Вакцинированным гражданам разрешат работать в локдаун осенью?

Поделиться

Появился проект постановления Кабмина, что устанавливает действие ограничений в связи с карантинными мероприятиями на лиц, вакцинированных против коронавируса COVID-19. В частности, проект вносит возможность для предприятий, где вакцинировано 80+ процентов работников, вести деятельность во время локдауна, а заведениям принимать вакцинированных клиентов.

О возможности введения дополнительных привилегий для лиц, которые будут вакцинированы против коронавируса, ранее информировали представители Минздрава, о чем мы писали здесь. Отмечалось, что такой шаг позволил бы уменьшить негативные последствия влияния локдауна на экономику страны, в частности средний и малый бизнес.

7 сентября в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления №6002 «Об особенностях распространения на вакцинированных лиц ограничений, установленных в целях противодействия распространению пандемии острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2».

Что предусматривает новое постановление №6002?

Предполагается, что новое постановление унормирует распространение на вакцинированных лиц карантинных мер, среди прочего, в случае введения в Украине или ее регионах локдауна.

Проект постановления предлагает не распространять следующие ограничения, устанавливаемые для красного уровня эпидемиологической опасности, на предприятия, учреждения и организации, где процент вакцинированных лиц составляет 80% и более от общего количества работников:

  • прием посетителей в кинотеатрах, других учреждениях культуры и приема посетителей другими субъектами деятельности в сфере культуры;
  • прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере общественного питания (баров, ресторанов, кафе и т.п.);
  • прием посетителей в торгово-развлекательных центрах или других заведениях развлекательной деятельности;
  • прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения;
  • прием посетителей в спортивных залах, фитнес-центрах, бассейнах;
  • работа учреждений, оказывающих услуги по размещению.

Также предлагается разрешить таким заведениям прием посетителей, получивших предусмотренные курсом вакцинации дозы вакцины и имеют соответствующий документ на заверения прохождения вакцинации. Таким документом может быть сертификат, полученный через приложение Дія.

Проект также определяет особенности проведения массовых мероприятий. При наличии у участников и организаторов мероприятия сертификата о прохождении полного курса вакцинации, такая мера не подлежит запрету.

Строки вступления в силу

В случае утверждения Постановление №6002 вступит в силу, следующей с даты официального опубликования.

Напомним, ранее мы сообщали о новации для школ в связи с вакцинацией, в частности о том, что школы с 80% вакцинированных работников продолжат работу.

Актуальные новости по теме

Вам может быть интересно:

Следите за нами
Поделиться
Комментарии
Лоран
13.09.2021

Вот аж интересно, а как они будут контролировать посетителей заведений кафе и ресторанов на наличие у них прививок?

Федорович Крістіна
15.09.2021

перевірятимуть сертифікат вакцинації у Дії при вході

Роман
17.09.2021

Відповідно до статті 284 Цивільного кодексу України надання медичної допомоги фізичній особі, яка досягла чотирнадцяти років, провадиться за її згодою. Повнолітня дієздатна фізична особа, яка усвідомлює значення своїх дій і може керувати ними, має право відмовитися від лікування.Статтею 43 Основ законодавства про охорону здоров’я України визначено, що для застосування методів діагностики, профілактики та лікування необхідна згода інформованого відповідно до статті 39 цих Основ пацієнта.Частиною шостою статті 12 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» також передбачено, що повнолітнім дієздатним громадянам профілактичні щеплення проводяться за їх згодою після надання об’єктивної інформації про щеплення, наслідки відмови від них та можливі поствакцинальні ускладнення.Крім того, у пункті 3 своєї Резолюції 2361 (2021) Парламентська асамблея Ради Європи закликає та рекомендує інформувати громадян про те, що вакцинація не є обов’язковою і що ніхто не може зазнавати політичного, соціального чи іншого тиску для проходження вакцинації, а також забезпечити, щоб ніхто не піддавався дискримінації за те, що не пройшов вакцинацію.Відповідно до статті 2-1 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП) будь-яка дискримінація у сфері праці, пряме або непряме обмеження прав працівників залежно, зокрема від стану здоров’я, не допускається.Слід зауважити, що статтею 43 Конституції України також гарантоване право кожного на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Громадянам гарантується захист від незаконного звільнення.З ініціативи власника або уповноваженого ним органу трудовий договір може бути розірвано, зокрема у випадку виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок стану здоров’я, що перешкоджає продовженню даної роботи (пункт 2 частини першої статті 40 КЗпП). Водночас таке звільнення може бути проведено лише на підставі фактичних даних, які підтверджують, що внаслідок стану здоров’я (стійкого зниження працездатності) працівник не може належно виконувати покладені на нього трудові обов’язки чи їх виконання протипоказано за станом здоров’я (пункт 21 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 06.11.1992 року № 9).Зауважимо, що звільнення працівника з цієї підстави не є заходом дисциплінарного стягнення.Згідно зі статтею 147 КЗпП за порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано один з таких заходів стягнення: 1) догана; 2) звільнення.Разом з тим, пунктом 24 Типових правил внутрішнього трудового розпорядку для робітників і службовців підприємств, установ, організацій, затверджених постановою Держкомпраці СРСР за погодженням з ВЦРПС від 20.07.1984р. № 213 (які зберегли свою чинність в частині, що не суперечить законодавству України), визначено, що порушення трудової дисципліни – це невиконання чи неналежне виконання з вини працівника покладених на нього трудових обов’язків. Отже, відмова працівника від вакцинації не може вважатися порушенням трудової дисципліни.Крім цього, Дорожньою картою з впровадження вакцини від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, і проведення масової вакцинації у відповідь на пандемію COVID-19 в Україні у 2021 - 2022 роках, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я від 24.12.2020 № 3018 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України 09.02.2021 № 213), встановлено, що вакцинація від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні буде добровільною для усіх груп населення та професійних груп.Таким чином, враховуючи вищевикладене, не вбачається правових підстав у роботодавця примушувати працівників вакцинуватися від коронавірусної хвороби COVID-19 та/або притягати їх до дисциплінарної відповідальності за відмову вакцинуватися від цієї хвороби.МінекономікиДайте ці гроші на лікування серцево-судинних хвороб і онкології лицеміри

Ростислав
18.09.2021

Якщо вакциновані так само можуть захворіти і бути розповсюджувачами вірусу, то де логіка? А логіка організаторів цих незаконних обмежень полягає у тому, щоб якнашвидше провести над нами медичний експеримент. Ми маємо боротись проти цього коронофашизму і відстоювати свої права і людську гідність.

Ростислав
18.09.2021

Якщо вакциновані так само можуть захворіти і бути розповсюджувачами вірусу, то де логіка? А логіка організаторів цих незаконних обмежень полягає у тому, щоб якнайшвидше провести над нами медичний експеримент. Ми маємо боротись проти цього коронофашизму і відстоювати свої права і людську гідність.

Ростислав
18.09.2021

Якщо вакциновані так само можуть захворіти і бути розповсюджувачами вірусу, то де логіка?

Полезные статьи