Оберіть своє місто:
17
05
Форма та порядок подання уточнюючого податкового розрахунку за ф. 1ДФ

Порядок заповнення звітного нового та уточнюючого податкових розрахунків є однаковим. Звітний новий та уточнюючий податкові розрахунки подаються на підставі інформації з попередньо поданого податкового розрахунку і містять інформацію лише за рядками й реквізитами, які уточнюються. Для заповнення також використовується інформація з повідомлень про виявлені помилки, які надсилаються контролюючими органами до податкового агента.


Форма (№ 1ДФ) та Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку затверджені наказом Мінфіну від 13.01.2015 р. № 4.


Коригування показників розділу I:


🔸 для виключення одного помилкового рядка з попередньо введеної інформації слід повторити всі графи такого рядка і у графі 9 указати «1» — на виключення рядка;

🔸 для введення нового або пропущеного рядка слід повністю заповнити всі його графи і у графі 9 указати «0» — на введення рядка;

🔸 для заміни одного помилкового рядка іншим слід виключити помилкову інформацію та ввести правильну інформацію, тобто повністю заповнити два рядки, один з яких виключає попередньо внесену інформацію, а другий вносить правильну інформацію. У такому разі в першому рядку в графі 9 указується «1» — рядок на виключення, а в другому — «0» — рядок на введення.


Коригування показників розділу II:


підрозділ «Оподаткування процентів»:

🔸 для виключення помилкового рядка з попередньо введеної інформації у рядку «Оподаткування процентів — виключення**» слід повторити всі графи помилкового рядка, а в рядку «Оподаткування процентів» відобразити правильну інформацію;

підрозділ «Оподаткування виграшів (призів) у лотерею»:

🔸 для виключення помилкового рядка з попередньо введеної інформації у рядку «Оподаткування виграшів (призів) у лотерею — виключення***» слід повторити всі графи помилкового рядка, а в рядку «Оподаткування виграшів (призів) у лотерею» відобразити правильну інформацію;

підрозділ «Військовий збір»:

🔸 для виключення помилкового рядка з попередньо введеної інформації у рядку «Військовий збір — виключення****» слід повторити всі графи помилкового рядка, а в рядку «Військовий збір» відобразити правильну інформацію.


за матеріалами ГУ ДФС у Терпопільській області


як відобразити відпускні у формі 1дф  виправлення помилки в формі 1 дф