Оберіть своє місто:
07
02
звіт про заборгованість до фсс

ФСС надала методичні рекомендації щодо заповнення та подання Звіту щодо заборгованості страхувальника зі сплати страхових коштів, затвердженого постановою від 12.12.2018 р. № 28.

Звіт по заборгованості подають страхувальники, які станом на звітну дату мають заборгованість зі сплати страхових коштів на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, до відділень робочих органів ВД ФСС за своїм місцезнаходженням (місцем проживання).

Звіт складається наростаючим підсумком з початку року в гривнях з копійками та подається щокварталу.


Заголовна частина Звіту щодо заборгованості містить:


  • податковий номер страхувальника (код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами/реєстраційний номер облікової картки платника податків – фізичної особи) або серія та/або номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта);
  • найменування страхувальника або ПІБ фізичної особи;
  • місцезнаходження (місце проживання);
  • телефон;
  • назва Звіту та період, за який його складено.

Таблиця 1. «Розрахунки по заборгованості страхувальника зі сплати страхових коштів».

Графа 3 дорівнює сумі граф 4 та 10.

Графа 4 дорівнює  сумі граф 5, 6, 7, 8, 9.

Графа 10 дорівнює  сумі граф 11, 12, 13.

У рядку 1 «Заборгованість на початок звітного року» зазначається сума заборгованості зі сплати страхових коштів на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та/або на загальнообов’язкове державне страхування від нещасного випадку на виробництві до Фонду на початок звітного року.

Графа 4 рядка 1 дорівнює рядку 23 «Зобов’язання страхувальника на кінець звітного періоду (р. 1 +…+ р. 5 – р. 8 – р. 14), у т. ч.:» Звіту по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 18.01.2011 № 4, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 24.03.2011 за № 392/19130 (із змінами), за IV квартал 2018 року.

Графи 10-13 рядка 1 дорівнює графам 2-5 рядка  «Залишок заборгованості до Фонду на кінець звітного кварталу» Таблиці 1 Звіту щодо сплати заборгованості зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 30.11.2010 № 31, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 17.12.2010 за  № 1286/18581, за IV квартал 2018 року.

Починаючи зі Звіту за І квартал 2020 року, графи 3-13 рядка 1 дорівнюють  графам  3-13 рядка 5 Звіту за IV квартал року, що передує звітному.

У рядку 2 «Нараховано страхових коштів з початку року» подається сума нарахованих страхових коштів на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та/або на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві, у тому числі за результатами проведених перевірок страхувальників у звітному році, самостійно нарахованих страхувальниками та за судовими рішеннями, які набрали законної сили у звітному році, про стягнення заборгованості зі сплати страхових коштів на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та/або на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві до Фонду, нарахованих за результатами проведених перевірок звітного року та минулих років, з початку року.

У рядку 2.1 «за результатами проведеної перевірки» відображається сума нарахованих страхових коштів на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та/або на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві за результатами проведеної перевірки страхувальника у звітному році з початку року.

Сюди включається сума нарахованих страхових коштів у разі прийняття судом рішення, яке набрало законної сили, про стягнення заборгованості зі сплати страхових коштів на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та/або на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві до Фонду, нарахованих за актом перевірки звітного року.

У рядку 2.2 «страхувальником самостійно» відображається сума самостійно нарахованих страхувальником страхових коштів на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та/або на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві з початку року.

Графи 7 та 8 цього рядка не заповнюються.

У рядку 3 «Сплачено з початку року»: сума погашеної заборгованості зі сплати страхових коштів на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та/або на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві до Фонду з початку року.

У рядку 4 «Списано заборгованості з початку року згідно з рішенням суду» — сума списаної заборгованості у разі прийняття судового рішення, яке набрало законної сили, про списання боргу або відповідно до закону з початку року.

У рядку 5 «Залишок заборгованості зі сплати страхових коштів на кінець звітного періоду (р.5 = р.1 + р.2 — р.3 — р.4)» відображається сума заборгованості зі сплати страхових коштів на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та/або на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві до Фонду на кінець звітного періоду.

Рядок 5 = рядок 1 + рядок 2 – рядок 3 – рядок 4.


Таблиця 2. «Відомості про залишок заборгованості з виплати заробітної плати на кінець звітного періоду» заповнюється страхувальниками, які на кінець звітного періоду мають заборгованість зі сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та/або на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві до Фонду, пов’язану з несвоєчасною виплатою заробітної плати (графа 6 та/або графа 12 Таблиці 1), яка утворилась станом на 01.01.2011,  починаючи з 01.04.2001.

У рядку 1 «Сума заборгованості з виплати заробітної плати на початок звітного року» відображається сума нарахованої та не виплаченої заробітної плати, яка включає усі нарахування у грошовій та натуральній формі з фонду оплати праці, яка утворилась станом на 01.01.2011, починаючи з 01.04.2001, на початок звітного року.

У рядку 2 «Виплачено заробітну плату з початку року»  слід вказати суму виплаченої заробітної плати, заборгованої за період з 01.04.2001 до 01.01.2011, яка включає усі нарахування у грошовій та натуральній формі з фонду оплати праці з початку року.

У рядку 3 «Сума заборгованості з виплати заробітної плати на кінець звітного періоду (р.3=р.1-р.2)» відображається сума нарахованої та не виплаченої заробітної плати, яка включає усі нарахування у грошовій та натуральній формі з фонду оплати праці, яка утворилась станом на 01.01.2011, починаючи з 01.04.2001, на кінець звітного періоду.

Рядок 3 = рядок 1 – рядок 2.


Після заповнення Звіт завіряється підписами керівника та головного бухгалтера (якщо така посада є наявною у страхувальника) та печаткою (за наявності).


Строк подання:

  • за I квартал – до 10 квітня;
  • за I півріччя – до 10 липня;
  • за 9 місяців – до 10 жовтня;
  • за рік – до 15 січня наступного за звітним року.

Звіт можна подати на паперових носіях, надіслати поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення (не пізніше ніж за 5 днів до закінчення граничного строку подання Звіту).


Звіт вважається поданим при отриманні від страхувальника поштовим відділенням відповідного відправлення зі Звітом. При цьому страхувальник не несе відповідальності у разі втрати, псування поштового відправлення, його невчасного вручення з вини оператора поштового зв’язку. Однак отримавши повідомлення про втрату або псування звіту страхувальник протягом 5 робочих днів повинен надіслати поштою або надати особисто (на його вибір) другий примірник Звіту із копією повідомлення про псування або про втрату звіту до відповідного робочого органу ВД ФСС.

У випадку погашення всієї суми заборгованості зі сплати страхових коштів або сплати суми, яка перевищує заборгованість зі сплати страхових коштів до Фонду, до кінця звітного періоду, Звіт до відділення робочого органу виконавчої дирекції Фонду не подається.


Про нову форму звіту щодо заборгованості до ФСС та інші важливі зміни 2019 ми писали тут.


Для користувачів М.E.Doc форма Звіту невдовзі буде реалізована в наступних оновленнях.  Її можна буде заповнити та роздрукувати для подання до ФСС.