Мінфін пропонує бухгалтерам вести Головну книгу по-новому

Поділитись

Мінфін на офіційному сайті виклав проєкт наказу, що пропонує внести зміни до Методичних рекомендацій по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку від 29.12.2000 р.

Проект наказу підготовлено для приведення Методичних рекомендацій по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2000 № 356, у відповідність до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку.

Зміни до Методичних рекомендацій по застосуванню регістрів бухобліку

Змінами уточнено, що оновлені методичні рекомендації не будуть поширюватися на бюджетні установи, банки та підприємства, що складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності. Натомість підприємства, що згідно із законодавством складають фінзвітність за міжнародними стандартами фінансової звітності, можуть використовувати норми цих методрекомендацій, у випадку якщо рекомендації не суперечать МСФЗ.

Регістри бухгалтерського обліку можуть бути складені у паперовій або в електронній формі та повинні мати реквізити, передбачені Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», зокрема:

 • назву форми
 • найменування підприємства
 • період реєстрації господарських операцій
 • одиницю виміру
 • посади осіб
 • власні імена, прізвища і підписи або інші дані, що дають змогу ідентифікувати осіб, які брали участь у їх складанні. 

Регістри бухгалтерського обліку (журнали, відомості, таблиці аналітичних даних, аркуші-розшифровки тощо) за всіма господарськими операціями заповнюються в гривнях і копійках, а регістри, що, крім того, ведуться окремо за операціями в іноземних валютах, – у відповідних вимірниках іноземної валюти.

Передбачається можливість підприємств розробляти  власні облікові регістри з урахуванням особливостей своєї діяльності  і технології обробки облікових даних. Такі регістри повинні містити обов’язкові реквізити, визначені Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та у разі внесення змін до Плану рахунків та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій бути преведеними у відповідність до таких змін.

Також, для приведення Методичних рекомендацій у відповідність до П(с)БО та інших нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку (в тому числі і поточної редакції Плану рахунків) планується оновити наступні регістри бухгалтерського обліку:

 • Журнал 1
 • Журнал 2
 • Журнал 3
 • Журнал 4
 • Журнал 5
 • Журнал 5А
 • Журнал 6
 • Журнал 7
 • Відомість 8
 • Аркуш-розшифровка
 • Бухгалтерська довідка
 • Головна книга
 • Реєстр депонованої заробітної плати

Ознайомитися з новою редакцією додатків можна на сайті Мінфіну.

Слідкуй за нами
Поділитись
Коментарі

Коментарів поки що немає...

Корисні статті