Відмова від вакцинації не є підставою для звільнення. Мінекономіки

Поділитись

У зв’язку зі зверненнями до відомства, мінекономіки дало пояснення щодо правових наслідків для працівника за відмову вакцинуватися від COVID-19. У статті норми закону по темі.

Законодавство про вакцинацію

Цивільний Кодекс України, ст. 284: Мед допомога громадянам віком більш ніж 14 років надається після отримання згоди особи. В основі цієї норми закону теза про те, що повнолітня, дієздатна особа розуміє наслідки своїх рішень і має право відмовитися від медичної допомоги.

Основи законодавства України про охорону здоров’я ст. 43: Діагностика, лікування та профілактика вимагають згоди пацієнта.

Закон України Про захист населення від інфекційних хвороб ч. 6 ст. 12: Профілактичні щеплення роблять неповнолітнім і дієздатним громадянам після отримання їх згоди на процедуру. Для отримання згоди особі надають повну та об’єктивну інформацію про ускладнення від вакцинації і наслідки відмови від вакцини.

Резолюція 2361 (2021) Парламентської асамблеї Ради Європи: рекомендовано інформувати громадян про добровільний статус вакцинації. Відзначається, що у зв’язку з відмовою від вакцинації ніхто не може бути дискримінований в політичному, соціальному та інших аспектах за небажання вакцинуватися. https://rm.coe.int/adoptedtexts-jan-21-ru/1680a17e3b

Кодекс законів України про працю ст. 2:Дискримінація будь-якого роду у сфері праці та зайнятості, обмеження прав працівників у зв’язку зі станом їх здоров’я заборонено. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text

Конституція України, ст. 43: гарантовано право на працю всім громадянам, у кожного
є законна можливість заробляти на життя своєю працею, вільно обираючи при цьому роботу. Гарантує захист від звільнень в неправовий спосіб.

Чи можна звільнити працівника за станом здоров’я?

КЗпП ст. 40: Трудовий договір може бути розірваний за ініціативою роботодавця в разі виявлення невідповідності працівника займаній посаді чи виконуваній роботі у зв’язку з погіршенням здоров’я. При цьому таке звільнення не може бути кваліфіковано як дисциплінарне стягнення. А значить відмова від вакцинації не може розглядатися як порушення трудової дисципліни.

Для запуску процедури звільнення за станом здоров’я роботодавцю будуть потрібні фактичні дані, яки підтверджують нездатність працівника виконувати його посадові обов’язки. (П. 21 постанови Пленуму ВС України «Про практику розгляду судами трудових спорів» 06.11.1992 р № 9).


Наказ МОЗ України 09.02.2021 р визначає вакцинацію від COVID-19 як добровільну для громадян і професійних спільнот.

Підсумок: законних підстав змушувати працівників вакцинуватися або залучати його до відповідальності за відмову від вакцинації не існує.

Слідкуй за нами
Поділитись
Коментарі
Тетяна
20.09.2021

Чому нас звільняють за відмову у вакцинації???

Корисні статті