Оберіть своє місто:

Як поставити запитання аудитору |

З липня 2020 р. користувачі, які мають діючий договір «ІТС ПРОФ», можуть щомісячно ставити запитання аудитору!


Користувачі програм для автоматизації бізнесу мають можливість поставити запитання експертам і аудиторам з питань бухгалтерського, податкового та кадрового обліку, а також за допомогою зазначених фахівців сформувати запит до ДПС.
Кількість консультацій аудитора дорівнює кількості місяців у періоді дії договору «ІТС ПРОФ»! Наприклад, користувач пільгового «ІТС ПРОФ» на 3 місяці має можливість задати три запитання протягом терміну дії договору.
Для тих користувачів, які зареєстрували «ІТС ПРОФ» з червня 2020 року (або раніше) кількість консультацій аудитора дорівнює кількості місяців, що залишилися до закінчення дії договору «ІТС ПРОФ» у липні 2020! Наприклад, користувач «ІТС ПРОФ», який має діючий договір «ІТС ПРОФ» з березня 2020 року терміном на 6 місяців отримає 2 (дві) консультації до закінчення терміну дії поточного договору «ІТС ПРОФ».


У місяці можна задавати будь-яку кількість запитань, але не більше кількості консультацій у пакеті. Тобто контролюється тільки загальна кількість консультацій, що включена в пакет онлайн-сервісів. При цьому невикористані безкоштовні консультації не переносяться на наступний період.

Одночасно від одного користувача приймається в роботу тільки одне запитання. Наступне запитання користувач може надіслати після отримання відповіді на попереднє запитання.

Користувачі програм для автоматизації бізнесу мають можливість поставити запитання експертам і аудиторам з питань бухгалтерського, податкового та кадрового обліку, а також за допомогою зазначених фахівців сформувати запит до ДПС.


Надаються безкоштовні консультації в рамках сервісу «Консультації аудитора» для користувачів, які оформили один з пакетів онлайн-сервісів:


🔸«ІТС ПРОФ» в розрахунку 1 консультація в місяць;   🔸 «Тех.підтримка» у розмірі 12 консультацій

Приймаються до розгляду запитання за наступними темами:


🔸  бухгалтерський облік:
🔸 відображення в обліку конкретних господарських операцій;
🔸 правила заповнення бухгалтерських (в тому числі первинних) документів;
🔸 правила заповнення та подання бухгалтерської звітності.
🔸 податковий облік:
🔸 визначення бази оподаткування податків і зборів;
🔸 порядок сплати податків і зборів;
🔸 правила заповнення та подання податкової звітності.
🔸 єдиний соціальний внесок;
🔸 виправлення помилок, відповідальність і санкції у сфері бухгалтерського обліку та оподаткування;
🔸 оплата праці і трудові відносини, кадрові питання;
🔸 соціальне страхування;
🔸 РРО, каса та безготівкові розрахунки;
🔸 бюджет;
🔸 зовнішньоекономічна діяльність;
🔸 приватне підприємництво.


Не приймаються до розгляду запитання:


🔸 які носять комплексний характер з необхідністю моделювання ряду ситуацій та вимагають широкого розкриття теми;
🔸 з організації та оптимізації бізнесу;
🔸 з оптимізації оподаткування і вибору організаційно-правової форми та режиму оподаткування;
🔸 пов’язані з оцінкою ризиків;
🔸 що стосуються правовідносин, які регулюються іноземним, регіональним і місцевим законодавством;
🔸 зі складання та оцінки юридично значущих документів (договорів, актів, претензій, позовів, наказів, інструкцій і т.д.);
🔸 щодо заповнення форм звітності на підставі наведених даних клієнта;
🔸 з оцінки проведених певним чином господарських операцій;
🔸 із ситуацій, що потребують детального аналізу документів суб’єктів господарювання;
🔸 які носять особистий характер і не пов’язані з діяльністю суб’єктів господарювання;
🔸 сформульовані некоректно (зміст запитання не дає змоги відповісти на нього коректно);
🔸 з відображення господарських операцій у конфігураціях «BAS» та «1С:Підприємства»*.


Поставити запитання можна:


🔸 за допомогою web-форми з Особистого кабінету; 🔸 за адресою answ_audit@1c.ua.

Як правильно поставити запитання?


1. Вкажіть назву та організаційно-правову форму компанії.
2. Вкажіть реєстраційний номер програми «BAS» або «1С:Підприємство».
3. Опишіть господарську ситуацію, яка викликала запитання: сформулюйте умови, за яких вона виникла, визначте дії, які були вчинені, вкажіть всі особливості, які можуть вплинути на відповідь (режим оподаткування, період здійснення операції тощо).
4. Якомога чіткіше сформулюйте питання. 
5. Кожне запитання має надсилатися окремим листом. У разі отримання листа, який буде містити кілька запитань, не пов’язаних між собою, буде відправлена відповідь про неприйняття до розгляду звернення, яке містить кілька запитань. Таким чином, необхідно визначиться з найбільш важливим запитанням, і направити його аудитору.
6. За кожним запитанням можна задавати не більше одного уточнюючого запитання. У разі надання аудитором відповіді на уточнююче запитання, консультація вважається завершеною. У разі виникнення додаткових запитань користувачі можуть придбати (докупити) необхідну кількість консультацій аудитора.


Допомога в складанні запиту до ДПС


Якщо сталася господарська ситуація, яка не у повній мірі врегульована податковим законодавством, або має неоднозначне або двояке трактування, то для перестраховки та уникнення штрафів доцільно звернутися до ДПС із запитом. Платника податків, який діяв відповідно до індивідуальної податкової консультації, наданої йому у письмовій формі відповідно до п. 53.1 ст. 53 ПКУ, не може бути притягнуто до відповідальності, включаючи фінансової (штрафні санкції та/або пеня).

Для того, щоб оформити запит до ДПС на ІПК і отримати відповідь на поставлене запитання, потрібно, по-перше, щоб запит містив обов’язкові реквізити, перераховані в п. 52.1 ст. 52 ПКУ, а по-друге, максимально прискіпливо потрібно віднестися і до формування тексту запиту, щоб фахівці ДФС відповіли саме на те питання і саме у тому ключі, який цікавить.

Якраз з цим в рамках сервісу фахівці зможуть допомогти. Потрібно тільки максимально детально описати суть питання, а вони допоможуть сформувати з нього запит таким чином, щоб мінімізувати ризики отримати відписку від ДПС.


Терміни відповідей


Зазвичай підготовка відповіді на запитання займає 7 робочих днів з моменту отримання остаточно сформульованого запитання.
День отримання запитання і день відправлення відповіді в цей термін не включаються.
Звертаємо вашу увагу, що одночасно від одного користувача приймається в роботу тільки одне запитання. Наступне запитання користувач може надіслати після отримання відповіді на попереднє запитання.


Форма відповіді


○ Відповіді надаються тільки на запитання, що стосуються господарської діяльності юридичної особи або фізичної особи-підприємця, що їх задає.
○Відповідь на кожне запитання надається у письмовій формі, не передбачає розгорнутого аудиторського висновку, відображає думку фахівців і носить консультаційно-рекомендаційний характер. Рішення про застосування рекомендацій у господарській діяльності приймає безпосередньо одержувач консультації. Аудиторська компанія «НАРМС» і партнер, який надав доступ до сервісу «Консультації аудитора», не несуть юридичної та матеріальної відповідальності за результати застосування консультації у господарській діяльності користувача. Користувач, який задав запитання, не має права надавати отриману відповідь або будь-яку його частину третім особам або використовувати її у своїй діяльності іншим чином, крім вирішення ситуацій, що виникають під час своєї господарської діяльності.
○ Відповіді надсилаються електронною поштою, на адресу з якої було отримано запитання.
Запитання і відповіді, розглянуті в рамках сервісу «Консультації аудитора» можуть бути використані в консультаційних матеріалах без узгодження з користувачами.
○ Інформація із заданих запитань (кількість і зміст) може бути передана у Вашу обслуговуючу компанію, з якою у особи, яка поставила запитання, укладено договір супроводу.