Облік основних засобів в BAS Агро. Бухгалтерія

Поділитись

В цій статті буде приділено увагу саме обліку основних засобів (ОЗ).

В програмі BAS Агро. Бухгалтерія в повному обсязі реалізовано бухгалтерський та податковий облік необоротних активів підприємства, а саме:

 • Основних засобів (ОЗ);
 • Нематеріальних активів (НМА);
 • Інших необоротних матеріальних активів, малоцінних необоротних активів та бібліотечних фондів (МНМА, МШП);
 • Капітальних інвестицій.

В цій статті буде приділено увагу саме обліку основних засобів (ОЗ).

Основні засоби в програмі обліковуються по кожному об’єкту на субрахунках рахунку 10. Основний принцип обліку полягає у поетапному перенесенні вартості основних засобів на витрати підприємства, тобто через нарахування зносу.
Розглянемо життєвий цикл основного засобу від придбання або створення до вибуття.

Облік капітальних інвестицій.

Придбання або створення об’єкту основного засобу обліковується як капітальні інвестиції.
При тому в програмі реалізовано два варіанти обліку капітальних інвестицій:

 • Устаткування – товаро-матеріальні цінності, що купуються з метою використання в якості майбутніх основних засобів, які не потребують додаткових капіталовкладень.
  Але устаткуванням можна вважати і окремі блоки майбутніх основних засобів, окремі їх складові і т.і. Облік устаткування ведеться в розрізі номенклатурних позицій на складах і по партіях;
 • Об’єктами будівництва є витрати на виготовлення, монтаж, модернізацію основних засобів, тобто накопичення витрат для створення майбутнього основного засобу. Облік ведеться у розрізі статей витрат лише у сумовому вираженні.

Перелік Устаткування зберігається в довіднику Номенклатура. Аналогічно обліку запасів.
Перелік Об’єктів будівництва зберігається в окремому довіднику з однойменною назвою Об’єкти будівництва.

Витрати на створення або модернізацію необоротних активів також обліковуються як об’єкти будівництва у відповідному довіднику у розрізі статей витрат, а списання при введенні в експлуатацію загальною сумою.

Бухгалтерський облік устаткування ведеться на рахунку 1521 Придбання основних засобів.
Облік витрат по накопиченню вартості майбутнього основного засобу ведеться на рахунку 1522 Виготовлення основних засобів в розрізі об’єктів будівництва та статей витрат.

Придбання об’єктів будівництва чи устаткування проводиться документом Надходження товарів та послуг з видом операцій відповідно Устаткування або Об’єкт будівництва. В документі обов’язково має бути встановлений прапорець в колонці ОФ.

Рис.1 НТтаП з видом операцій Устаткування та Об’єкт будівництва.

НТтаП з видом операцій Устаткування та Об’єкт будівництва

 

НТтаП з видом операцій Устаткування та Об’єкт будівництва

Облік Основних засобів у програмі BAS Агро. Бухгалтерія

Матеріальна цінність є основним засобом коли вона відповідає певним критеріям (вартість більше 20 тисяч грн і термін використання більше 1 року) і введена в експлуатацію.
Перелік основних засобів зберігається о довіднику, який так і називається Основні засоби.

Для створення однотипних основних засобів призначений механізм Групове створення ОЗ. У формі групового створення треба вказати наступні параметри:

 • Групу довідника, в яку додаються нові об’єкти;
 • Код, з якого почнеться нумерація нових об’єктів;
 • Кількість створених об’єктів;
 • Найменування об’єкта.

Для введення в експлуатацію основних засобів використовується однойменний документ Введення в експлуатацію ОЗ. Саме при введенні в експлуатацію визначаються параметри обліку основного засобу: рахунок обліку, спосіб відображення витрат по амортизації, підрозділ, термін корисного використання , належність до податкової групи та ін.
Однотипні основні засоби дозволяється вводити в експлуатацію одним документом. Для всіх таких об’єктів будуть встановлені однакові вартість та параметри обліку.

Рис.2 Док-т Введення в експлуатацію устаткування або об’єкту будівництва.

Введення в експлуатацію устаткування або об’єкту будівництва

 Введення в експлуатацію устаткування або об’єкту будівництва

Аналітичний облік основних засобів ведеться по матеріально-відповідальним особам і місцям зберігання. Інформація про це зберігається в спеціальних звітах Інвентарна книга ОЗ, Відомість амортизації ОЗ.

Нарахування амортизації в бухгалтерському та податковому обліку проводиться щомісячно документом Закриття місяця з включеними прапорцями у відповідному рядочку Нарахування амортизації ОЗ. Амортизація також нараховується документами Передача ОЗ або Списання ОЗ. Дублювання операцій в програмі відстежується автоматично.

Основні параметри для нарахування амортизації вказуються користувачем при введенні в експлуатацію основного засобу. Але деякі параметри можуть бути змінені документами, які впливають на нарахування амортизації:

 • Модернізація і ремонт ОЗ;
 • Зміна параметрів амортизації ОЗ;
 • Зміна графіків амортизації ОЗ.

Спосіб відображення витрат по амортизації вказується користувачем і може бути змінений в процесі експлуатації документом Зміна відображення амортизації ОЗ.
Якщо в процесі експлуатації основного засобу виникає необхідність тимчасово припинити його використання, а отже і призупинити нарахування амортизації можна скористатися документом Консервація ОЗ, в якому встановити прапорець Впливає на нарахування амортизації і не встановлювати прапорець Нараховувати амортизацію. Після закінчення консервації об’єкта ОЗ нарахування амортизації можна відновити за допомогою вище вказаних документів.

Рис.3 Зміна стану ОЗ

Зміна стану ОЗ

Для переміщення основних засобів між місцями зберігання або матеріально-відповідальними особами, використовується документ Переміщення ОЗ, але вказується тільки підрозділ, куди переміщується основний засіб та матеріально-відповідальна особа.
Витрати по амортизації автоматично з наступного місяця будуть накопичуватись за новим підрозділом.

Рис.4 Переміщення ОЗ.

Модернізація і ремонт ОЗ.

В процесі експлуатації основних засобів виникають потреби в ремонті або модернізації об’єктів. Першим етапом накопичення витрат по ремонту або модернізації об’єкту основного засобу є надходження відповідних витрат через застосування документу Надходження товарів та послуг, або Вимога –накладна і створенням об’єкта будівництва
Для фіксації в програмі господарської операції модернізації або ремонту об’єкту основного засобу застосовується документ Модернізація і ремонт ОЗ з відповідним видом операції. В шапці документу вказується вид поліпшення (ремонт або модернізація), об’єкт будівництва, накопичені суми розрахуються автоматично після натискання кнопки Розрахувати. Також слід вказати рахунок накопичених витрат 235 або 1522.
В табличній частині обирається об’єкт основного засобу, або об’єкти основних засобів.
Після натискання кнопки Заповнити – Для списку ОЗ всі суми будуть розраховані автоматично.

Рис.5 Модернізація і ремонт ОЗ.

Інвентаризація ОЗ

З метою перевірки наявності основних засобів на підприємстві, а також їх місце знаходження періодично проводиться інвентаризація основних засобів, під час проведення якої порівнюється фактична і облікова наявність необоротних активів.
Для відображення операції інвентаризації застосовується документ Інвентаризація ОЗ.
Документ заповнюється автоматично – По залишках, потім користувач встановлює прапорці у рядках в яких немає розбіжностей між обліковими даними і фактичною наявністю ОЗ.
Документ не формує жодних рухів, але на підставі документу Інвентаризація ОЗ можна:

 • Прийняти до обліку надлишкові основні засоби за допомогою документу Введення в експлуатацію ОЗ;
 • Списати відсутній основний засіб застосувавши документ Списання ОЗ:
 • Змінити місцезнаходження основного засобу, якщо в одному підрозділі виявлено його нестачу, а в іншому надлишок, застосувавши документ Переміщення ОЗ.

Рис. 6 Інвентаризація ОЗ.

 Інвентаризація ОЗ

Списання ОЗ у програмі BAS Агро. Бухгалтерія

Списання необоротних активів проводиться в зв’язку з моральним або фізичним зносом. В програмі списання необоротного активу відображається документом Списання ОЗ.
В одному документі можна списати декілька основних засобів. Документ заповнюється, як і більшість документів в програмі, напівавтоматично:

 • Заповнюється перелік об’єктів основних засобів;
 • По кнопці Заповнити – Для списку ОЗ автоматично заповнюються облікові суми, в тому числі нарахована амортизація;
 • На закладці Додатково вказуються параметри списання.

Також в документі вказується причина списання. Список причин списання зберігається у відповідному довіднику.
Згідно з ПКУ операція списання необоротних активів за рішенням платника податків прирівнюється до операцій реалізації, тобто потрібно нарахувати податкові зобов’язання по ПДВ на залишкову вартість . Таку операцію можна відобразити за допомогою документу Податкова накладна з видом операції Умовний продаж, створеного на підставі документу Списання ОЗ.

7 списання оз

 списання оз

Продаж ОЗ

Продаж основних засобів в програмі називається Передача Основних засобів і проводиться вона в один або в два етапи:

 • Якщо рішення про продаж ОЗ і операція продажу здійснюється в одному звітному періоді, то операція відображається за допомогою документу Передача ОЗ. Після проведення документ формує всі проводки для списання ОЗ рахунку обліку основних засобів, а також вже нараховану амортизацію і відповідно формує проводки по власне самій реалізації основного засобу;
 • Якщо рішення про реалізацію і власне сама операція реалізації проводяться в різних звітних періодах, то спочатку формується документ Підготовка до передачі ОЗ, який формує першу частину проводок по списанню ОЗ з рахунку обліку на рахунок 286 Необоротні активи до реалізації та списання вже нарахованої амортизації. Друга частина операції формується створенням на підставі документу Підготовка до передачі ОЗ нового документу Передача ОЗ з розрахунком зобов’язань по ПДВ.

Заповнення документів здійснюється так само, як і заповнення документу Списання ОЗ:

 • В табличній частині вказується перелік основних засобів до реалізації;
 • По кнопці Заповнити – Для списку ОЗ для кожного об’єкта автоматично заповнюються облікові суми – первинна вартість та накопичена амортизація.

Окрім того, в документі реалізації основного засобу вказується контрагент, договір з покупцем, ціна продажу, схема реалізації.

Рис.8 Передача ОЗ

Передача ОЗ

Передача ОЗ

Облік орендованих ОЗ

Для обліку орендованих ОЗ в програмі передбачені спеціальні документи, які формують відповідні проводки.
Документ Облік орендованих ОЗ формує прийняття до обліку або зняття з обліку орендованих основних засобів. Документ має два види операцій: Прийом і Зняття. Закладку Основні засоби треба заповнити переліком орендованих ОЗ і їх вартість.
На закладці Бухгалтерський облік потрібно заповнити інформацію про підрозділ, МВО, рахунок обліку, на якому буде вестись облік орендованих ОЗ.

Рис.11 Документ обліку орендованих ОЗ.

Для інвентаризації орендованих ОЗ призначений документ Інвентаризація орендованих ОЗ. Документ інформує про орендовані ОЗ в розрізі орендодавців, рахунків обліку, МВО, підрозділів.
Таблична частина документа заповнюється автоматично натисканням кнопки Заповнити.
Закладка Додатково заповнюється документ-підстава для проведення інвентаризації.

Рис.12 Документ Інвентаризація орендованих ОЗ.

 Інвентаризація орендованих ОЗ

Також можна сформувати документ Інвентаризація орендованих ОЗ по матеріально-відповідальній особі.
Документи Інвентаризація орендованих ОЗ не формує жодних рухів ні в бухгалтерському, ні в податковому обліку.

Звітність по ОЗ у системі BAS Агро. Бухгалтерія.

Проаналізувати події з основними засобами в програмі можна за допомогою стандартних звітів, які присутні у великій кількості. Наприклад, Оборотно-сальдова відомість по рах.10, 13,15 з субрахунками, або Аналіз субконто по основним засобам.

За допомогою звіту Відомість амортизації ОЗ можна визначити:

 • Наявність основних засобів в розрізі місць зберігання та матеріально-відповідальних осіб;
 • Облікові параметри основних засобів;
 • Вартісні показники ОЗ;
 • Суми нарахованої в бухгалтерському та податковому обліку амортизації.

Ще один дуже цікавий звіт до уваги користувача – Інвентарна книга ОЗ. Цей звіт проінформує про перелік об’єктів ОЗ по підрозділам, обо по підприємству в цілому, а також по МВО із зазначенням основних облікових даних.

Крім названих, можна використовувати будь-який стандартний звіт, представлений у програмі.

Отже, підсистема Основні засоби у BAS Агро. Бухгалтерія дозволяє користувачу зручно вести облік основних засобів, використовуючи документи по нематеріальним активам, що вбудовані в програмі, а також користуватися іншими сервісними функціями, що значно спрощують роботу бухгалтера, економлять ресурси компанії та дозволяють уникнути помилок у обліку.
Сподіваємось, цей матеріал був корисним. Більше наших оглядів читайте тут: (посилання на корисні статті по БАС).

Пам’ятайте, у разі потреби ви завжди можете задати свої питання нашим фахівцям по BAS та 1С:Підприємство за телефоном гарячої лінії підтримки (067)350-24-00, або ж замовити дзвінок тут: кнопка «Передзвоніть мені».

Слідкуй за нами
Поділитись
Коментарі

Коментарів поки що немає...