Чек-лист «Елементи облікової політики»

Поділитись

На цій сторінці ви можете завантажити чек-ліст Елементи облікової політики

Завантажити чек-лист «Елементи облікової політики»


 1. Основні засоби  П(с)БО 7
 2. Нематеріальні активи П(с)БО 8
 3. Запаси П(с)БО 9
 4. Дебіторська та кредиторська заборгованість П(с)БО 10 П(с)БО 11
 5. Забезпечення П(с)БО 11
 6. Фінансові інвестиції П(с)БО 12 та фінансові інструменти П(с)БО 13
 7. Дохід П(с)БО 15
 8. Витрати П(с)БО 16
 9. Податок на прибуток П(с)БО 17
 10. Курсові різниці П(с)БО 21
 11. Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін П(с)БО 23
 12. Біологічні активи П(с)БО 30
 13. Кваліфікаційні активи П(с)БО 31
 14. Будівельні контракти П(с)БО 18
 15. Прибуток на акцію П(с)БО 24
 16. Необоротні активи, утримувані для продажу… П(с)БО 27
 17. Фінансова звітність за сегментами П(с)БО 29
 18. Інвентаризація
 19. Інші
 20. Додатки до облікової політики
 21. Додаток 4: Орієнтовний Перелік і склад змінних та постійних загальновиробничих витрат
 22. Додаток 5:Перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг)
 23. Практичні аспекти визначення ставки дисконтування безвідсоткової довгострокової дебіторської заборгованості та безвідсоткових довгострокових зобов’язань
 24. Об’єкт калькулювання та одиниця калькулювання
 25. Критерії суттєвості інформації
 26. Вимоги застосування критерію суттєвості в окремих П(С)Б
Слідкуй за нами
Поділитись
Коментарі

Коментарів поки що немає...

Корисні статті