Оберіть своє місто:
22
05

Нова редакція Порядку формування плану-графіку перевірок!

 

Мінфін наказом від 26.03.2018 р. №386 вніс зміни до Порядку формування плану–графіка проведення документальних планових перевірок платників податків. Зміни пояснюються приведенням у відповідність до дійсного законодавства процедури формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків.

Оновлена редакція Порядку створена з метою забезпечення єдиного підходу до формування плану–графіка проведення документальних планових перевірок платників податків, містить структуру плану–графіка перевірок і порядок включення до плану платників податків.

План–графік документальних планових перевірок на поточний рік буде оприлюднений на офіційному сайті ДФС не пізніше 25 грудня року, що передує року проведення планових перевірок. Оновлення річного плану–графіка бдуть відбуватись у випадку його коригування.

Відповідальність за повноту охоплення перевірками філій та структурних підрозділів платника податків покладається на територіальний орган ДФС за основним місцем обліку платника податків.

Оновлений Порядок формування плану-графіку перевірок подає критерії відбору до плану-графіку перевірок для юридичних осіб, банків, небанківських установ, платників податків — постійних представництв та представництв нерезидентів,  фізичних осіб та юридичних осіб щодо правильності обчислення, повноти і своєчасності сплати податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Виділено три ступені ризику (незначний,  середній, високий) для кожної наведеної вище групи.

Юридичні особи відносяться до високий ступеню ризику, якщо вони:

▪️декларують від’ємне значення об’єкта оподаткування податком на прибуток протягом 2 податкових періодів;

▪️обсяги операцій із пов’язаними особами або неплатниками податку на прибуток перевищують 20 % суми витрат, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування;

▪️подають уточнюючі розрахунки податкової звітності з податку на прибуток та ПДВ у бік значного зменшення податкових зобов’язань (більше ніж 100 тис. грн.);

▪️декларують залишки від’ємного значення, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду, у сумі понад 100 тис. грн.;

▪️мають відносини з контрагентами, які згідно з реєстраційними даними знаходяться у розшуку, не звітують, збанкрутували тощо, у яких обсяги взаємооперацій більше 500 тис. грн.;

▪️подають покупцем заяви зі скаргою на порушення платником ПДВ (постачальником товару) порядку реєстрації податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних та невключення ним сум ПДВ до податкових зобов’язань.

До середнього ступеня ризику належать юрособи:

▪️у яких сума інших витрат перевищує 30 % суми витрат, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування;

▪️обсяг податкових пільг з податку на прибуток перевищує 1 млн. грн.;

▪️сума заявленого до відшкодування на рахунок платника у банку ПДВ у 10 разів перевищує суму нарахованого податку на прибуток;

▪️коригування платником податків податкової звітності з ПДВ в обсягах 10 % або більше податкових зобов’язань та/або податкового кредиту;

▪️здійснення експортних операцій товарів, нетипових основному виду діяльності підприємства (нетиповий експорт), в обсягах більше 100 тис. грн.;

▪️подання платником податків податкової декларації з ПДВ за звітний податковий період, складеної з урахуванням податкових накладних, виписаних в іншому, ніж звітний, податковому періоді (більше ніж 100 тис. грн.);

▪️наявність взаємовідносин з суб’єктами господарювання, які знаходяться на спрощеній системі оподаткування та є керівниками, засновниками або співробітниками цього підприємства (понад 100 тис. грн.);

▪️наявність інформації підрозділів боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, про надходження узагальнених матеріалів від Державної служби фінансового моніторингу України;

▪️здійснення зовнішньоекономічних операцій через нерезидентів-засновників та нерезидентів, зареєстрованих в офшорних зонах чи країнах зі спрощеним режимом оподаткування;

▪️виплата доходів (відсотки, роялті, лізинг) нерезидентам, зареєстрованим в офшорних зонах чи зонах зі спрощеним режимом оподаткування;

Ознаки незначного ступеня ризику юридичних осіб:

▪️сума сумнівної (безнадійної) заборгованості перевищує 10 % суми витрат, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування;

▪️несвоєчасне нарахування та сплата ПДВ;

▪️збільшення суми податкового кредиту звітного податкового періоду порівняно з сумою податкового кредиту попереднього звітного податкового періоду на 10 млн. грн. або більше ніж у 2 рази, та задекларована сума усього податкового кредиту становить 1 млн. грн. і більше;

▪️збільшення суми податкового кредиту першого звітного податкового періоду більше або на рівні 50 % суми статутного фонду для новоутвореного платника ПДВ;

▪️повторна реєстрація суб’єкта господарювання платником ПДВ у разі анулювання свідоцтва платника ПДВ за ініціативою податкового органу.

Повний текст оновленого Порядку в зручному форматі