KBS. Облік бюджетної установи

Поділитись

Бухгалтерський облік і формування звітності в установах бюджетної сфери вимагає багато трудових ресурсів і часу. Сьогодні кількість звітів у будь-якій бюджетній установі росте в геометричній прогресії. Щоб упорядкувати бухгалтерський облік, зробити формування звітів результативним процесом, в Україні розробили програмний продукт KBS – Облік бюджетної установи.

KBS. Учет бюджетного учрежденияГоловні переваги KBS – Облік бюджетної установи:

 • комплексний супровід усіх розрізів бухгалтерського обліку в установі;
 • кадровий облік і розрахунок заробітної плати і стипендії;
 • створення будь-яких видів звітів на підставі даних обліку;
 • простота у використанні і гнучкість в налаштуваннях під потреби будь-якої установи.

КБС Облік бюджетної установи лого

Програма KBS – Облік бюджетної установи дозволяє:

 • Оперативно та просто настроїти облікову політику.
 • Вести облік товарно-матеріальних цінностей по джерелах фінансування, по видах отримання, по особливостях зберігання, по партіях або за середнею вартістю, з автоматичним формуванням проводок підчас операцій з ТМЦ.
 • Реєструвати і вести облік МНМА і основних засобів бюджетної установи.
 • Вести реєстрацію і облік кадрів у бюджетній установі.
 • Робити розрахунок заробітної плати, її виплату. Вести облік штатного розпису, облік окладів, облік доплат і надбавок, облік премій, і інших виплат співробітникам усіх категорій бюджетної установи. Створювати відомості на виплату у банк. Оформляти довідки.
 • Виконувати розрахунок стипендії.
 • Вести облік договірної документації і відстежувати виконання угод.
 • Вести облік послуг бюджетної установи (отриманих і виконаних), створювати друкарські бланки рахунків, актів, додатків до наказів.
 • Формувати податкові накладні по ПДВ одночасно створенням відповідних бухгалтерських проводок, настроювати статистику по податкових зобов’язаннях. Завдяки вбудованому механізму “FREDO – Звит” без залучення сторонніх програм експортувати їх в ДПС.
 • Формувати усі види звітності установи: податкову (ЄСВ), 1 – ДФ, баланс, звіт про фінансові результати, меморіальні ордери, головною книгу, оборотно-сальдову відомість, картку рахунку, та інш.

Доступні специфічні види звітної документації. Ведеться облік форм (бланків) строгої звітності.

Щоб отримати безкоштовну консультацію ПИШІТЬ СЮДИ 👇

Вигоди придбання програмного продукту KBS – Облік бюджетної установи:

 • отримуєте інструмент комплексного обліку господарської діяльності, розрахунку зарплати і створення звітної документації;
 • збережете час бухгалтера бюджетної установи;
 • будете спокійними за коректність формування проводок. У програмі реалізовані усі обговорені в законодавстві проводки. Треба лише вибрати “Вид операції”;
 • переконайтеся в тому, якщо ви купили KBS – Облік бюджетної установи, вам не доведеться вносити грошові кошти, окрім вартості програми і оплачувати додаткові рахунки;
 • отримайте інструменти ведення фінансового обліку;
 • отримайте функціонал для ведення обліку доходів і витрат по підрозділах;
 • будете спокійними за розрахунок заробітної плати, усіх доплат: премій, надбавок; лікарняних, відпускних і інших видів оплати праці;
 • переконаєтеся в правильності створення звітів. У програмі розроблені перевірка і контроль правильності формування звітності установи;
 • зможете економити грошові кошти. Інтегрований сервіс “FREDO-Отчет” дозволяє уникнути зайвих витрат за відправку податкового, бюджетного і інших видів звітності через зовнішні модулі.

KBS – Облік бюджетної установи дає можливість:

 1. Забезпечити комплексний підхід до формування звітності установи. Зібрати разом усі використовувані у бухгалтерії автоматизовані функції, тим самим скоротити терміни створення звітів, у тому числі податкових, і звести до мінімуму помилки підчас перенесення відомостей.
 2. Оперативно створювати звітність для керівника по різних розрізах роботи бухгалтерії установи.

Програмний продукт KBS – Облік бюджетної установи краще ніж інші програми для автоматизації обліку тому, що:

 1. Тут формується уся звітність установи, якщо усі співробітники бухгалтерії використовують цей продукт і працюють з ним одночасно. Додаткової обробки інфо бази не треба.
 2. Ведення обліку ґрунтується на чинних Законах України з оперативною актуалізацією усіх бухгалтерських проводок. Продукт реагує на зміни законодавства України завдяки систематичним оновленням.
 3. Можна відсилати усі види первинної документації: квартальну звітність – в податкову, іншу звітну документацію – в держоргани одночасно з формуванням відповідних проводок.
 4. Багато програмних продуктів на IT– ринку України позбавлені такого функціонала і вимагають придбання додаткових модулів або доопрацювань. У комплексному продукті KBS – Облік бюджетної установи інтегрований сервіс “FREDO-Звит”, який вирішує ці завдання безкоштовно.
 5. Має зручний інтерфейс, програмні підказки допомагають користувачеві вже підчас перших двох-трьох днів легко орієнтуватися в програмному продукті і вести облік.
 6. Зрозуміло і функціонально розроблений зовнішній вигляд програми. Користувачеві KBS – Облік бюджетної установи досить вибрати потрібний вид операції і отримати сформовані проводки без додаткового пошуку інформації.
 7. У пріоритеті у розробників KBS – Облік бюджетної установи – принципи відповідності продукту законам України, застосування багаторічного досвіду бухгалтерів, відвертання помилок, пов’язаних з людським чинником.

Компанія “Системи для бізнесу” – гарантовано забезпечує якісне впровадження програмного продукту і відповідність бухгалтерського обліку установи законодавству України.

Основний функціонал продукту KBS – Облік бюджетної установи

Продукт призначений для роботи бухгалтерії в установах освіти, в установах культури і творчості, в органах влади і місцевого з самоврядування, в силових відомствах, в інших установах – одержувачах, розпорядниках, головних розпорядниках бюджетних коштів.

Програмний продукт повністю відповідає вимогам актуальних документів Мінфіну України, державного Казначейства України, і інших внутрішньовідомчих наказів, зокрема наказу Міністерства фінансів України № 1203 від 31.12.2013 р.

Ведення фінансів бюджетної установи

 • Дозволяє вести облік за джерелами фінансування, облік по КЕКВ і облік по видах доходів.
 • Дозволяє створювати і вести облік кошторису, плану асигнувань, довідок про внесення коригувань.
 • Передбачає облік показників витрат позабюджетних грошових коштів в кошторисі по кодам доходів, з яких ці витрати фінансуються.
 • Дозволяє провести вивантаження документів через систему дистанційного обслуговування Казначейства України.
 • Дозволяє вести облік операцій по класифікаторові ДК 021:2015
 • Передбачає створення усіх видів звітів бюджетної установи, включно з: оборотно-сальдовою відомістю, аналізом реалізації кошторису, планом асигнувань, іншіми видами звітів, що настроюються.
 • Дозволяє не вносити повторно дані для Казначейства в облікову програму завдяки розробленій зв’язці: “Смета-Договір-Зобов’язання-Финансове Зобов’язання-Платіжне доручення”.
 • Передбачає створення електронних документів для Казначейства України у форматі ПЗ “Мережа”. Формування друкарських форм цих документів.
 • Реалізує перевірку відісланих відомостей (пакетів документів) в Казначейство України. Реєструє зміст реєстрів.

Облік грошових коштів і взаємодія із системою дистанційного обслуговування ГК України і Клієнт Банком

 • облік такої кількості джерел фінансування, яке потрібно вашій установі, без обмежень їх числа;
 • формування в системі і облік платіжних доручень, фінансових і юридичних зобов’язань. Проведення їх перевірки і прямого імпорту в систему СДО Казначейства України;
 • створення платіжних доручень, їх прямого імпорту через “Клієнт Банк”;
 • вивантаження виписок банку, створення їх на основі проводок з проведенням через журнали і ордери;
 • створення оборотно-сальдових відомостей з метою фіксації і контролю розрахункових документів.

Облік договорів бюджетної установи і взаємозв'язок з Е-дата

 • облік усієї договірної документації з постачальниками і покупцями. Можливість її обліку по специфікаціях;
 • створення додаткових угод;
 • облік операцій по Класифікатору ДК 021:2015;
 • оформлення додатків до електронного документу у вигляді сканованого оригіналу;
 • можливість вивантаження наступних пакетів документації і специфікацій до них на єдиному порталі використання публічних коштів E – Data (згідно з вимогою Закону України “Про відкритість використання публічних коштів”): договорів, додаткових угод, первинної документації на ТМЦ, ОЗ, актів отриманих послуг.

Облік взаєморозрахунків з контрагентами (постачальниками і покупцями)

 • облік отриманих послуг;
 • формування документації на надані установою послуги. Проводити облік можна по одному одержувачеві або по групі одержувачів послуг;
 • автоматичне створення податкових накладних на базі первинної документації з паралельним формуванням проводок;
 • формування зразків для друку рахунків і актів наданих послуг;
 • складання актів звіряння з дебіторами і кредиторами установи;
 • формування оборотно-сальдових відомостей і інших звітів по взаєморозрахунках.

Облік ОС і нематеріальних активів бюджетної установи

 • програмне рішення дає можливість вести облік по джерелах фінансування, а також відмовитися від створення додаткових субрахунків;
 • продукт веде облік по видах отримання основних засобів. Це може бути придбання, благодійна допомога, безкоштовне отримання, купівля за рахунок засобів цільового фінансування і так далі;
 • операції обліку надходжень необоротного активу, автоматично формують відповідні проводки, як в первинних документах отримання НА, так і в подальших операціях з ним (введення в експлуатацію, нарахування амортизації, списання);
 • відображення у бухгалтерському обліку бюджетної установи різних операцій з НА (будівництво, ремонт, модернізація, комплектація, розукомплектування і так далі);
 • облік амортизації по установі в цілому, по місцях зберігання, по облікових рахунках, по структурних підрозділах;
 • створення і друк форм введення актів в експлуатацію, інвентарних карток і інших документів;
 • створення документів інвентаризації: інвентаризаційних описів і відомостей, протоколів. Функція реалізується по установі в цілому і по місцях зберігання;
 • формування унікальних звітів, що настроюються: обороти НА, залишки НА і інших з функцією вивантаження в таблицю або роздруком.

Облік ТМЦ бюджетної установи (включно з медикаментами)

 • облік в контексті джерел фінансування дозволяє ігнорувати створення додаткових субрахунків;
 • облік по видах отримання ТМЦ (купівля, благодійні внески, безкоштовне отримання, купівля за кошти цільового фінансування і так далі) автоматизує формування проводок в первинних документах і в подальших операціях із запасами;
 • облік медикаментів по серіях, термінах придатності, виробнику;
 • автоматичний розрахунок кількісних параметрів ТМЦ (талон -литры, упаковка – ампула і так далі);
 • можливість вибрати методику обліку і списання ТМЦ – ФІФО або за середньою вартістю;
 • налаштування способу обліку собівартості окремо для кожного рахунку;
 • облік продуктів харчування і виробництва блюд, ведення плану-меню, розрахунок собівартості випуску блюда. Доступна опція списання продуктів по планах меню;
 • облік подорожніх листів: засобами автоматичного обчислення витрат ГСМ на підставі норми витрати, і на підставі показників пробігу автотранспорту. Облік заправки автомобіля у вигляді оформлення талонів (у літрах) і в ГСМ. Списання ГСМ;
 • облік операцій з продажу ТМЦ, передачі в межах відомства (установи) і інші операції вибуття ТМЦ;
 • облік і рух бланків строгого обліку;
 • створення супровідних документів до інвентаризацій по складах або по усій установі (інвентаризаційні описи, відомості, протоколи і так далі);
 • формування стандартної звітності, обумовленої законодавчими вимогами в Україні (відповідність усіх бланків), а також оборотно-сальдових відомостей, інших універсальних звітів. Підтримується можливість їх табличного вивантаження.

Облік ПДВ у бюджетній установі

Механізм обліку операцій з ПДВ в програмі реалізований відповідно до “Інструкції по бухгалтерському обліку податку на додану вартість”, затвердженою наказом Мінфіну від 01.07.1997 р. №141.

 • Налаштування розрахунку і нарахування податку на додану вартість (ПДВ) визначається обліковою політикою установи. Можна виконати налаштування по усій установі, по джерелах фінансування установи або по його структурних підрозділах.

Це варіативне налаштування істотно скорочує кількість створених вручну податкових накладних, а значить зводить до нуля ризик випадкових помилок.

 • Розрахунок ПДВ здійснюється автоматично в первинної документації установи. При цьому вид господарської операції визначає варіанти розрахунку ПДВ. Формування податкової звітності відбувається на основі первинних документів або створюється ручним способом. Проводки формуються автоматично незалежно від способу створення документу.
 • Експорт звітних документів походить безпосередньо з програмного продукту. Виконати його можна двома способами: Експорт для подальшого застосування сторонніх засобів відправки в ГФС. Експорт безпосередньо через вбудований “FREDO-Звіт”. Останній спосіб кращій, тому що окрім встановлення прямого зв’язку і неможливість механічних помилок, бюджетна установа не витрачається на інші зовнішні інструменти відправки.
 • Передбачений функціонал для створення і експорту податкових декларацій.
 • Реалізована методика створення єдиної звітності по взаєморозрахунках з бюджетом з функцією відбору по контрагентові, по підрозділу, по джерелу фінансування і іншим фільтрам і запитам установи.

Кадровий облік і розрахунок заробітної плати засобами комплексного програмного продукту KBS – Облік бюджетної установи

Кадрова служба, розрахунок заробітної плати у бухгалтерії установи завжди під пильною увагою. Програмний продукт KBS ефективно вирішує такі завдання. Структура програми розділяє кадри і заробітну плату в окремі підсистеми незважаючи на логічний зв’язок цих двох напрямів. Проте у користувача є розширений повноцінний функціонал для ведення кожного з цих двох сегментів.

Облік штатного розпису установи відповідає усім вимогам і стандартам трудового законодавства України. Користувач може коригувати штатний розпис.

Кадровий облік бюджетної установи

 • У програмі KBS – ОБУ здійснюється облік зайнятості посад у внутрішньому розпорядку установи при проведенні документу “Прийом співробітника”. Сформований звіт має версію для друку.
 • Розроблені документи “Прийом співробітника”, “Прийом співробітників списком”, “Переміщення співробітника”, “Переміщення співробітників списком”, “Звільнення співробітника”, “Звільнення співробітників списком”, а також реалізовані версії для друку відповідних наказів.
 • Доступна для заповнення форма договірної угоди цивільно-правового характеру (ЦПХ).
 • Передбачені форми для обліку графіків роботи співробітників в колективному і індивідуальному вигляді (40-годинний, 36-годинний, неповний робочий день, неповний робочий тиждень, позмінний графік та ін.).
 • Розроблений функціонал для реєстрації кадрових даних по співробітниках установи (пільги, види стажу, інвалідність, військовий облік, склад сім’ї і так далі).
 • Табель обліку робочого часу створюється в автоматичному режимі згідно з даними про фактично відпрацьований час, про відсутність працівника по причині лікарняного, відпустки або іншій причині (її можна теж прописати). Доступне створення окремих табелів робочого часу в різних структурних підрозділах бюджетної установи.
 • Реалізований механізм створення кадрових звітів.
  Заробітна плата бюджетної установи

Програмний продукт включає комплексний інструментарій для розрахунку і виплати зарплати (інших винагород) усім категоріям працівників установи.

 • Розрахунок заробітної плати побудований так, що 99,9% усіх видів виплат реалізовані і готові для застосування користувачем. Отже, коли працівник прийнятий на роботу, проведений наказ про призначення йому конкретного виду набавок і доплат, бухгалтерові для розрахунку досить зробити вибір з відповідного довідника.
 • Програма передбачає встановлення співробітникові виплат за різними джерелами фінансування і КЕКВ.
 • Розроблена опція розрахунку по середньому заробітку (лікарняні, відпускні).
 • У програмному продукті врахований автоматичний перерахунок зарплати за попередній період, якщо тоді був лікарняний. Розрахунок виплат по лікарняному листу з грошових коштів працедавця і із засобів Фонду соцстрахування виконується автоматично, всяких додаткових операцій з боку користувача.
 • У програмі розроблена форма створення заяви – розрахунку лікарняних, що відповідає вимогам Постанови Фонду соціального страхування України від 19.07.2018 року №12. Підтримується опція експорту такої заяви за допомогою “FREDO-Звіт”.
 • Розрахунок і нарахування індексації заповнюється автоматично по кожному працівникові.
 • Розрахунок і нарахування доплат до мінімальній зарплаті також виконується автоматично.
 • Перерахунок надбавки за вислугу теж робиться програмою самостійно, якщо спочатку в систему внесений стаж.
 • Реалізована функція формування відомостей до виплати з подальшим вивантаженням у банк або в касу установи.
 • Програма підтримує обчислення нарахувань і утримань за формулами. Зазвичай потрібні вам формули прописуються програмістами нашої компанії на етапі впровадження програмного продукту.
 • Утримання податкових платежів і зборів, пов’язаних з оплатою праці, здійснюється згідно з вимогою трудового законодавства України.
 • Реалізований функціонал обліку депонованої зарплати.
 • Передбачено нарахування оплати праці на підставі договорів ЦПХ (Цивільно-правового характеру).
 • Підсистема при проведенні витрат на зарплату, податки, відразу ж відображає ці суми у витратах установи. Користувачеві доступна робота з додатковими аналітичними розрізами (наприклад облік по підрозділах).
 • Підсистема створює регламентовану звітність для подання в державні установи (фонди), в ДПС України.
 • Підсистема створює звіти в довільний формі, аналізуючи статистику руху грошових коштів фонду оплати праці, нарахувань, утримань, податків.
 • Бухгалтерові установи корисно використовуватиме функціонал для розрахунку виплат в міжрозрахунковий період, передбачений в програмі. Ці відомості беруться до уваги при автоматичному розрахунку зарплати (виплата за першу половину місяця, премії і так далі).
 • Уся інформація по зарплаті відображається у бухгалтерському обліку установи.

Нарахування стипендії

 • впроваджений механізм нарахування стипендії і інших довільних видів нарахувань і утримань;
 • підтримується розрахунок і утримання обумовлених в законодавстві України податкових виплат і зборів (ПДВ, військовий збір);
 • відображення усіх нарахувань і утримань в звітній документації з подальшим експортом інформації;
 • підтримується функція створення довідок про доходи.

Звітність бюджетної установи

Комплексний програмний продукт KBS – Облік бюджетних установ дозволяє формувати спеціальні звіти, згідно з актуальними законодавчими нормами України.

Доступні інші типово бухгалтерські або універсальні звіти, передбачені розробником або налагоджені консультантами компанії “Системи для бізнесу” під потреби конкретної установи:

 • Оборотно-сальдові відомості, картки рахунку. Не залежно від того який звіт сформований користувачем, реалізована можливість без додаткових дій перейти у будь-який первинний документ, також є можливість відбору по джерелу фінансування, місцю зберігання, підрозділу і іншим фільтрам залежно від потреб користувача.
 • Передбачено створення звітності по кодам економічної класифікації витрат (КЕКВ).
 • Розроблена опція формування меморіальних ордерів, книги “Журнал-головна.
 • Систематизовані механізми формування спеціалізованих звітів по різних напрямах: по грошових коштах, по ТМЦ, по необоротних активах, кадрах, зарплаті, та інш.
 • Впроваджено формування і експорт фінансової та бюджетної звітності.
 • Реалізовано створення звітів 1ДФ, ЄСВ, податкових декларацій.
 • Можливо формувати статистичний звіт 1ПВ.
 • Розроблено створення картки аналітичного обліку.

Ефект від придбання і впровадження програмного продукту KBS – Облік бюджетної установи

Програмний продукт впроваджений і активно використовується органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підвідомчими організаціями, установами освіти: ВНЗ, школами і коледжами, дитячими садками, професійно-технічними навчальними закладами і іншими установами – розпорядниками бюджетних грошових коштів.

Використання програмного продукту KBS – Облік бюджетної установи має комплексний позитивний ефект відразу в декількох напрямах:

 • оперативне коригування обліку і звітної документації установи, що відповідає нововведенням в законодавчій базі України;
 • підвищення рівня фінансового контролю за витратами організації, припинення нецільового використання грошових коштів;
 • підвищення рівня оперативності та якості процесів планування. Оптимізація використання держ. майна і держ. грошових коштів, виконання бюджету установи, покращення правильності і швидкості заповнення звітів;
 • підвищення якості управління бюджетним процесом в установі за рахунок можливості миттєво створити якісну, усебічну інформацію про фінансово-економічний стан установи.

Чому KBS – Облік бюджетної установи вигідно купувати в компанії “Системи для бізнесу”

Ми маємо великий успішний досвід автоматизації обліку бюджетних установ і організацій. Впроваджуємо і робимо супровід кращих програмних продуктів. Чому вибирають нас:

 1. Висока якість обслуговування, швидкий і компетентний сервіс.
 2. Розроблений поетапний порядок впровадження. Ми вивчаємо ваші потреби, пропонуємо рішення і несемо відповідальність за результат.
 3. Служба технічної підтримки нашій компанії надає консультації без обмеження в часі. Вам не потрібно платити за додаткові пояснення. Консультуємо по двом напрямках: а) фінансовий бухгалтерський облік і формування звітної документації; б) кадровий облік і розрахунок заробітної плати.
 4. Наші співробітники легко і швидко навчать вас азам роботи з програмним продуктом KBS, зроблять комплексний супровід починаючи з першого входу в програму і до формування звітності.
 5. Ми не працюємо за вас, але ми допомагаємо і направляємо користувача, щоб він швидко і упевнено досяг результату.
 6. Наша група професіоналів-програмістів допоможе реалізувати будь-які форми звітної документації і створити будь-які доопрацювання, не передбачені в стандартному рішенні спеціально для вас.

Компанія “Системи для бізнесу” – ваш надійний партнер і помічник в автоматизації обліку у бюджетній сфері!

Слідкуй за нами
Поділитись

Корисні статті