Оберіть своє місто:

Велика рогата худоба (ВРХ), вівці та коні, приклад обліку в 1С:БСПУ

Велика рогата худоба (ВРХ), вівці та коні, приклад обліку в 1С:БСПУ
Сільськогосподарське підприємство “Агрохолдинг “Колос” займається вирощуванням великої рогатою худоби. В своїй діяльності підприємство проводить наступні операції:

  1. Придбання ВРХ;

  2. Придбання кормів, послуг сторонніх організацій;

  3. Списання кормів та інших ТМЦ;

  4. Оприбуткування надоїв молока;

  5. Нарахування заробітної плати дояркам та працівникам ферми;

  6. Відображення приросту та приплоду тварин в обліку;

  7. Продаж тварин;

  8. Формування фактичної собівартості голів ВРХ;

  9. Коригування вартості біологічних активів;

  10. Звітність для керівництва

1. Придбання ВРХ

Для розширення стада придбало чотири молочні корови загальною вагою 1200 кг. В програмі ця операція реалізована документом “Надходження біологічних активів”, вид операції “Купівля тварин”.

Придбання великої рогатої худоби 1С Онлайн

2. Придбання кормів, послуг сторонніх організацій

Придбання кормів для відгодівлі великої рогатої худоби в програмі відображається документом “Надходження товарів, послуг”.

Придбання кормів, послуг сторонніх організацій в 1С Онлайн

На закладці “Товари” зазначаємо продукцію чи товари, що придбаємо, на закладці “Послуги” — послуги сторонніх організацій.

Проведено ветеринарний огляд корів сторонньою організацією.

Надходження товарів і послуг. Покупка, комісія в 1С Онлайн

Документом “Надходження товарів та послуг” збільшено витрати на утримання ВРХ та відображено заборгованість постачальнику:

3. Списання кормів та інших ТМЦ

Списано вартість кормів для годування корів за допомогою документа “Лімітно-забірна картка”. Аналогічно списуються й інші ТМЦ, що використовуються в діяльності підприємства.

Списання кормів та інших ТМЦ в 1С

Результатом проведення цього документу є наступні проводки:

Рухи документа: Лімітно-забірна картка в 1С

4. Оприбуткування надоїв молока

Реєстрація надою молока в 1С

Результатом проведення цього документу буде оприбуткування молока в обліку підприємства.

Звіт виробництва ВРХ за зміну в 1С

5. Нарахування заробітної плати дояркам та працівникам ферми

Важливим етапом роботи підприємства є нарахування заробітної плати працівникам ферми. Відображення в програмі нарахування заробітної плати дояркам здійснюється за допомогою документа “Відрядний наряд”. Цей документ може формуватися як щоденно, так і за підсумками місяця по окремих видах технологічних операцій.Нарахування заробітної плати дояркам та працівникам ферми в 1С

Проводки цей документ не формує, але дані про нараховані суми відображаються в документі “Нарахування заробітної плати” та розрахунковому листку працівника.
Аналогічно нараховується заробітна плата працівникам ферми за догляд за тваринами.

Відображення технічної операції "Догляд за коровами" в 1С

6. Відображення приросту та приплоду тварин в обліку

Важливим етапом є відображення зміни кількості біологічних активів. Для прикладу, здійснено зважування тварин, цей процес в програмі відображається документом “Приплід та приріст”, вид операції “Приріст ваги тварин”, що формує наступні проводки в програмі.

Відображення приросту та приплоду тварин в обліку в 1С

А також за допомогою документу “Приплід і приріст ваги” з видом операції “Приплід тварин” відображається приплід молодняка.

Відображення приросту та приплоду тварин в обліку в 1С

Відображення руху документа: Приріст ваги та кількості в 1С

Цей документ формує наступні проводки в програмі:

Документ “Приплід і приріст ваги” в 1С

Умовні витрати на утримання корів за розрахунковий місяць представленні на наступному рисунку.

Умовні витрати на утримання корів в 1С
7. Продаж тварин

Господарство вирішило реалізувати одну із корів,собівартість продажу складається лише з витрат на придбання, інші витрати будуть врахованні при закритті періоду. В програмі продаж тварин відображається документом “Реалізація біологічних активів” з видом операції “Продаж тварин”.

Реалізація біологічних активів (Продаж тварин) в 1С
Результатом проведення документа “Реалізація біологічних активів” в програмі є наступні проводки:

Рух документа: Реалізація біологічних активів в 1С

8. Формування фактичної собівартості голів ВРХ

В кінці звітного періоду вирішено розрахувати фактичну вартість корів. В програмі цей розрахунок здійснюється за допомогою документа “Розподіл витрат”.

Формування фактичної собівартості голів ВРХ в 1С

Оборотно-сальдова відомість по витратам ВРХ в 1С

Витрати, що сформувалися за умовний період на утримання корів, розподілилися на вартість корів, що представлено на рисунку вище.

9. Коригування вартості біологічних активів

Завершальним етапом формування фактичної собівартості є формування коригування залишку вартості ВРХ за допомогою документа “Коригування вартості біологічних активів”.
Коригування вартості біологічних активів ВРХ
Цей документ сформує наступні проводки:
Формування проводки "Коригування вартості біологічних активів" в 1С

10. Звітність для керівництва

Важливим моментом в роботі працівників та керівництва є можливість швидко та якісно сформувати необхідні звіти.

— фактична собівартість приросту корів на підприємстві:
Звітність "Фактична собівартість приросту корів на підприємстві" в 1С

— рух ВРХ
Рух біологічних активів тваринництва - ВРХ в 1С

— відомість надою молока
Формування відомості надою молока в 1С

— приріст та приплід ВРХ
Документ "Приріст та приплід ВРХ" в 1С
Програма 1С Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства дозволяє автоматизувати не лише операції пов’язанні з надходження, рухом та вибуття великої рогатої худоби (ВРХ), але й інші щоденні операції працівників: банк, каса, прихід, облік основних засобів, нарахування заробітної плати, виробництво та інші.