Оберіть своє місто:

Зарплата і Управління Персоналом для України

Зарплата і Управління Персоналом для України

«Зарплата і Управління Персоналом для України»багатофункціональна програма, яка призначена для автоматизації розрахунку заробітної плати і реалізації кадрової політики організацій.

Програма автоматизує рішення таких задач:

 • облік кадрів і аналіз кадрового складу;
 • трудові відносини, в тому числі кадрове діловодство;
 • розрахунок заробітної плати персоналу;
 • управління грошовими розрахунками з персоналом, включаючи депонування;
 • вирахування регламентованих законодавством податків і внесків з фонду оплати праці;
 • відображення нарахованої зарплати і податків у витратах підприємства;
 • планування потреб в персоналі;
 • забезпечення бізнесу кадрами;
 • ефективне планування зайнятості персоналу;
 • управління компетенціями та атестація працівників;
 • управління навчанням персоналу;
 • управління фінансовою мотивацією персоналу.

Для автоматизації управлінської діяльності менеджерів по персоналу, в програмі існують інструменти, які дають можливість вирішувати такі завдання:

 • інструмент набору кадрів, який дозволить зробити всю процедуру підбору кадрів;
 • планування відпусток персоналу;
 • набір інструментів управління компетенціями та проведення атестацій;
 • інструментарій управління навчанням співробітників;
 • інструмент розробки схем мотивації персоналу.

Функціональні можливості програми «Зарплата і Управління Персоналом для України»

Ведення обліку діяльності декількох організацій

Програма дає можливість вести кадрову, облікову і управлінську діяльність відразу декількох організацій, при цьому виступати в якості окремих організацій можуть юридичні особи та індивідуальні підприємці.

Програму можна використовувати в підприємствах холдингової структури, що складаються з декількох організацій.

За допомогою «Зарплата і Управління Персоналом» можна вести як управлінський, так і регламентований облік персоналу: управлінський облік ведеться по підприємству вцілому, а регламентований — окремо для кожної організації.

Планування потреб в кадрах

Для планування потреб підприємства в кадрових ресурсах у програмі «Зарплата і Управління Персоналом для України» використовується так званий кадровий план — спеціальний інструмент для зберігання результатів планування персоналу. Програма дозволяє запланувати організаційно-посадовий склад, подієвий план змін організаційно-посадового складу і фонд оплати праці (ФОП).

За допомогою звітів про стан кадрового плану можна одержати оцінку ефективності робіт по набору персоналу, кількість вакантних робочих місць і дані про плановані витрати на заробітну плату персоналу.

Автоматизація підбору персоналу

«Зарплата і Управління Персоналом для України» підтримує документування й автоматизацію процесу підбору і оцінки кандидатів.

Прикладне рішення забезпечує:

 • зберігання особистих даних про кандидатів;
 • зберігання матеріалів, які супроводжують процес роботи з кандидатом, починаючи від його резюме і до результатів анкетування;
 • підготовку зустрічей з кандидатами й реєстрацію ухвалених рішень аж до прийняття кандидата на роботу.

Ведення бази запитань і відповідей для анкет дозволяє оперативно готувати і проводити анкетування кандидатів, а також співробітників підприємства.

Управління навчанням персоналу

«Зарплата і Управління Персоналом для України» здійснює можливість планування навчання кадрів, а також контроль ефективності навчальних заходів.

Управління компетенціями

Програма дає оцінку співробітнику, в тому числі контроль результатів і якості оцінки. На підставі оцінки співробітника (атестації) приймаються кадрові рішення: прийом на роботу, ротації, зміна оплати праці, звільнення.

Планування зайнятості персоналу

Прикладне рішення дозволяє вирішити одне з основних завдань планування використання робочого часу — планувати проведення заходів та участь працівників у внутрішніх і зовнішніх заходах підприємства, а також призначати наради й зустрічі працівників підприємства.

Для підготовки проведення внутрішніх заходів підприємства надаються відомості про використання приміщень підприємства, в яких ці заходи проводяться.

Планування чергових відпусток працівників підприємства здійснюється на підставі плану важливих заходів підприємства на рік і розкладу участі в них співробітників підприємства, при цьому враховуються побажання працівників і їх керівників. Формується графік відпусток співробітників підприємства і список запланованих відпусток. Для затвердження графіка відпусток у програмі використовується система затвердження прийнятих рішень.

Трудові відносини, кадрове діловодство

«Зарплата і Управління Персоналом для України» передбачає зберігання особистих даних працівників підприємства і службової інформації. До останньої належать: підрозділ, де значиться працівник, його посада, службові телефони й інша контактна інформація. Реєструється просування працівника на підприємстві: прийом на роботу, службові переміщення, відпустки та відрядження аж до звільнення.

Для аналізу кадрового складу підприємства за накопиченою інформацією про працівників будуються різноманітні звіти. У їх числі списки працівників організації, рух кадрів організації, статистика кадрів організації та ін.

«Зарплата і Управління Персоналом для України» підтримує ведення військового обліку відповідно до Закону України «Про загальний військовий обов’язок і військову службу» № 2232-XII від 25.03.1992 року та Інструкцією з військового обліку, затвердженої наказом Міноборони України № 165 від 27.06.1995 року. У програмі формуються всі необхідні відомості для подання у військкомати.

Підтримується ведення штатного розкладу підприємства, за ним формується звітність.

В «Зарплата і Управління Персоналом для України» автоматизоване кадрове діловодство — заповнення різноманітних друкованих форм: оформлення трудових договорів, прийом на роботу співробітників (форма П-1), кадрові переміщення

співробітників (форма П-5), звільнення з підприємства (форма П-8).

Кадрові дані є основою для побудови уніфікованої форми П-2 «Особова картка».

Відповідно до графіка відпусток складаються накази про надання відпустки працівникам (форми П-6 і П-7).

Також в програмі реєструються заплановані відрядження співробітників підприємства, в тому числі формуються накази про повернення співробітників з відрядження, заповнюються посвідчення (уніфікована форма).

Розрахунок і облік заробітної плати

Для розрахунку і обліку заробітної плати в програмі автоматизована діяльність як менеджерів, які приймають рішення по заробітній платі персоналу, так і бухгалтерів-розраховувачів заробітної плати:

 • розробка схем мотивації працівників;
 • облік результатів виробничої діяльності;
 • автоматичний розрахунок широкого кола нарахувань — від оплати по окладу до оплати лікарняних і відпусток по середньому заробітку;
 • гнучке налаштування використовуваних нарахувань і утримань.

«Зарплата і Управління Персоналом для України» забезпечує ведення взаєморозрахунків з працівниками підприємства, а також облік витрат на оплату праці у складі собівартості продукції і послуг. Автоматизований весь комплекс розрахунків з персоналом, починаючи від введення документів про фактичний виробіток, оплати лікарняних листів і відпусток, аж до формування документів на виплату зарплати і депонування, а також звітності в державні наглядові органи.

Реалізовано основні форми оплати праці, що використовуються на госпрозрахункових підприємствах: погодинна (з використанням місячних, денних і погодинних тарифних ставок) і відрядна форми оплати праці, а також їх варіанти — почасово-преміальна та відрядно-преміальна форми оплати праці.

Гнучкий механізм обліку використання робочого часу дозволяє описувати графіки роботи та реєструвати відхилення від звичайного режиму роботи.

З метою забезпечення роботи на підприємствах з великою кількістю працівників основні «розрахункові» документи забезпечені засобами автоматичного заповнення й розрахунку. Крім проведення масових розрахунків заробітної плати «Зарплата і Управління Персоналом для України» готує всі необхідні уніфіковані форми по обліку праці і заробітної плати і інші необхідні звіти, що дозволяють отримати інформацію за будь-який розрахунковий період:

 • розрахункові листки;
 • розрахунково-платіжні відомості;
 • платіжні відомості для отримання грошей через касу;
 • видаткові касові ордери;
 • зведення по нарахуваннях і утримань і т. д.

Результати розрахунків можуть бути представлені у вигляді аналітичних звітів, наочних графіків і діаграм:

 • аналіз нарахувань працівників організацій;
 • аналіз стану взаєморозрахунків з працівниками організацій і ін.

Регламентована звітність

 

Виходячи з результатів обліку доходів, сум податків і внесків створюється обов’язкова звітність:

 • персоніфікована звітність для ПФУ;
 • звіти в ФСС на випадок тимчасової втрати працездатності, на випадок безробіття, від нещасних випадків на виробництві;
 • звіти з праці;
 • розрахункова відомість за формою № 1ДФ;

Обов’язкова звітність може автоматично експортуватися в фомат, який затверджений наказом ДПАУ від 03.05.2006 №242 (в файли з розширенням XML).

Інтеграція додатків

«1С: Підприємство 8. Зарплата і Управління Персоналом для України» включає режими  обміну даними з програмами системи «Зарплата і Управління Персоналом для України» і містить різноманітні засоби  взаємодії з іншими програмами:

 • можливість імпорту та експорту інформації в XML-форматі;
 • засоби обміну даними з конфігурацією «Бухгалтерія для України»;
 • можливість завантаження курсів валют з ресурсів Інтернету;
 • вбудований поштовий клієнт.

Версії  «Зарплата і Управління Персоналом для України»


«Зарплата і Управління Персоналом для України» випускається в наступних версіях:

▪️ Проф

▪️ Базова


 

Відмінності базової версії:

— не підтримується ведення бухгалтерського та податкового обліку господарської діяльності декількох організацій в одній інформаційній базі, при цьому є можливість ведення обліку декількох організацій в окремих інформаційних базах на одному комп’ютері:

 • одночасно з однією інформаційною базою може працювати тільки один користувач;
 • не підтримується зміна конфігурації, можна використовувати тільки типову конфігурацію і встановлювати її оновлення;
 • не підтримується робота в клієнт-серверному варіанті;
 • не підтримується робота розподілених інформаційних баз;
 • не підтримується СОМ-з’єднання і Automation — сервер