Розрахунок через термінал — коли отримано дохід?

Поділитись

Яку дату слід вважати датою отримання доходу єдинника 3 групи, якщо розрахунок проведено через платіжний термінал — пояснює ДПС.

Визначення поняття доходу у випадку платежів через термінал для платника ЄП 3 групи

Податківці зазначають, що у випадку проведення розрахунків за отримані товари чи послуги за допомогою платіжних терміналів, вважається, що дохід єдинника 3 групи складає повна вартість реалізованого товару, тобто повна сума виручки включно з банківською комісією. Дата надходження коштів на рахунок такого платника ЄП буде вважатися датою отримання доходу.

Відповідно до статті 292 ПКУ, дохід платника єдиного податку — будь-який дохід, визначений на основі даних обліку, що був отриманий впродовж податкового періоду в готівковій чи безготівковій, матеріальній чи нематеріальній формі.

Особливості проведення розрахунків за допомогою платіжних терміналів

Проведення розрахунків банківськими картками через POS-термінали суб’єктами господарювання здійснюється за договором еквайрингу.

Сторонами такого договору визначені:

  • банк-еквайр, що несе обов’язок перераховування коштів з карткового рахунку покупця на поточний рахунок суб’єкта господарювання та стягує комісію-винагороду (окремо або від суми коштів відповідно до умов договору);
  • суб’єкт господарювання, який у відповідності з пунктом 1.42 ст. 1 Закону України № 2346-III «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» приймає до обслуговування платіжні інструменти з метою проведення оплати вартості товарів чи послуг.

Термін проведення розрахунків між сторонами такого договору встановлюються умовами договору згідно з Положенням про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням, затвердженим постановою НБУ від 05 листопада 2014 року № 705.

Пункт 292.6 Податкового кодексу встановлює, що датою отримання доходу платника ЄП слід вважати дату надходження грошових коштів такому платнику або дата підписання платником ЄП акта приймання-передачі безоплатно отриманих товарів, робіт чи послуг.

Відповідно при проведенні розрахунків за товари, роботи чи послуги за допомогою POS-терміналів:

  • дохід платника єдиного податку 3 групи визначається як сума, що надійшла на його поточний рахунок;
  • дата отримання доходу платником ЄП 3 групи при здійсненні розрахунків через POS-термінал визначається, як дата надходження грошових коштів на поточний рахунок вказаного платника.
Слідкуй за нами
Поділитись
Коментарі

Коментарів поки що немає...

Корисні статті