KBS. Бухгалтерія комунального підприємства

Поділитись

Для бухгалтерів комунальної і бюджетної сфери основна мета роботи – облік господарських процесів, формування і здача звітності. Керівники не завжди усвідомлюють міру складності ведення обліку бухгалтером. Тому комплексна автоматизація обліку – не розкіш, а обов’язковий інструмент роботи. Без нього ведення обліку перетворюється на нескінченне заповнення відповідних форм обліку і звітності.

KBS. Бухгалтерія комунального підприємства

Декілька років тому почалося перетворення бюджетних медичних установ в комунальні некомерційні підприємства (КНП). Зміни призвели не тільки до нової назви, але і нововведень у бухгалтерському обліку, у формуванні звітної документації.

Головним помічником у веденні обліку стала програма комплексного обліку та звітності. І кращий такий програмний продукт зараз це KBS Бухгалтерія КНП (далі KBS для КНП). Перелік рахунків обліку і методика їх застосування в програмі відповідають законодавчим стандартам Наказу Міністерства Фінансів України “Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку і Інструкції про його використання” №291.

КБС Бухгалтерія комунального підприємства

Ключові плюси обліку при використанні KBS для КНП:

 • комплексний облік усіх напрямів роботи бухгалтера;
 • формування усіх видів звітності на підставі внесених в програму відомостей;
 • простота у використанні і гнучкість в налаштуваннях під потреби будь-якої установи.

Програма KBS для КНП дозволяє:

 1. Швидко настроїти облікову політику підприємства.
 2. Вести облік товарно-матеріальних цінностей і медикаментів по:
  1. джерелам фінансування (кількість джерел фінансування не обмежена);
  2. видам отримання;
  3. місцям зберігання;
  4. партіям;
  5. середній вартості, з автоматичним формуванням проводок операцій з ТМЦ.
 3. Вести облік основних засобів і МНМА в різних розрізах, у тому числі по джерелах фінансування.
 4. Вести реєстрацію і облік кадрів, розрахунок заробітної плати. Причому нараховувати зарплату можна з урахуванням джерел фінансування і кодів ЭКР. Виконувати розрахунок заробітної плати за штатним розкладом, окладами, доплатами і надбавками, преміями і іншими виплатами усім категоріям співробітників. Заповнювати відомості на виплату у банки і створювати потрібні довідки. Передбачена можливість депонованої заробітної плати.
 5. Вести облік договірної роботи, паралельно відстежуючи виконання договорів і фінансових зобов’язань. Вести облік взаєморозрахунків з контрагентами.
 6. Вести облік отриманих послуг,  та послуг що надаються, з опцією створення форм для друку рахунків, актів і інш.
 7. На підставі обліку створювати податкові накладні по ПДВ з синхронним формуванням відповідних проводок. Бухгалтер, що працює в KBS  для КНП може без додаткових програм відправити їх до ГФС через вбудований інструмент “FREDO-Звіт”. Налаштування розрахунків податку на додану вартість визначається обліковою політикою підприємства (установи). Передбачені механізми розрахунку ПДВ:
  1. в цілому по підприємству;
  2. окремо з урахуванням джерел фінансування;
  3. по підрозділах. Таке лояльне налаштування розрахунку дозволяє зменшити кількість податкових накладних, що створюються вручну. Відповідно зменшується ризик виникнення помилок.Розрахунок і нарахування ПДВ в первинних документах автоматичні. У продукті розроблена варіантність обліку і нарахування ПДВ залежно від виду господарської операції.
 8. Формування і облік податкових накладних в продукті на підставі первинних документів здійснюється автоматично, але може виконуватися і вручну. Бухгалтерські проводки по них, незалежно від способу створення, формуються програмою автоматично.
 9. Створення і реєстрація всіх видів фінансової і бюджетної звітності:
  1. форм 1-НС, 1-ДФ, ЄСВ;
  2. балансу і аналізу фінансової результативності;
  3. журналів – ордерів;
  4. головної книги;
  5. оборотно-сальдових відомостей;
  6. карток рахунків;
  7. фінансовій госпрозрахунковій звітності по П(С)БО №1;
  8. специфічних видів звітної документації з функцією налаштування додаткових видів звітів.

Якщо ви придбаєте програмний продукт KBS Бухгалтерія комунального підприємства (KBS для КНП), то отримаєте:

 • Інструмент комплексного обліку господарських операцій, розрахунку заробітної плати і формування звітності.
 • Заощадження робочого часу через автоматизацію процесів обліку.
 • Впевненість в коректності формування проводок. У програмі реалізовані усі передбачені законодавством бухгалтерські проводки, просто виберіть відповідний “Вид операції”.
 • Впевненість в тому, що по договору на придбання програмного продукту KBS для КНП ви нічого більш не будете платити, не будете отримувати додаткових рахунків.
 • Ведення обліку доходів і обліку витрат в розрізі підрозділів підприємства.
 • Впевненість в правильності розрахунку заробітної плати, доплат і надбавок, розрахунку премій, розрахунку лікарняних і відпускних, інших видів оплати праці.
 • Упевненість в правильності обліку і у безпомилковому формуванні звітів. Програмою передбачений контроль і перевірка коректності формування звітної документації, реєстрація переданих відомостей.
 • Економію грошових коштів на вбудованому інструменті “FREDO Звіт”. Додаткові витрати на зовнішні інструменти відправки податкових відомостей в контролюючі органи не потрібні.
 • KBS для КНП об’єднує в програмному продукті всі потрібні бухгалтеру програми з їх консолідацією при створенні звітних відомостей. Як наслідок зменшується час на формування звітності і уникнення помилок при перенесенні інформації.
 • Оперативне формування звітності для керівника установи.

Чому саме програмний продукт KBS Бухгалтерія комунального підприємства прийнятніше для автоматизації бухгалтерського обліку КНП?

Відповідь очевидна:

 1. Система обліку вибудована так, що користування нею всіма співробітниками-бухгалтерами дозволяє формувати усі види звітних форм у будь-який момент часу, без додаткових маніпуляцій з базою.
 2. Ведення бухгалтерського обліку базується на чинному Законодавстві України, з оперативною актуалізацією усіх проводок, форм обліку і звітності разом із коригуваннями законодавства.
 3. На відміну від програмних продуктів, присутніх на вітчизняному ринку ІТ, в програмі KBS для КНП вбудований інструмент “FREDO Звіт”, що дозволяє робити відправку і реєстрацію даних в контролюючі органи. Доступне перенесення всіх видів податкових звітів, податкових накладних, з паралельним формуванням відповідних бухгалтерських проводок.
 4. Зручний інтерфейс і програмні підказки, що допомагають користувачеві вже в перші дні легко орієнтуватися в системі обліку і в програмному продукті в цілому.
 5. У програмі разом з обліком, налагоджені усі види бухгалтерських проводок. Користувач вибирає відповідний вид операції і отримує готові проводки. Шукати додаткову інформацію в інших джерелах не треба.
 6. Напередодні впровадження програмного продукту наша команда висококласних програмістів вивчає технічні вимоги і особливості ведення бухгалтерського обліку у вашій установі. Наступний етап пропозиція кращого способу впровадження продукту на вашому ПК.

Цей підхід з боку співробітників компанії “Системи для бізнесу” дає гарантію успішного впровадження, за умови, якщо на початковому етапі все бухгалтери установи проявлять працьовитість і бажання автоматизувати облік за допомогою програми KBS  для  КНП.

KBS Бухгалтерія комунального підприємства програмний продукт, створений на базових принципах: дотримання законодавчих вимог, багаторічний досвід бухгалтерів, мінімізації помилок, пов’язаних з людським чинником.

Компанія Системи для бізнесу гарантує ефективне впровадження програмного продукту і відповідність обліку законодавству України.

Слідкуй за нами
Поділитись

Корисні статті