Оберіть своє місто:
29
01
електронний підпис

У разі, коли одна особа виконує обов’язки директора та бухгалтера, рекомендуємо відправляти окремі Повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого електронного підпису J(F)1391103 (далі – Повідомлення) для кожного типу сертифіката.

 


У випадку, коли одній особі делеговано право підпису різних видів документів  (бухгалтер є відповідальною особою щодо підписання податкових накладних та повідомлень про відкриття/закриття рахунків), для реєстрації сертифікатів в ДФС слід відправити окремі Повідомлення на кожний сертифікат такої особи.


Ці поради допоможуть уникнути некоректної реєстрації сертифікатів в ДФС, коли один тип сертифіката може бути призначений для обох записів в Повідомленні.


Для надання права підпису електронних документів (крім Заяви про приєднання до Договору) іншим особам, яким делеговано право підпису, платник повідомляє орган ДФС про таких осіб шляхом направлення Повідомлення в електронному вигляді за формою J/F1391103 (п. 11 р. ІІІ Порядку № 557).

У програмі M.E.Doc реалізовані форми Заяви на приєднання до Договору (J/F1392001) та Повідомлення про надання інформації щодо електронного цифрового підпису (J/F1391103).

Оскільки форма Повідомлення (J/F1391103) подається як юридичними особами, так і фізичними особами-підприємцями.

У полях Повідомлення зазначається наступна інформація:

  • «Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) відповідальної особи» – найменування юридичної особи;
  • «Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності), номер паспорта» – код за ЄДРПОУ;
  • «Посада» – не зазначається;
  • «Тип підпису» – Печатка.

джерело www.medoc.ua