Оберіть своє місто:

Впровадження UA–Бюджет: як це відбувається

На початку березня 2018  року наші спеціалісти почали впровадження програмного продукту UA–Бюджет в «ДНЗ Херсонський ВПУ ресторанного господарства», що є державною установою та здійснює діяльність у сфері професійно–технічної освіти.

На момент впровадження програми замовник вів облік та формував звітність без застосування спеціалізованих програмних продуктів. Від встановлення до повноцінної експлуатації програмного продукту минуло близько 2–х місяців:

1 ЕТАП: початкове обстеження  

Цей етап тривав близько 1 години, за яку наші спеціалісти встановили оптимальну кількість робочих місць у програмі (5); обрали комплексний вид впровадження та визначили вид встановлення програмного продукту — з використанням  мережевого  підключення до бази даних.

2 ЕТАП: початкові налаштування та внесення початкових залишків

Виконання цього етапу зайняло 15 робочих днів. Ми здійснили початкові налаштування програмного продукту  (бухгалтерський, фінансовий, кадровий облік); створили додаткові субрахунки та здійснили введення залишків по взаєморозрахункам з дебіторами та кредиторами, товарно–матеріальним цінностям (запасам), основним засобам, розрахункам з працівниками та учнями, залишкам коштів на рахунках в Казначействі.

3 ЕТАП:  поточна робота в програмі

Введення поточних  даних розпочалося через 15 днів від початку роботи в програмі. На цей час ведеться облік за наступними напрямками:
Облік кошторисів та планів асигнувань за загальним та спеціальним фондами, довідок про внесення змін до них, іх формування, друк та виваження в органи держказначейства
Облік грошових коштів  на розрахункових рахунках в казначействі, формування юридичних, фінансових зобов’язань, платіжних доручень. Вивантаження даних    в органи держказначейства.   Формування банківських виписок.
Облік   запасів  та основних засобів – надходження , переміщення, введення в   експлуатацію , тощо.
Облік   послуг, як отриманих так і наданих.
Облік договорів та додаткових угод.
Кадровий облік – прийняття, переведення, звільнення, відсутності, тимчасова непрацездатність
Нарахування заробітної плати та стипендії
Утримання з заробітної плати
Формування звітності – бухгалтерської, фінансової, податкової, вивантаження даних на портал Є- DATA, вивантаження звітності на сайт Є-Звітність.

Наразі ми здійснюємо поточний супровід програмного продукту, що включає встановлення оновлень та супровід ведення бухгалтерського обліку і нарахування заробітної плати.


 Дякуємо працівникам «ДНЗ Херсонський ВПУ ресторанного господарства» за співпрацю у впровадженні програмного продукту та  відгук!