BAS Бухгалтерія

Поділитись

Ваша команда це – люди, які знають свою справу! І ви – бухгалтер профі. Тому BAS Бухгалтерія ПРОФ – це ваш програмний продукт.
BAS Бухгалтерія ПРОФ – це інструмент для вирішення завдань на будь-яких ділянках роботи бухгалтера на підприємстві.

Бас бухгалтерія проф

BAS Бухгалтерія ПРОФ – технологічна платформа з налаштованими розрахунковими алгоритмами. Ця програма повністю автоматизує бухгалтерський облік підприємства. Програма, подібно до інших продуктів лінійки BAS дає можливість враховувати всі ділові процеси компанії з широким спектром видів господарської діяльності.

BAS Бухгалтерія ПРОФ пропонує максимальні можливості фіксації бізнес процесів на підприємстві. Це створення первинної документації, облік взаєморозрахунків з партнерами, відображення в документах виробничої діяльності, торгових операцій, нарахування заробітної плати, виведення фінансової результативності.
 Програма повністю автоматизує процеси і забезпечує необхідний аналіз діяльності для керівництва підприємства.

🎯 Чудова нагода ознайомитися з можливостями програми під час БЕЗКОШТОВНОЇ демонстрації:

Програма BAS Бухгалтерія ПРОФ передбачає:

 • накопичення інформації про господарську діяльність підприємства, в програмі реалізована можливість ведення обліку торгівлі і всіх виробничих етапів роздрібної торгівлі, оптової торгівлі, комісійних продажів;
 • облік фінансів;
 • ведення основних засобів, нематеріальних та матеріальних активів;
 • облік персоналу компанії і розрахунки по зарплаті;
 • можливість використання різних схем проведення податкових виплат;
 • операції, які завершують період, визначення фінансового результату;
 • експрес – перевірка облікових операцій і документів. Вона допомагає в будь-який час отримати сгруппированную і деталізовану оцінку коректності обліку;
 • обов’язкову звітність, FREDO Звіт.

Ми цінуємо ваш час, тому розповімо лише про основні переваги програми.

Можливості та переваги програми BAS Бухгалтерія ПРОФ для України

Облік первинки підприємства

Для реєстрування господарських операцій програма дає нам великий вибір первинних документів. Вони фіксують факт господарської операції. Документ “Бухгалтерська довідка” реалізований безпосереднім введенням окремих проводок.

Можливості комплексної роботи

Подібно до інших продуктів лінійки BAS в програмі є ведення відразу двох і більше підприємств. Це організовано як в окремих інформаційних базах, так і в загальній базі, де об’єднані кілька суб’єктів підприємницької діяльності. Програмою передбачено використання загального списку партнерів, загального переліку товарів, складів, списку кадрів і в той же час звітність для кожної організації окремо.

Зручний розділ Торгівля

У програмі він представлений різними методами оцінки матеріальних запасів під час вибуття згідно з національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку НП (С) БО 9 «Запаси».
Ведення складського обліку можна реалізовувати в кількісному або кількісно-сумарному вигляді. Програмою передбачено переміщення товарів і запасів між складами, неавтоматизованими торговими точками.
Програма BAS Бухгалтерія ПРОФ автоматично проводить інвентаризацію, звіряючи результати обліку і реєструючи надлишки або нестача товару. У разі виникнення потреби програма може враховувати ТМЦ комплектами.

Процес операцій торгівлі оформляється через заповнення рахунків, накладних, договорів, через надходження додаткових витрат і валютно-митних декларацій. Для роздрібної торгівлі в програмі передбачені різні варіації ціни продажу. Для торгівлі підакцизної продукцією створений облік акцизного податку. У програмі BAS Бухгалтерія ПРОФ представлені також операції з тарою та комісійна торгівля.

Функціональний блок роботи з бізнес-партнерами

Розрахунки з партнерами, як і в інших продуктах лінійки BAS, в програмі BAS Бухгалтерія ПРОФ здійснюються в гривні і в інвалюті. При цьому програма сама розраховує і відображає в обліку курсові різниці. Можливості програми BAS Бухгалтерія ПРОФ дозволяють визначати стан ваших відносин з партнерами та скорегувати борги за допомогою акту взаєморозрахунків.

Змістовний кейс Облік банківських і касових операцій

Цей блок програми тримає під контролем всі рухи коштів на підприємстві. Завдяки налаштування обміну відомостей з банком, в програмі автоматично формуються платіжні документи. Реалізовано документообіг з купівлі-продажу валюти.
Готівкові кошти в програмі враховуються відповідно до вимог «Положення про ведення касових операцій». У програмі можливо вести облік по відокремлених структурних підрозділах підприємства. Реалізовано автоматичне формування касової книги.

Розроблені форми звітності в програмі BAS Бухгалтерія ПРОФ надають вичерпний аналіз вашого фінансового стану. Звіти допоможуть спрогнозувати рух фінансів перевірити грошові потоки.

Ведення в програмі ОС і МБП

Весь облік основних засобів, малоцінки і нематеріальних активів організований так, як того вимагає Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку НП(С)БО.
Передбачено відображення в бухгалтерських документах надходження таких активів, їх введення в експлуатацію, амортизаційні відрахування. Програма враховує ремонт, модернізацію, списання або переоцінку основних засобів, інвентаризацію.
До амортизаційних сум можна застосовувати різний алгоритм нарахувань і розподіляти їх. У програмі BAS Бухгалтерія ПРОФ реалізована здача в експлуатацію, переміщення і списання малоцінки.

Потужний кадровий блок

Прийняти, звільнити, змінити розмір окладу, нарахувати заробітну плату – все це є в розділі «Зарплата і кадровий облік». Ця підсистема програми вирішує необхідні завдання, пов’язані з реєстрацією персоналу на підприємстві. BAS Бухгалтерія ПРОФ формує особову картку працівника використовуючи відомості з довідника фізосіб і співробітників.
Розрахунок зарплати визначається нормативно-законодавчою базою України. У програмі прописані всі ключові показники – мінімальна зарплата, прожиткові мінімуми, розміри податкових платежів, індекси, календар робочого часу. Є класифікатори доходів, пільг, видів єдиного соціального внеску (ЄСВ), категорії застрахованих осіб.

Заробітна плата може бути розрахована за першу половину місяця або за весь місяць в цілому. Налаштувавши необхідні параметри обліку зарплати, можна отримати постійний метод її відображення в звітності. У програмі налічується заробітна плата по робочих днях, по годинах, по тарифу. За вашим бажанням можна створити новий вид нарахувань.
Функціонал формує всю необхідну звітність по оплаті праці.
У програмному забезпеченні BAS Бухгалтерія ПРОФ передбачений режим спрощеного кадрового обліку, спрощеного нарахування зарплати, кадрового режиму.

Продуманий кейс Виробництво

Суб’єкту господарської діяльності у виробничій діяльності не обійтися без інструментів обліку надходжень матеріалів, передачі їх у виробництво, відображення витрат, обліку собівартості і передачі готової продукції на склад.

Програма фіксує на бухгалтерських рахунках всі витрати виробництва. Запаси для виробництва проводяться в програмі через документ «Вимога – накладна» на конкретний вид готової продукції. Облік витрат ведеться в розрізі готового виробу – в номенклатурній групі.

Результат виробництва, тобто готова продукція, фіксується на складі за допомогою «Звіту виробництва за зміну». У цьому документі передбачено інструмент Специфікація. Він включає перелік матеріалів, використаних у виробництві готового виробу і облік зворотних відходів по товару.

У BAS Бухгалтерія ПРОФ передбачений функціонал для обліку виробництва на давальницькій сировині і передача своїх матеріалів в переробку іншим організаціям. Ця підсистема враховує витрати переробки, передачу матеріалів у переробку і оприбуткування готових виробів.

Всі необхідні настройки виробничого процесу відображаються в параметрах обліку. Необхідно визначити тип планових цін і метод розподілу загальновиробничих витрат.

Зручно організований облік ПДВ

Контроль податку на додану вартість відбувається в розрізі відображення податкових зобов’язань і податкового кредиту. Після необхідних налаштувань в договорах з партнерами, програма прекрасно виконує облік цього податку на всіх етапах ведення діяльності.

Реалізована реєстрація вхідного ПДВ безпосередньо введенням на підставі інших документів, також ця функція автоматизована завдяки інструментам електронного документообігу. Передбачена реєстрація валютно-митного декларування імпортних товарів. Існує механізм пропорційного використання податкового кредиту для оподатковуваних і неоподатковуваних операцій.

Проаналізувати вхідний ПДВ у програмному забезпеченні BAS Бухгалтерія ПРОФ можна завдяки звітам: «Перевірка вхідного ПДВ», «Очікуваний і підтверджений ПДВ продажів / придбань». Податкові зобов’язання нараховуються на підставі документів – «Реалізація товарів і послуг», «Звіт комітенту про продаж», «Звіт комісіонера», «Надання виробничих послуг», «Передача основних засобів».
Створюються податкові накладні, додатки 1 і 2 до податкової накладної з подальшою можливістю передачі документів в електронному вигляді. Програма підтримує всі передбачені законодавством методи нарахування податку на прибуток. Здійснюється контроль за всіма процесами з ПДВ, продумана система звітності по аналізу цього податку.

Легка процедура закриття звітних періодів

Закінчився місяць роботи – потрібно перевірити і закрити всі операції. Для цього в програмі BAS Бухгалтерія ПРОФ реалізований інструмент «Закриття місяця». У ньому передбачено порядок виконання регламентних операцій перерахунку, оцінки статей обліку, розрахунок собівартості, переоцінка запасів, розрахунок активів і витрат. Так ви зможете розрахувати амортизацію, відобразити витрати майбутніх періодів, переоцінити валюту, розподілити транспортно – заготівельні витрати, провести розрахунок торгової роздрібної націнки.

Істотно полегшує роботу з ведення обліку функціонал «Експрес – перевірка». Система виявляє помилки в даних і в бухгалтерському обліку. Ця перевірка надає детальний аналіз кожного розділу обліку.
Завершення періоду – це визначення фінансового результату. А значить треба зробити закриття доходів і витрат суб’єкта господарської діяльності, сформувати залишки нерозподіленого прибутку. Все це виконується за допомогою інструментів підсистеми.

Регламентована звітність

Кейс, який акумулює інформацію, систематизує її відповідно до вимог звітності. BAS Бухгалтерія ПРОФ дозволяє автоматично заповнювати звіти, зберігати їх і вивантажувати в електронній формі. У програмі передбачений сервіс зручної подачі звітів і документів в електронному вигляді.
Сервіс «FREDO Звіт» призначений для відправки звітності до контролюючих органів, реєстрацію документів ПДВ в Єдиному державному реєстрі, адміністрування податку на прибуток, документообіг з державними органами. Підсистема цього сервісу «FREDO ДокМен» надає можливість обміну документами з вашими партнерами.

Можливості BAS Бухгалтерія ПРОФ для менеджменту

 • керівник може в будь-який момент самостійно перевірити стан заборгованості перед постачальниками, сформувати звітність про борг покупців перед підприємством. Звітність зручно скомпонована в таблицях і діаграмах.
 • Менеджер-адміністратор по програмному забезпеченню знайде всі необхідні елементи для настройки співпраці з партнерами.
 • Для завідувача складом і працівників складу реалізований аналіз залишків без прив’язки до документів.
 • Менеджеру з продажу за допомогою BAS Бухгалтерія ПРОФ буде легко виконати звірку виписаних рахунків.

Бонуси для користувача BAS Бухгалтерія ПРОФ

Економія

Економте час, довіривши технічні завдання програмі! Вірно зазначені назва, адреса, ім’я керівника, система оподаткування вашого партнера допоможуть уникнути помилок в оформленні документів.

Сервіс ПактумКонтрагент

Сервіс допоможе швидко ввести інформацію бізнес-партнера. Цей сервіс надає можливість заповнити автоматично картку контрагента за його кодом ЄДРПОУ. Інформація з державних реєстрів потрапить відразу в довідник.

Налаштування інтерфейсу

ПО, подібно до інших продуктів лінійки BAS дозволяє змінити заголовок головного вікна, зручно налаштувати початкову сторінку, інтерфейс, панель навігації.

Оптимізація роботи

Оптимізувати роботу з програмою можна прописавши більше інформації про підприємство (додаткові реквізити і відомості). Відомості про організацію зручно структурувати для партнерів, співробітників.

Працювати з документами допомагають настройка історії змін, використання пошуку в довідниках, використання електронного підпису та шифрування.

Підсистеми обслуговування

Підсистеми обслуговування і налаштування мають інструменти для вилучення з програми позначених на видалення об’єктів, дубльовані документи.
Підсистеми самостійно оновлюються, створюють завдання для резервного копіювання, адміністрування користувачів. Реалізована можливість відправляти документи в друкованій формі електронною поштою.

ІТС

Інформаційно-технічний супровід (ІТС) програми BAS Бухгалтерія ПРОФ надає доступ до методичної інформації про програмне забезпечення, зміни в законодавстві та інші новини, коментарі. 

Є можливість задати питання спеціалісту по бухгалтерським програмним продуктам і отримати кваліфіковану відповідь. Цей сервіс також передбачає консультації аудиторів, онлайн – доступ до тематичних лекцій, вебінарів.

Користуючись інформаційно – технічним супроводом на платній або пільговій основі, ви отримаєте доступ до «RDI Сервісу». Він передбачає оперативне оновлення нормативної та довідкової інформації. З «RDI Сервіс» у Вас завжди під рукою будуть останні податкові зміни, індекси інфляції, курси валют і величезний вибір класифікаторів.

Крім цього, календар бухгалтера нагадає вам про завершення термінів подачі документів, терміни відправлення податкової та фінансової звітності.

У бізнесі неможливо обійтися без своєчасної та оперативної інформації. BAS Бухгалтерія ПРОФ, як і інші продукти лінійки BAS виконає всі поставлені перед нею завдання, значно спростить роботу бухгалтерії, дозволить швидко і якісно формувати звітність і працювати спокійно в період подачі інформації до контролюючих органів.

Варіанти інтеграцій інших конфігурацій з BAS Бухгалтерія ПРОФ

бас-бухгалтерія проф

Програмне забезпечення працює як самостійне рішення автоматизації, так і використовується разом з іншими спеціальними конфігураціями. Це може бути BAS «Роздрібна торгівля», BAS «Малий бізнес», BAS «Управління торгівлею», «Зарплата і управління персоналом для України».

Ціна BAS Бухгалтерія ПРОФ

Перевага продукту – в його доступності. Програмне забезпечення – повністю готовий інструмент для обліку і не потребує ніяких доплат.

Купуючи програмний продукт BAS Бухгалтерія ПРОФ у нас, Ви отримаєте безкоштовно:

 • Доставку і встановлення програми за допомогою віддаленого доступу.
 • Первинні налаштування програми. Їх виконають не просто програмісти, а наші консультанти з великим бухгалтерським досвідом.
 • Бонус в розмірі 4 місяців безкоштовного обслуговування в рамках дії договору ІТС 8 + 4.

Довіряйте автоматизацію обліку професіоналам – ТОВ “Системи для бізнесу”.

Слідкуй за нами
Поділитись

Корисні статті