі за угодами своп розраховуються на підставі ціни (котирування) базового активу, також з урахуванням процентних ставок у межах суми, визначеної договором на конкретну дату платежу;

✔️ визначено, що форвардний контракт не є стандартизованим цивільно-правовим договором, та передбачено, що такий контракт виконується шляхом постачання базового активу та його оплати коштами або проведення між сторонами контракту грошових розрахунків без постачання базового активу.


Уточнено умови включення юридичних осіб до Реєстру неприбуткових установ та організацій


Внесено зміни в частині вимог до установчих документів (п.п. 133.4.1 Кодексу), зокрема:

✔️ для цілей розподілу отриманих доходів (прибутків) термін «учасники» неприбуткової організації застосовується у розумінні Цивільного кодексу України;

✔️ для недержавних пенсійних фондів передбачена можливість передання активів у разі ліквідації такого фонду іншим юридичним особам, що здійснюють недержавне пенсійне забезпечення відповідно до закону.

Зміни застосовуються до податкових періодів з 01 липня 2017 року.


Різниці, що виникають при нарахуванні амортизації


Новий п. 138.4 Кодексу зазначає: вимоги пунктів 138.1 — 138.3 ст. 138 не застосовуються до операцій з активами з права користування за договорами оренди.

Уточнено вартісний показник для застосування визначених Кодексом мінімально допустимих строків корисного використання, встановлений для основних засобів 4 групи. Від 1 січня 2019 показник становить понад 6000 гривень замість 2500 гривень (п.п. 138.3.3 п. 138.3 ст. 138 Кодексу).


Різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій


При визначенні різниць для збільшення фінрезультату на суму 30% вартості придбаних товарів (також необоротних активів, робіт та послуг) не враховуються активи з права користування за договорами оренди.

Уточнено, що вимоги із застосування різниці відповідно до п.п. 140.5.4 п. 140.5 ст. 140 Кодексу не поширюються також на вартість товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг, придбаних у Накопичувального фонду та недержавних пенсійних фондів.

✔️  Доповнено новою різницею для коригування фінансового результату до збільшення при перевищенні виплат (винагород) страховим посередникам понад встановлений норматив витрат:
на позитивну різницю між сумою будь-яких виплат (винагород) страховим посередникам та іншим особам за надані послуги щодо укладання (пролонгації) договорів страхування та сумою нормативу витрат на виплати страховим посередникам, розрахованих за методикою, визначеною уповноваженим органом, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику (пп. 141.1.3 Кодексу).


Застосування прискореної амортизації


Внесеними до п. 43 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу змінами на 1 рік продовжено дію норми щодо права на застосування для розрахунку амортизації за прямолінійним методом мінімально допустимого строку амортизації (два роки) щодо основних засобів четвертої групи, якщо витрати на їх придбання понесені (нараховані) платником податків після 01 січня 2017 року та якщо для таких основних засобів забезпечується одночасне виконання встановлених Кодексом вимог, зокрема, основні засоби введені в експлуатацію в межах одного з податкових (звітних) періодів з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2019 року.


джерело — Офіс великих платників податку


Додатково:

ДФС оприлюднила проект наказу «Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств».

Форму декларації таким чином планують привести у відповідність до положень Податкового кодексу України. Ці зміни також будуть відображені в додатку PI. Також  планується внесення змін до окремих додатків декларації:

додаток ПН — щодо заповнення відомостей про нерезидента;
додаток ВП — щодо можливості подання платником податку на прибуток фінзвітності за звітний (податковий) період, що уточнюється, якщо уточнення показників здійснюється у складі декларації за будь-який наступний податковий період відповідно пп. «б» п. 50.1 ПКУ.

Форма декларації доповнюється додатком ПП, де зазначаються суми податку на прибуток підприємств, не сплачені суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг з 01.01.2020 р.