Оберіть своє місто:
02
07
порядок ведення реєстру пального системи для бізнесу

Набрала чинності Постанова № 545, що затверджує Порядок ведення Єдиного державного реєстру суб’єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним. 


Відомості, що вносяться до Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального 


✔️ для юридичних осіб: найменування та код згідно з ЄДРПОУ;
✔️ для осіб, уповноважених на ведення обліку діяльності за договорами про спільну діяльність без утворення юридичної особи та таких, які є відповідальними за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання договорів: найменування та код згідно з ЄДРПОУ уповноваженої особи; податковий номер, наданий такій особі під час взяття на облік договору;
✔️ для ФОП:

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією (за наявності) та номером паспорта);
адреса місця виробництва, зберігання, оптової, роздрібної торгівлі пальним (область, район, населений пункт, код згідно з Класифікатором об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ), вулиця, номер будинку/офісу);
дата видачі/зупинення/анулювання та строк дії ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової, роздрібної торгівлі пальним


Підставою для включення суб’єкта господарювання до Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального є рішення ДФС та її територіальних органів про видачу ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним.
Зміни до Реєстру вносяться на підставі відомостей, зазначених у документах, що подані суб’єктами господарювання для внесення змін до відомостей, зазначених у ліцензії;
Виключення суб’єкта господарювання з Реєстру здійснюється на підставі рішення про анулювання ліцензії, прийнятого ДФС та її територіальними органами.


У електронних документах для наповнення Реєстру, що формуються розпорядниками акцизних складів та надсилаються до Реєстру за місцем розташування акцизного складу, слід зазначати:


✔️  зведені за добу підсумкові облікові дані щодо:

обсягів фактичних залишків пального на початок та кінець звітної доби та добового обсягу обігу пального за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД у літрах, приведених до температури 15 градусів по Цельсію, у розрізі всіх наявних у розпорядника акцизного складу акцизних складів з уніфікованою нумерацією – для усіх розпорядників акцизних складів, крім зазначених в абзаці другому пп. 5;
добового фактичного обсягу реалізованого пального у розрізі кодів товарних підкатегорій згідно з УКТ ЗЕД у літрах, приведених до температури 15 градусів по Цельсію, – для розпорядників акцизних складів, на акцизних складах яких провадиться діяльність з переробки нафти, газового конденсату, природного газу та їх суміші, з метою вилучення цільових компонентів (сировини), що передбачає повний технологічний цикл їх переробки в готову підакцизну продукцію (пальне) (пп.5 п. 5 Порядку).

✔️ інформацію про такі ознаки акцизного складу:

— акцизний склад, на якому провадиться діяльність з переробки нафти, газового конденсату, природного газу та їх суміші з метою вилучення цільових компонентів (сировини), що передбачає повний технологічний цикл їх переробки в готову підакцизну продукцію (пальне), обладнаний лише витратомірами в кожному місці відпуску готової підакцизної продукції (пального) шляхом наливу з такого акцизного складу;
— акцизний склад, на якому здійснюється виключно зберігання та реалізація пального, що отримується та реалізується виключно у тарі виробника без зміни розфасовки, а також скрапленого газу природного, бензолу, метанолу, не обладнаний витратомірами та рівнемірами (пп. 8 п. 5 Порядку);
— інформацію про обсяги залишків пального, що розташовані на акцизному складі в тарі, балонах, упаковці, про добовий обсяг реалізованого пального в тарі, балонах, упаковці (пп. 9 п. 5 Порядку);

✔️  інформацію про дні, в які акцизний склад не працює (пп. 10 п. 5 Порядку).

Вказані електронні документи слід формувати та надсилати щоденно (крім днів, в які акцизний склад не працює).


У зв’язку з цими змінами розробники M.E.Doc в оновленні 11.01.012 додадуть нові форми довідок до модулю Реєстр ліцензій (пальне).


Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального від ДФСУ можна переглянути тут.


Постановою № 545 також затверджено у новій редакції:


— Порядок ведення Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників обсягу виробленого спирту етилового, затверджений постановою КМУ від 09.10.2013 р. № 806;
— Порядок ведення Єдиного реєстру акцизних накладних, затверджений постановою КМУ від 24.02.2016 р. № 114.
— та внесено зміни до Порядку ведення Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників і рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі, передачі облікових даних з них електронними засобами зв’язку, затвердженомупостановою КМУ від 22.11.2017 р. № 891 .