Оберіть своє місто:

UA-Бюджет

Шановні працівники бюджетної сфери, звертаємо вашу увагу на актуальну інформацію!

Серед облікових систем українського виробництва з’явилася чудова альтернатива продуктам для установ бюджетної сфери та органів державного управління «1С:Підприємство 8» – UA-Бюджет “Комплексний облік для бюджетних установ”.

Який результат впровадження програми?

Програмний продукт UA-Бюджет “Комплексний облік для бюджетних установ” забезпечує автоматизацію: бухгалтерського та фінансового обліку, розрахунок заробітної плати та ведення кадрового обліку, формування та вивантаження бухгалтерської, фінансової та податкової звітності.

Такий підхід дозволяє автоматизувати різні види діяльності, використовуючи єдину технологічну платформу.

Програма повністю відповідає актуальному законодавству України і регулярно оперативно оновлюється.

КОНЦЕПЦІЯ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ

Програма дозволяє вести облік за такими напрямами
 • Облік кошторисних показників за загальним та спеціальним фондами
 • Облік та контроль зобов’язань
 • Облік операцій з готівковими і безготівковими операціями
 • Облік взаєморозрахунків з постачальниками та покупцями
 • Облік ПДВ
 • Облік Основних засобів та ТМЦ
 • Формування меморіальних ордерів та Книги Журнал-головна
 • Формування фінансової, бухгалтерської та податкової звітності

ПЕРЕВАГИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 • Підтримує ведення обліку як однієї установи, так і групи установ (структурних підрозділів установи) в єдиній інформаційній базі (централізована бухгалтерія).
 • Облік ведеться за джерелами фінансування, за рахунок яких установа виконує свої функції.
 • В системі наявні всі необхідні класифікатори, затверджені законодавством
 • Передбачено механізми для гнучкого налаштування звітів.

ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ

Гнучкість платформи дозволяє застосовувати її для різноманітних функцій:

 • Зведений кошторис організації
 • Кошторис по власних надходженнях
 • Довідка про зміну до кошторису
 • Довідка про зміну до кошторису по власних надходженнях
 • План асигнувань
 • Довідка про зміну плану асигнувань
 • «Кошторис»
 • «План асигнувань»
 • «План використання бюджених коштів»
 • «Довідки про зміни до кошторису та плану асигнувань»
Передбачено автозаповнення зведених документів організації за даними кошторисів підрозділів

 

 Передбачені друковані регламентовані форми

ОБЛІК ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИН З КОНТРАГЕНТОМ

 • Багаторівневий довідник “Контрагенти” — призначений для зберігання списку сторонніх організацій, з якими взаємодіє бюджетна установа в своїй діяльності
 • Реєстрація договорів — здійснюється за видами “Вхідні”, “Вихідні”
 • Специфікація — у договорі дає можливість контролювати стан виконання договору за видами товарів/послуг
 • Коригування договорів — здійснюється введенням додаткової угоди “На підставі основного договору”

ОБЛІК ЗОБОВ’ЯЗАНЬ. РУХ БЕЗГОТІВКОВИХ КОШТІВ

КОНТРОЛЬ ВИКОНАННЯ КОШТОРИСНИХ ПРИЗНАЧЕНЬ ТА НАЯВНОГО ФІНАНСУВАННЯ.

РОБОТА З КАЗНАЧЕЙСТВОМ

Автоматизовано весь цикл обміну документами з держказначейством:

 • передбачено групове створення документів;
 • автоформат шаблонів платежів;
 • помічник створення платежів;
 • передбачено обмін даних з програмою “Клієнт Казначейства- Казначейство

ОБЛІК МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ.

ОБЛІК ЗАПАСІВ.

ФОРМУВАННЯ ЗВІТНОСТІ

В даному програмному забезпеченні реалізовано такі можливості:

 • Пакетне вивантаження документів”Договір”, “Додаткова угода”, “Надходження ТМЦ” , Кадходження НА) та “Отримання послуг”, а також специфікацій до них для оприлюднення на єдиному веб-порталі використання публічних коштів Є – DATA.
 • Формування меморіальних ордерів та книги Журнал-головна
 • Формування оборотно сальдових відомостей з можливістю формування звіту за необхідними видами аналітичних даних.
 • Формування картки аналітичного обліку, книги обліку асигнувань.
 • Формування регламентованих звітних форм:
-«Звiт про надходження та використання коштiв загального фонду»;
-БАЛАНС (форма N 1-дс) (Додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»)
-Звіт про фінансові результати (форма 2-дс) (Додаток 2 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»)
-Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2д, N 2м) (додаток 1)
-Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма N 4-1д, N 4-1м) (додаток 2)
-Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма N 4-2д, N 4-2м) (додаток 3)
-Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма N 4-3д, N 4-3м) (додаток 4)
-Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (форма N 4-4д) (додаток 5)
-Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій) (форма N 4-3д.1, N 4-3м.1) (додаток 6)
-Звіт про заборгованість за окремими програмами (форма N 7д.1, N 7м.1) (додаток 8)
 • Формування та вивантаження звітності до Державної фіскальної служби.
 • Формування та вивантаження звітності до Органів Статистики

ЗАРПЛАТА І КАДРИ

Які ж основні функціональні можливості в категорії «Зарплата» передбачені в новій лінійці продуктів для бюджетного ринку:

 • розрахунок заробітної плати з урахуванням фінансування за декількома джерелами фінансування;
 • розрахунок грошового утримання військовослужбовців і прирівняних до них осіб;
 • розрахунок грошового утримання службовців на державній службі;
 • вирахування регламентованих законодавством податків і внесків з фонду оплати праці;
 • відображення нарахованої зарплати й податків у витратах установи;
 • керування грошовими розрахунками із працівниками, включаючи депонування;
 • облік кадрів і аналіз кадрового складу;
 • автоматизація кадрового діловодства;
 • уніфіковані форми по обліку заробітної плати.
 • аналітичні розрахункові відомості й реєстри по нарахуванням і утриманням;
 • розрахунково-платіжні відомості;
 • розрахункові листки;
 • платіжні відомості для одержання грошей через касу;
 • довідки про суми середнього заробітку;
 • табель обліку використання робочого часу й розрахунку заробітної плати й т.д.

Ви зможете виконувати усі задачі в рамках платформи «UA-Бюджет».

ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМИ

Як правильно впровадити даний програмний продукт в своїй установі й скільки часу потрібно на повнофункціональний перехід?

Команда ТОВ “Системи для бізнесу” допоможе автоматизувати облік на Вашій установі.

Що стосується впровадження програми “Комплексний облік для бюджетних установ” – процес проводиться в рамках існуючих функціональних можливостей.

Що першочергово необхідно для впровадження програмного продукту?

По-перше, правильно підібрана програма (визначена кількість користувачів).

Вже на етапі укладання договору між нашою компанією й вашою установою визначається обсяг і склад робіт для майбутнього виконання.

Що входить до складу робіт за умовами укладеного договору?

 • Установка програми “Комплексний облік для бюджетних установ”.
 • Налаштування програми відповідно до облікової політики підприємства.

УВАГА!!! Наша команда допоможе Вам автоматизувати облік вашої установи. Звертайтесь за консультацією вже зараз, за телефонами (0382) 73-03-23, (067) 383-87-01, (067) 383-87-02.