Оберіть своє місто:

Програма для подачі звітності

Кожна Бюджетна організація зобов’язана періодично формувати та подавати до Держказначейства України різноманітну фінансову звітність, порядок заповнення якої встановлюється затвердженими специфікаціями та форматами. Модуль програми M.E.Doc Звітність призначений максимально полегшити вирішення цього завдання.

Інший головний модуль програми M.E.Doc ЕДО призначений для обміну документами в електронному вигляді з контролюючими органами і контрагентами, можливість за лічені секунди реєструвати податкові накладні та контроль процесу обміну електронними документами на всіх етапах.

Система містить повну базу бланків регламентованої звітності. Всі бланки повністю відповідають форматам і специфікаціям, що затвердили та надали державні контролюючі органи. Завдяки постійному моніторингу законодавчої бази, документи своєчасно оновлюються відповідно до чинного законодавства.

Звіти із розділу звітності ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСТВО створюються лише в режимі відображення «Реєстр» у наступній послідовності:

1. У Реєстрі звітів в режимі відображення «Реєстр» обрати створення звіту. У відкритому реєстрі бланків вибрати потрібний.
2. За замовчанням, одразу створюється звіт, рядок з записом про звіт міститься у верхній частині вікна (безпосередньо у реєстрі звітів).
3. Для звітів цього розділу у робочому вікні внизу додається панель (вікно) Класифікаційний розріз звітів.
4. Із контекстного меню у цьому вікні за командою Створити запис відкривається Довідник класифікацій.

У Довіднику відображаються такі типи класифікацій:
КПКВ — коди програмної класифікації видатків;
ТКВМБ — тимчасова класифікація видатків місцевих бюджетів;
КФК — коди функціональної класифікації видатків — старі коди, що ще застосовуються;
Без розподілу за класифікацією (Не задано) — якщо в звіті не передбачений класифікаційний розріз (форма 1 «Баланс», Додаток 14 «Пояснювальна записка до фінансового звіту», тощо.
(У властивостях таких бланків у полі Класифікація відображається «Не задано»)
Підсумкові коди класифікації — використовуються у випадку, якщо для документа дані за декількома видами класифікацій складаються за певною умовою.

5. Із довідника вибрати потрібну класифікацію.
6. Відкрити звіт та заповнити.
7. Аналогічно створити та заповнити звіти за іншими потрібними класифікаціями.
8. Після відкриття звіту у реєстрі звітів (у верхній частині вікна) він автоматично перераховується, тобто відбувається консолідація. Звіт потрібно перевірити та зберегти.

Ознайомитись з договором Бюджетної організації для придбання програми M.E.Doc

Дізнатись більше про: M.E.Doc