Тарифікація

Поділитись

Тарифікація педагогічних працівників (вчителів та інших працівників середніх та спеціальних загальноосвітніх закладів).

Однією з передумов оплати праці в навчальних закладах є тарифікація педагогічних працівників. У процесі складання тарифікаційних списків узгоджується педагогічне навантаження кожного працівника, призначаються посадові оклади, підвищення, доплати та надбавки, встановлюється місячний фонд оплати праці. Саме на підставі тарифікаційного списку можна розрахувати річну потребу в коштах для виплати заробітної плати працівників навчальних закладів.

З метою проведення тарифікації працівників в навчальному закладі створюється комісія, яка повинна проаналізувати інформацію про наявний особовий склад працівників (їх стаж, освіту, кваліфікацію), контингент учнів (кількість класів, груп), встановити підвищення, надбавки, доплати.

Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міносвіти від 15.04.1993 № 102 регламентовано принципи розрахунку заробітної плати педагогічних працівників, а друкована форма тарифікаційного списку наведена в Додатках 1-3 вказаної інструкції.

За допомогою підсистеми «Тарифікація», розробленої фахівцями ТОВ «Системи для бізнесу» для програмного продукту «KBS-Облік бюджетної установи», є змога проводити тарифікацію педагогічних працівників та формувати відповідні друковані форми для дитячих дошкільних навчальних закладів та загальноосвітніх шкіл. Підсистема «Тарифікація» дає можливість розподілити всі призначені доплати і надбавки на підвищення, додаткові оплати та інші доплати.

Формування переліку доплат і надбавок

Для кожного вчителя визначаються основі предмети, доплати за зошити розподіляються між класами (I-IV, V-IX, X-XI) як в годинах, так і в грошовому виразі.Встановлення навантаження вчителя

Враховуються всі можливі доплати, такі як доплата за класне керівництво, завідування кабінетом, керівництво гуртком, бібліотекою, керівництво групою продовженого дня та інші. Якщо вчитель веде декілька предметів або ж займає адміністративну посади – у тарифікаційному списку це буде відображено декількома рядками.Відображення сумісніцтва в таріфікаційному списку

Окремими стрічками в тарифікаційному списку відображено заробітну плату в розрізі окладів, надбавок та доплат адміністративного та допоміжного персоналу.Відображення заробітної плати у тарифікаційному списку

Друкована форма тарифікаційного списку для вчителів та інших працівників середніх та спеціальних загальноосвітніх закладів відповідає Додатку 1 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міносвіти від 15.04.1993 № 102

Тарифікація в дитячих дошкільних навчальних закладах

Для дитячих дошкільних навчальних закладів є можливість розподілити групи по типам, режимам роботи та віковим групам і закріпити вихователів та допоміжних працівників за одною або декількома групами.Розподіл груп дошкільного закладу по типах

В тарифікаційному списку для дитячих садочків є можливість налаштувати групування з підведенням підсумків по категоріям працівників.Тарифікаційний список д/у з підсумком по категоріях

Друкована форма тарифікаційного списку для дитячих дошкільних навчальних закладів відповідає Додатку 3 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міносвіти від 15.04.1993 № 102

Тарифікація медичних працівників

Як відомо, не лише педагогічні працівники потребують проведення тарифікації та формування тарифікаційних списків. За аналогічним принципом працюють і заклади охорони здоров’я. Наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» від 05.10.2005 № 308/519 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1209-05#Text) пп. 1.1, 1.4 передбачено проведення тарифікації працівників галузі охорони здоров’я та соціального захисту населення України всіх рівнів підпорядкування, та формування тарифікаційного списку – Додаток 1 вищевказаної інструкції.

Підсистема «Тарифікація», розроблена фахівцями ТОВ «Системи для бізнесу» для програмного продукту «KBS–Бухгалтерія комунального підприємства» дає можливість проводити тарифікацію медичних працівників, визначати оклади, підвищення, доплати, надбавки для кожного працівника. Дана підсистема має зв’язок зі Штатним розписом, що дає змогу при проведенні тарифікації враховувати вакантні посади.

Відображення вакантних посад у штатному розписі

На друк тарифікаційний список виводиться групований по підрозділам з визначенням підсумкових показників, а також з можливістю формувати тарифікаційний список окремо для кожного підрозділу з нової сторінки.

Друковані форми штатного розпису

Друкована форма тарифікаційного списку відповідає Додатку 1 Наказу «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» від 05.10.2005 № 308/519

Друковані форми штатного розпису

Проте не всі медичні заклади задовольняються «стандартною» формою даного тарифікаційного списку, оскільки доплати і надбавки представлені загальними цифрами і не завжди є змога швидко і однозначно ідентифікувати види і відсотки доплат і надбавок, призначених працівнику. Підсистема «Тарифікація» від ТОВ «Системи для бізнесу» дає можливість деталізувати в друкованій формі всі доплати і надбавки окремими стовпцями, з відображенням виду, відсотку та абсолютного розміру кожної надбавки чи доплати для кожного працівника.

Деталізація доплат і надбавок

Підсистема «Тарифікація» від ТОВ «Системи для бізнесу» для програмних продуктів «KBS-Облік бюджетної установи» та «KBS-Бухгалтерія комунального підприємства» є унікальним сертифікованим програмним продуктом, що підтверджується довідкою від розробника програмних продуктів «KBS-Облік бюджетної установи» та «KBS-Бухгалтерія комунального підприємства» ТОВ «Комплексні бюджетні системи».

Придбавши підсистему «Тарифікація» у нашій компанії, ви отримаєте унікальний програмний продукт, який полегшує роботу тарифікаційної комісії і допомагає за кілька хвилин отримати результат (тарифікаційний список), розрахунок і оформлення якого в ручному режимі може тривати години, дні, тижні.

Щоб детально ознайомитись з можливостями даної підсистеми і дізнатись її вартість, замовте безкоштовну демонстрацію тут.

Слідкуй за нами
Поділитись

Корисні статті