BAS Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу

Поділитись

Оптимальне рішення від розробника BAS для автоматизації податкового і бухгалтерського обліку та формування регламентованої звітності для компаній, які займаються відповідними видами діяльності у аграрній сфері.

БАС Елеватор🎯 ВАЖЛИВО! В програмі можна вести облік декількох юридичних та фізичних осіб з різними форми оподаткування в одній інформаційній базі. Це буде раціональним рішенням  для підприємств в тому випадку, коли їх господарська діяльність пов’язана між собою – тоді можна використовувати загальні списки партнерів, товарів, складів і персоналу і т.д. При цьому створювати спеціалізовану або обов’язкову  звітність кожна організація може окремо.

Цікавить демонстрація можливостей і ціна програми? Тисніть кнопку нижче і замовте БЕЗКОШТОВНИЙ огляд у зручний для вас час:

В програмі BAS Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу автоматизовано наступні розділи обліку:

 • Робоче місце зважувальника – ведеться контроль роботи зважувальника, виписка накладних на переміщення зерна; створення  журналів реєстрації зважень і т.д.
 • Робоче місце спеціаліста лабораторії – введення результатів аналізів лабораторії, формування лабораторного журналу, аналіз якості зерна, створення  рецептур на виготовлення готових виробів і т.п.
 • Робоче місце бухгалтера по зерну – автоматичне формування реєстрів товаро-транспортних накладних, виписка наказів на вивезення/переоформлення зерна, автоматичне формування бухгалтерських проводок і оперативних звітів.
 • Робоче місце бухгалтера по взаєморозрахункам – ведення взаєморозрахунків з власниками  зерна, контроль розрахунків по послугам, створення  оперативних звітів, виписка рахунків, тощо.
 • Облік виробництва – ведеться облік виробництва комбікорму та готової продукції мукомельного виробництва, робота з рецептами, облік готової продукції, фасування продукції та інші допоміжні виробництва.
 • Облік транспорту та сільгосптехніки – ведеться повний облік по паливу, показанням спідометра, залишків в баках, підрахунок витрат палива по нормам. Аналізуються витрати на водіїв та механіків машино-тракторного парку.
 • Облік інших витрат проводиться у розрізі статей витрат, підрозділів та об’єктів, реалізований механізм розподілу та аналізу витрат.
 • Розрахунок  заробітної плати – ведеться кадровий облік та розрахунок відпускних та лікарняних листів для співробітників. Зарплата виплачується як через касу підприємства так і через банківську картку, але є можливість виплачувати заробітну плату і в натуральному вигляді.

Бас бухгалтерія млина

Можливості програмного рішення Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу:

Облік матеріально-виробничих запасів.

Підтримуються наступні способи оцінки матеріально — виробничих запасів при їх вибутті:

 • середня вартість товару;
 • собівартість товару по методу FIFO (перший прийшов перший пішов).

Складський облік.

Є можливість вести кількісно-сумовий або кількісний облік по складах. При кількісному обліку оцінка матеріалів, товарів не залежить от конкретного складу. Є можливість відключення  складського обліку, якщо немає потреби.

Дані інвентаризації, які формуються в «Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу для України», автоматом звіряються з даними обліку. На підставі даних інвентаризації можна оприбуткувати надлишки та списати нестачу.

Облік торгівлі.

Здійснюється автоматизація операцій надходження та реалізації послуг і товарів, а також повернення ТМЦ від покупця та постачальнику.

При роздрібній торгівлі відеозображення продажів формується  по результатам інвентаризації .

В програмі «Бухгалтерія елеватора, млина и комбікормового заводу для України» реалізована можливість застосовувати різні типи цін – закупівельні, роздрібні, оптові або дрібнооптові, що дуже спрощує створення документів по надходженню та реалізації ТМЦ.

Облік операцій з тарою.

Функціонал надає можливість вести облік поворотної тари, коли в тому є необхідність і зроблені відповідні налаштування.

Облік готівкових і безготівкових грошових коштів.

Здійснюється автоматизація розрахунків з постачальниками, покупцями, підзвітними особами та співробітниками, ведення операцій в іноземній валюті, а також внесення готівкових коштів на розрахунковий рахунок  і отримання готівки в касі банку по чеку.

Розрахунки з покупцями і постачальниками.

Облік розрахунків з контрагентами ведеться як в національній валюті, так і в іноземній. При цьому здійснюється автоматичний розрахунок курсової різниці для кожної операції.  Розрахунки з контрагентами  проводяться по договору або з урахуванням розрахункових документів. Для кожного конкретного договору визначається свій  метод здійснення розрахунків.

Облік основних засобів, нематеріальних і малоцінних активів

Підсистема дозволяє спростити та  автоматизувати основні операції по находженню ОЗ, НМА та МЦ активів на підприємство, введення їх в експлуатацію, нарахування  амортизації, модернізація, передача, списання та інвентаризація.

Підсистема дозволяє  призначити спосіб відображення витрат по амортизації за певний період у відповідності до рахунків обліку та  об’єктами аналітичного обліку, а також встановлювати графік нарахування сезонної амортизації.

Ведення  обліку основних засобів, нематеріальних і малоцінних активів, відповідає вимогам Національних Стандартів Бухгалтерського Обліку.

Облік основного та допоміжного виробництва.

В програмі реалізований автоматизований розрахунок собівартості продукції та послуг. Протягом місяця облік випущеної продукції ведеться по плановій собівартості, а в кінці місяця розраховується фактична собівартість.

Облік напівфабрикатів.

Конфігурація підтримує складський облік напівфабрикатів і автоматичний розрахунок їх собівартості.

Облік витрат.

Конфігурація надає можливість розподіляти витрати по номенклатурним група товарів та послуг. Можливі такі бази розподілу:

 • оплата праці;
 • обсяг  випуску;
 • прибуток;
 • планова собівартість;
 • матеріальні та  прямі витрати;
 • окремі статті прямих витрат.

Облік ПДВ.

Облік ПДВ реалізований в повному обсязі у відповідності з податковим законодавством України. Здійснюється контроль податкового призначення ТМЦ, ОЗ, ТЗВ. Є можливість змінювати податкове призначення, а також формування податкових документів  і Декларації по ПДВ.

Облік податку на прибуток.

Ведення господарських операцій в інформаційній базі в кінці періоді дозволяє розраховувати  прибуток і відповідно розраховувати податок на прибуток. Податкова декларація по податку на прибуток формується в автоматичному режимі.

Бухгалтерська та податкова звітність.

В конфігурацію додано  набір універсальних бухгалтерських звітів для аналізу (наприклад, оборотно-сальдова відомість, картка рахунку, аналіз рахунку, аналіз субконто, зведені проводки і т.д).

Реєстр регламентованих звітів також вбудований в програму. В ньому є перелік самих розповсюджених фіскальних звітів. Їх форма, склад може змінюватись відповідно з рішеннями фіскальних органів. Зміна їх в програмі відбувається з одночасним оновленням програми.

Кадровий облік і облік заробітної плати.

Крім обліку основних співробітників, в програму додана можливість ведення обліку сумісних співробітників. При необхідності цю функцію можна відключити. Для кадрової служби підприємства всі форми, які заповнюють кадровики мають друковану форму і відповідають первинним кадровим документам.

Підсистема здійснює:

 • Нарахування  заробітної плати співробітникам по окладу, премій та утримань, включає перерахування  зарплати на карткові рахунки співробітників.
 • Розрахунок податків та внесків заробітної плати співробітників.
 • Формування відповідних звітів підприємства.

Операції по закриттю періоду.

В конфігурації спрощено формування обов’язкових процедур по  закриттю місяця , тобто, автоматизовані операції, котрі виконуються наприкінці місяця,  а також проведення регламентованих операцій: переоцінка валюти, розрахунок амортизації, розрахунок собівартості продукції, списання витрат майбутніх періодів і т.і., розрахунок фінансових результатів.

Для спрощення контролю результатів по закриттю місяця, в програмі реалізована група звітів «Довідки -розрахунки», які відображає спосіб розрахунку від первинних даних до формування проводок.

Стандартні бухгалтерські звіти.

Конфігурація забезпечує користувача набором стандартних звітів (в число котрих входить оборотно -сальдова відомість, обороти рахунка, аналіз рахунка, аналіз субконтно, зведені проводки, оборотно-сальдова відомість по рахунку, тощо). На базі цих звітів можна аналізувати дані по проводкам, залишкам і оборотам рахунків в різних аналітичних розрізах.

Обов’язкова звітність.

Програма BAS Агро Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу об’єднана з сервісом електронної звітності FREDO Звіт, що дозволяє автоматично формувати і відправляти звіти державним органам України, а також засновникам організації.

Сервісні механізми.

 • «Експрес — перевірка ведення обліку» дає можливість виявити помилки в веденні обліку, показує можливі причини появи таких помилок та рекомендації по їх виправленню.
 • «Монітор бухгалтера» представляє дані по залишкам і заборгованостям оперативно і в зручній формі.

Також представлені інші можливості:

 • завантаження курсу валют із інтернету;
 • вбудований поштовий клієнт;
 • автоматична перевірка  та встановлення поновлень програмного рішення через інтернет та ін.

 

Бажаєте ознайомитись з можливостями програми БЕЗКОШТОВНО? Заповніть заявку на демонстрацію нижче:

Слідкуй за нами
Поділитись
Коментарі

Коментарів поки що немає...